Vaals, een wandeling door het verleden

Vaals, een wandeling door het verleden

Auteur
:   Roger Janssen
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3764-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals, een wandeling door het verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Dit markante gebouw dat op de hoek van de Maastrichterlaan en de

Koperstraat staat werd in 1900 gebouwd. Het was oorspronkelijk een hotel, maar na de Eerste Wereldoorlog werd het een winkelpand voor de Cooperatieve vereniging "De Eendracht", in Vaals meestal "der Konsurn" genoemd. Der Konsum bleef in dit pand gehuisvest tot 1982 waarna het na een grondige renovatie vanaf maart 1983 dienst deed als apotheek. Sinds 2005 he eft ook een aantal huisartsen uit Vaals hier zijn praktijkruimte. Deze foto is omstreeks 1908 gemaakt en toont de Maastrichterlaan nog met de statige bomenrij. De huidige hoofdweg van Vaals werd aangelegd in 1825 als verharde verbindingsweg tussen Maastricht en Aken. Maar het duurde nog een kleine 70 jaar voordat de laan in de bebouwde kom kwam te liggen. Voorheen lag het centrum van Vaals langs de oude dorpsweg.

Vaals. Luthertempel, 12. IV. 1736 Grundsteinlegung

durch Kaiserl. Oesterr. Generalfeldzeugmeister von Seckendorf.· ;,

20 De voormalige Lutherse kerk aan het von Clermontplein doet tegenwoordig dienst als museum. Het achthoekige gebouw werd door de Lutherse kerkgemeente gebouwd in 1736. De aanwezigheid van deze kerk was de hoofdreden voor von Clermont om zich in Vaals te vestigen. Om het kerkgebouw he en bouwde hij dan ook enkele huizen. Onder andere het huidige gemeentehuis, dat zijn eerste woonhuis werd maar ook het gebouw dat hier geheel rechts op de foto te zien is. De Lutherse gemeente bleef aktief in Vaals tot 1955 to en het gebouw zijn funktie als kerk verloor. In de jaren zeventig van de 20C" eeuw is het nog korte tijd gebruikt als noodonderkomen voor de katholieke Sint Paulusparochie tijdens restauratiewerkzaamheden in de Sint Pauluskerk.

Interessante Gerichtsverhandlung auf del'

Deutsch- HolIandischen Grenze ·berA.achen (Deutschland) undVe a Is (Holland)

21 In november 1912 kon men in de Grensstraat getuige zijn van een merkwaardig tafereel. Een in Duitsland gearresteerde Nederlander werd door een Nederlandse rechter berecht. De verdachte stond op Duits grondgebied terecht, maar de Nederlandse rechter bevond zich natuurlijk op Nederlands grondgebied. Helaas is niet bekend welk vonnis de rechter destijds heeft uitgesproken. Van de gebeurtenis werd een drietal ansichtkaarten gemaakt. Zo'n kleine honderd jaar later is van een echte grens in de Grensstraat geen sprake meer. Slechts kleine tegeltjes met afwisselend het wapen van Vaals en Aken geven het verloop van de grens aan die in het midden van de Grensstraat gelegen is. Toch is ook tegenwoordig nog sprake van een groot verschil van rechtssystemen tussen de beide landen, waardoor in principe een dergelijk tafereel nog steeds mogelijk zou kunnen zijn.

22 De Viergrenzenweg ter hoogte van de huidige Bellevueflat. Op de achtergrond de in 1905 geopende uitzichttoren, die het toerisme naarVaals zeker een stimulans gaf. De toren had bij de bouwin 1905 vi]f etages, maarna een storm in 1916 moesten de bovenste twee etages gesloopt worden. In 1944, bij de bevrijding van Vaals, werd de uitzichttoren zo sterk beschadigd dat hij afgebroken moest worden. Sinds 1951 staat ongeveer op dezelfde plek een nieuwe houten uitzichttoren. Het huis rechts ervoor is Restaurant Hollands Hoogte, destijds geexploiteerd door mevrouw Lily Laughs. Rechts (op deze kaart niet zichtbaar) lag het oude schutterslokaal dat in 1900 het feestelijk centrum was van de toen 300 jaar oude schuttersvereniging. In het korenveld dat links vooraan te zien is werd in 1929 Hotel Bellevue gebouwd.

23 Het kloosterkomplex Bloemendal van de achterkant gefotografeerd. Helemaallinks is ook nog het klooster van de paters Camillianen te zien. Beide kloosters Hadden de beschikking over landerijen en vee om zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voorzien. Deze ansichtkaart is een van de vele uit een serie die de nonnen van Sacre Coeur tussen 1905 en 1907 lieten maken door een fotograaf uitAken. Deze serie kaarten toont het klooster in zijn hoogtijdagen aan het begin van de 20ste eeuw. De uitgebreide tuin die achter het klooster lag was jarenlang taboe voor de Vaalsenaren. Ook in de jaren van het Sophianum was de tuin niet publiekelijk toegankelijk. Tegenwoordig is de voormalige kloostertuin een prachtig openbaar park waar met name de bewoners van het zorgcentrum Langedael gebruik van maken.

~
'~
r '"
tt II 24 De huiskapel van het klooster Bloemendal werd ingericht kort nadat de zusters van de orde van Sacre Coeur in 1848 het gebouw betrokken. De vader van een van de zusters, baron von Lommessem, had het gebouw gekocht en aan de kloosterorde geschonken. Tussen 1855 en 1865 werd aan de rechterkant van het oude hoofdgebouw een grot ere kapel gebouwd. Het interieur van deze kapel werd in april 1988 door brand verwoest en na de aankoop van het complex door het van der Valk concern werd deze kapel dan ook weer gesloopt. Het klooster was van 1848 tot 1901 ook nog een weeshuis. De scholen die van 1848 tot 1980 in het gebouw gevestigd waren veranderden nog al eens van aard en samenstelling. Toch bleef de katholieke leer altijd de basis van elke opleiding.

Vaals. Schlof3 Vaalsbroich, erbaut von der Familie von Clermond.

25 Kasteel Vaalsbroek, een middeleeuws kasteel, was aan het begin van de 20c" eeuw nog steeds in particulier bezit. Eigenaars waren boswachter Otto von der Mosel en zijn zus Frieda Hasselbach. Von der Mosel woonde tot aan zijn dood in 1953 op het kasteel maar verloor als Duits staatsburger in 1945 zijn eigendomsrecht aan de Nederlandse staat. In de eerste helft van de 20C" eeuw was in het kasteel ook nog een boerderij gehuisvest. Rechts op deze foto zijn de stall en zichtbaar. Pachter van de boerderij was de heerThewissen. Na de oorlog kwam het kasteel in bezit van de Staatsmijnen die er een opleidingscentrum van maakten. Onder het eigenaarsschap van de opvolger van de Staatsmijnen, DSM, werd het kasteel in de jaren 1974-1980 ingrijpend gerestaureerd. Tegenwoordig doet het kasteel dienst als hotel en conferentiecentrum en is het in Amerikaanse handen.

26 De Maastrichterlaan vanaf de hoek met de Kerkstraat in 1915. De hoofdstraat van Vaals was toen nog een klinkerweg zoals deze bij de aanleg in 1824/25 tot stand was gekomen. De bomenrij die de laan omstreeks de eeuwwisseling nog flankeerde is hier al verdwenen. In de jaren 80 van de 20ste eeuw zouden nieuwe bomen geplant worden. Deze plek is wel de meest gefotografeerde op alle ansichtkaarten van Vaals. De huizen die hier te zien zijn geven een stadse blik op het toen nog kleine en voornamelijk Iandelijke Vaals. Het oudste huis aan deze straat is het pand links dat in 1840 gebouwd werd als boerderij, maar kort daarna al een horecafunktie kreeg.

27 De Viergrenzenweg was in 1915 nog bijna onbebouwd. Alleen het onderste deel, vlak bij de kruising met de Tentstraat, had to en al enige bebouwing. De straat kreeg zijn naam in 1839 nadat Belgie onafhankelijk werd. Door de vorming van de Belgische staat ontstond op de top van de Vaalserberg een vierlandenpunt. Toen in 1919 het neutrale gebied van Moresnet bij Belgie gevoegd werd was er geen sprake meer van vier grenzen, maar de naam van de straat bleef tot op de dag van vandaag bestaan. Op de achtergrond de beide kerktorens van Vaals waarvan de kleinste toren toebehoort aan de Nederlands Hervormde kerk maar vroeger de toren was van zowel een katholieke als protestantse kerk.

Maastrichterlaan

28 De Maastrichterlaan in 1915 ter hoogte van het kruispunt met de Bosstraat en de los Francotteweg die to en nog Gasstraat heette. De bebouwing in deze straten ontstond echter pas in het begin van de 20ste eeuw. Zo lag op de hoek rechts het voormalige Clarissenklooster dat in 1904 gebouwd werd en in 1942 door een voor Aken bedoelde brandbom grot end eels verwoest werd. De orde der Clarissen was - zeker naar de maatstaven van onze tijd - een zeer strenge orde en de zusters Hadden geen gemakkelijk leven. Waarschijnlijk mede daardoor genoten zij groot respect bij de Vaalser bevolking. Als de nood in het klooster hoog was werd een klok geluid wat voor de burgerbevolking een teken was dat er grote behoefte was aan voedsel bij de kloosterbewoners. Zij konden dan ook altijd op de gulle gaven van de Vaalsenaren rekenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek