Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Minrebroederstraat. Horloger J. Haak en bediende met de wijzers van de Domtoren. De uurwijzer die de kleine heer Haak vasthoudt, is 2,88 m lang, de minuutwijzer heeft een lengte van 3,75. Haak was een voortreffelijk klokkenmaker en bovendien een uitstekende amateurviolist. Hij speelde zelfs mee in een muziekgezelschap dat in privekring meermalen optrad voor Johannes Brahms. Deze grote componist wist wat Haak presteerde, zelden maakte hij een fout en toen Haak een keer misgreep zei Brahms triomfantelijk: "Dnd Haak hat einen Fehler gernacht", In de winkel van Haak is thans de antiquairswinkel van Wiegersma gevestigd.

W zers va den Do er n e trechl

Deze winkel IS begonne 1726 Schoute straat Utrecht.

Schoutenstraat. De winkel van Van Amerongen, die "is begonne" in 1726, zoais op de gevel staat vermeld. Uiterlijk is aan het pand niet zoveel veranderd, aIleen zijn bij de Iaatste restauratie drie van de vier wapenschiiden verwijderd. Ook intern is er toen wat verbouwd en gebroken. WeI is dit nog steeds de bakker die gerechtigd is om de "eenige echte Utrechtsche Thekantjes" te bakken.

e:t1TO. N. J. 800N. ""STERD""

Vinkenburg'tmat. nrecht. @

Vinkenburgstraat. Een onherkenbaar veranderd punt in de stad. Rechts een rijtje cafe's, tevens aanbrengkantoor voor bodediensten. Geheel rechts staat nu de Neudeflat het stadsbeeld te ontsieren. In het midden een wagen van bode C. Hogenbirk uit Hilversum. De huizen links staan er nog, maar zijn verbouwd.

55

UTRECHT

56

Ganzenmarkt. Gezicht vanaf de Minrebroederstraat. Op de hoek van de Schoutenstraat de winkel van W. Crone & Co. in linnen- en tafelgoederen. Hier is nu de zaak in rijsttafelartikelen van Ockhuien gevestigd. Twee huizen verder de winkel in meubeIen, bedden, e.d. van L. Loeb. Slagzin van deze firma was: "Spreek met Loeb en het komt in orde", De reden daarvan was dat Loeb een van de eerste afbetalingsmagazijnen in Utrecht was. Op deze plek staan nu o.a. het bureau van het dagblad Trouw en een R.K. school.

t .:

Ganzenmarkt. Het huis rechts met boogvormige ingang is het hoofdbureau van politie. Het was een gebouw, dat gedurende tientallen jaren weinig representatief was voor de vierde stad van het land. Het werd pas in de twintiger jaren vervangen door het huidige hoofdbureau aan het Paardenveld. Links van het hoofdbureau het bestelkantoor van de Hollandsche Spoorweg. De hele rij huizen werd gesloopt voor de bouw van de gemeentesecretarie en verbreding van de Korte Minrebroederstraat. Op de achtergrond een parapluzaak die net uitverkoop houdt. In deze panden is thans de Brandweer gevestigd in afwachting van de bouw van een mode me brandweerkazeme. De huizen links zijn nog aanwezig.

57

Utrecht

Oude Gracht. Bezembrug,

Ultg. N. J. Boon, Amsterdam.

58

Oudegracht. Een hoekje van de Oudegracht dat voorheen grote scheepsbedrijvigheid kende, vooral door het wed, waarvan we in het midden de boog zien. Op deze plek is nu een heerlijk cafeterrasje ingericht. Het gebouw rechts is "Het Keyserrijck", dat thans een deel van het Stadhuis is. In 1900 was hier gevestigd de Factorij van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Ja, de concurrentie tussen de spoorwegmaatschappijen was toen heel groot, de S.S. op de Oudegracht, de H.S.M. vlak om de hoek op de Ganzenmarkt.

O'.ldeg~aclt Stadhuisbruq.

Oudegracht. Op de achtergrond het imposante gebouw van de Winkel van Sinkel, waarin nu de bank van Vlaer & Kol is gevestigd. Ook het pand links behoorde toen tot warenhuis Sinkel, daarin was de bedden- en meubelenafdeling gevestigd, nu vinden we hier bioscoop "Camera". Links daarvan een gesloten huis, waarin nu bioscoop "Studio". Heide bioscopen genieten grote internationale bekendheid. Hier wordt om de tweejaar het Utrechtse Filmfestival gehouden. Voorts zij gememoreerd dat "Camera" de eerste bioscoop in Nederland was! Aanvankelijk luidde de naam "Flora".

59

Ouce grachl Sladhuis.

60

Stadhuisbrug. Het Stadhuis staat er nog net zo, aIleen is het tympaan nu gevuld met een prachtig relief van de Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont. De winkels links zijn verdwenen door uitbreiding van het Stadhuis. In het linkse huis woonde kapper Van Leeuwen. Het was een bijzonder gezellige herenkapsalon, die tevens gerechtigd was het wapen van het Utrechtsch Studentencorps te voeren. Van Leeuwen vinden we nu op het Oudkerkhof. De rechtse winkel is van Schravendijk, een "Engelsch en Amerikaansch Magazijn", zoals op de gevel staat vermeld. Dit wilde zeggen dat het een soort warenhuisje was, waar men zowel scharen, messen, porceleinwerk en glaswerk kon krijgen, als lampen en speelgoed. De pan den rechts werden omstreeks 1920 gesloopt voor uitbreiding van de vestiging van V.& D.aandeStadhuisbrug.

Oudegracht. Schaatsenrijden op de Oudegracht, het was een vertrouwd beeld in een tijd toen de waterverontreiniging nog niet ernstig was, waardoor de ijsvorming veel sneller ging. Overigens moet worden gezegd dat de Oudegracht altijd later was bevroren dan de singels. Links een trap naar de werf, tevens brandtrap, waarom dan ook geheel op de voorgrond een bijt in het ijs is gehakt. Nog steeds doet de gracht dienst als waterreservoir in geval van brand. De werven zijn Utrechts trots. De kelders onder de huizen strekken zich ook uit onder de straat. Ze dienen als rnagazijn, maar tegenwoordig vooral ook voor gezellige cafe's, jeugdhuizen en ook al als vestzaktheater.

Oude Gracht w. Z.

I

62

Oudegracht. Modemagazijn Gerzon begon in Utrecht in een klein winkeltje tussen Massegast en Hekelsteeg. Tenslotte werden het twee huisjes en ook die werden te klein. De bouw van een modern pand werd nodig en gedurende die tijd werd een noodwinkel gebouwd boven de wen van de Oudegracht. De huisjes werden afgebroken, de nieuwe winkel kwam er en reeds veer 1920 was de noodwinkel alweer afgebroken.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek