Utrecht in oude ansichten

Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2283-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Mariaplaats. Slechts het gebouw rechts, het ziekenhuis St.-Johannes de Deo biedt nog het meeste houvast, want de kerk met de beide torens, de Dominicanenkerk, werd kort voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Hier ligt nu een open terrein, waarop o.a. het noodkantoor van de belastingontvanger staat.

73

74

Mariaplaats, Het interieur van de St-Dominicuskerk, die op het eind van de dertiger jaren werd gesloten en mete en afgebroken.

Kippenmarkt. UTRECHT.

Mariaplaats. Zaterdagse kippenmarkt in het hartje van de stad! En niet aIleen kippen, maar ook geiten en ander klein vee waren hier te koop. Jongens keken er graag, want men kon er ook konijnen en duiven krijgen. Pas in de twin tiger jaren kwam aan dit dorpstafereel een eind.

75

Utrecht.

Dornsteeg.

Domstraat. Nog tot 1920 heette deze straat de Domsteeg, herinnering aan de dagen, toen het nog een smalle doorgang was, zoals hier is afgebeeld. Rechts nog twee grote tuinen, daartussen stalhouderij Schoonhoven-Buytendijk waar tevens de postwagentjesonderdak kregen. Dit alles is onherkenbaar veranderd door de bouw van het moderne pand van Kemink's boekhandel.

Achter den Dom. Het oude hoofdpostkantoor dat in 1924 buiten dienst werd gesteld wegens het gereedkomen van het gebouw aan de Neude. Het oude onderkomen was veel te klein geworden, bovendien diende het als woonhuis van de postdirecteur. Jarenlang bezat Utrecht een directeur die tevens duivenliefhebber was. Hij liet de tuin vol duivenhokken bouwen en een van de brievenbestellers was tevens duivenoppasser!

lfIrecht j>osfkanfoor

a

]

; .

<

--

~

"0 =

Utrecht.

Domplein. Het is volop zomer, daarom rechts een open paardetram op weg naar de Maliebaan. Op de. achtergrond de Domkerk met de lelijke hoofdingang, de "aanbouw van Suys", aldus genoemd naar de Belgische architect, die dit monstrum omstreeks 1838 ontwierp. Reeds voor 1930 werd deze ingang afgebroken en weer gedicht. Thans staat hier het Bevrijdingsmonument.

78

Domtoren. Dertig jaar duurde de restauratie van de Domtoren. Hier de eerste fase met houten steigers langs een dee! van het achtkant. De uitbouw herbergt het mechanisme voor het hijsen van stenen en materialen.

President Kruger en de Boerengeneraals in de Domkerk te Utrecht op 10 Oct. 1902.

UitnvfO R. BrURsmlll. A1.n .. Utrecht.

80

Domkerk, Herdenkingsdienst ter gelegenheid van het bezoek van de Zuidafrikaanse Boerengeneraals op 10 oktober 1902. In het midden, leunend op een fraaie wandelstok, president Kruger, links op dezelfde rij generaal De Wet, geheel reehts generaal De la Rey.

UITo.. H. J. 800 ??? AIlltSTEP.OAM.

Paardeveld. Tot kort na 1910 werd de voormalige stadswal gesierd door twee molens. Op de voorgrond molen "De Meiboom", rechts de wieken van molen "Rijn en Son". In zo'n molen moest met de ruimte worden gewoekerd, molen "De Meiboom" had zo'n zestig kasten en kastjes! De molens werden gesloopt om plaats te maken voor een lelijk gebouw ten behoeve van de Planten-, Bloernen- en Fruitveiling. Ook die gebouwen zijn alweer weg. Het huis rechts staat op de hoek van de Bergstraat. Dit werd - met de daarnaast staande Openbare Bewaarschool - gesloopt voor de bouw van het huidige hoofdbureau van Politie.

81

~'TG. N. J. BOON, "'STEO"". Waterstraai, Utrerld.(j;t

Waterstraat. De hoofdader van de voormalige volksbuurt Wijk C. Letterlijk alles is hier veranderd. De pomp en de meeste huizen zijn ook weg. Rechts de ingang van de WiIIemstraat. Ret huis rechts op de voorgrond staat er nog, zij het wat eenzaam. Ret is het bekende cafe .Dikke Dries" van de familie De Winter. Op de achtergrond de Jacobikerk, die

82 ook aI is veranderd, want de toren is weer van een spits voorzien.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek