Vaals, een wandeling door het verleden

Vaals, een wandeling door het verleden

Auteur
:   Roger Janssen
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3764-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals, een wandeling door het verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 De Bosstraat gezien vanafhet kruispunt met de Tentstraat. De in 1915 nog bijna onbebouwde straat is een van de oudste wegen van Vaals. In de middeleeuwen was de Bosstraat - of Buschjaas in het Vaalser dialekt - onderdeel van de hertogenweg die de burcht Rode in het huidige Duitse Herzogenrath verbond met het kasteel Limbourg in het gelijknamige plaatsje bij het Belgische Verviers. De Gemmenicherweg en het zuidelijk deel van de los Francotteweg waren eveneens onderdeel van deze weg. De weg kruiste de oude Vaalser dorpsstraat op de huidige kruising van de Bosstraat met de Bloemendalstraat en het von Clermontplein. Rond dit kruispunt en verder naar het oosten richting Bergstraat en Akenerstraat lag de bebouwing van het middeleeuwse Vaals.

3 ° De obelisk in de vijver, die hier foutiefNapoleonzuil wordt genoemd. Met keizer Napoleon heeft de zuil niets te maken. Hij werd geplaatst in 1790, toen Napoleon nog een relatief onbekend officier in het franse leger was, door von Clermont als modieuze tuinversiering in de vijver aan het noordelijk uiteinde van zijn uitgebreide tuinen. Ook het fabrieksgebouw dat achter de obelisk te zien is werd gebouwd door von Clermont. Het gebouw huisveste na het vertrek van zijn textielfabriek in de loop van de 20C" eeuw vele bedrijven. O.a. een chocoladefabriek, een chemische fabriek en sinds 1936 weer een textielfabriek de "Textac". Het gebouw werd in 1989 gesloopt. De vijver met de obelisk zal in de toekomst een centrale plaats krijgen in het von Clermontpark, een nieuwe woonwijk die tussen de los Francotteweg en de Sneeuwberglaan ontwikkeld zal worden.

31 Het gebouw van "der Konsurn" in 1918. Op de voorgrond zijn de tramrails te zien. De trams van de Aachener Kleinbahn reden een heel stuk Vaals in en na het gereedkomen van het stationsgebouw aan het huidige Prins Bernardplein (vroeger Stationsplein) was het eindpunt van de tram hier te vinden. Reizigers komende uit Aken konden hier overstappen op de trein richting Wijlre. Na de Tweede Wereldoorlog waren zowel tram als trein uit Vaals verdwenen. De tramhalte werd verplaatst naar Vaalserquartier waar zij tot september 1974 stand hield. Nu, ruim 30 jaar na het verdwijnen van de tram uit Aken, wordt er weer voorzichtig nagedacht over een heropening van een sneltram van Vaals naar Aken. of de geschiedenis zich op dit punt echt zal herhalen, zoals het spreekwoord zegt, zal in de toekomst blijken.

Hoofdgebouw der Oooperatieve Vereeniglng "De Eendracht" MLS~(L. 1918

B1.IUMENTHA1.I .

? i

32 Het Swats Iris, of wel de oprijlaan van het voormalige klooster Bloemendal. De naam (zwart grijs) is afkomstig van de kleur die de oprijlaan vroeger had. De nonnen hadden de gewoonte de grijze as uit hun kachels in de oprijlaan uit te strooien wat een mooi effect gaf voor de oprijlaan van het to en zo imposante klooster. De kleur die de laan daardoor kreeg werd de dialektnaam van de straat. Sinds 1994 is de straat aan weerszijden bebouwd hetgeen aanvankelijk tot veel protest leidde.Tor groot verdriet van vele Vaalsenaren werden ook nog eens de bomen aan beide kanten, die op deze foto nog geplant moesten worden, op 12 oktober 2000 gekapt. De naam Swats Iris is tegenwoordig de officiele straatnaam, zeker voor "Hollanders" wat moeilijk uit te spreken.

Vaals (Kolland)

33 Hotel Excelsior aan de Maastrichterlaan op de plek van het huidige ABN AMRO kantoor. De buurman van het hotel was de - op deze kaart niet zichtbare - garage Caubo, een combinatie die met de huidige milieuwetten niet meer zou kunnen. Het mooie hotelgebouw, dat uit de tweede helft van de 1ge eeuw stamt werd later voorzien van een klok die in het ronde gat in de rechter muur boven de naam van het hotel werd geplaatst. Het hek rechtsvoor op deze foto gaf toegang tot een parkeergarage van het hotel die erachter gelegen was. In een tijd waarin nog nauwelijks auto's reden een opmerkelijke luxe. Het vrijstaand gebouw kreeg in de jaren 60 een buurman in de vorm van de drogisterij Ramaekers, maar de hoogtijdagen van het hotel waren toen voorbij. In 1972 werd het gebouw gesloopt.

34 Het interieur van de kapel van het voormalige Camillianenklooster aan de Heuvel. Het klooster kende in de 80 jaar van zijn bestaan vele ups en downs. Het in dit klooster gevestigde Duitse juvenaat (= priesteropleiding) moest in 1920 zijn aktiviteiten tijdelijk staken. Reden was de sterke devaluatie van de Duitse mark, waardoor het klooster bijna failliet ging. In 1925 herstartte de opleiding maar in 1935 werd deze opnieuw gesloten. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd het klooster daarom gebruikt als revalidatiecentrum en bejaardenhuis. Van 1959 tot 1976 was het klooster verhuurd aan de stichting Het Vinkennest, die ook het andere Camillianengebouw aan de Esch huurde. In 1976 woonden er nog slechts twee bewoners, pater Janssen en broeder Hofman. Pater Janssen droeg nog dagelijks tot aan zijn dood in oktober 1984 een heilige mis op in deze kloosterkerk.

3S Het von Clermontplein is een onderdeel van de oudste straat van Vaals en geeft ook de bezoeker in de 21 ste eeuw nog het idee in een andere tijd rand te lopeno Grate blikvanger is vooral het oude stamhuis van de naamgever van deze straat. Ook het er tegenovergelegen huis Verves heeft een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. Het werd oorsprankelijk gebouwd als kerkgebouw voor de Mennomieten die ook wel de wederdopers genoemd werden. Deze door de Nederlander Menno Simons gestichte sekte is tegenwoordig alleen nog gevestigd in Belize in midden Amerika en Paraguay in ZuidAmerika. Zijn naam dankt het gebouw aan het feit dat het als verfhuis voor de lakenindustrie van von Clermont gebruikt werd. In de 20e" eeuw was het particulier bezit en was in het rechtertorentje cafe 'tTurmsche gevestigd.

36 Het binnenplein van het huiclige gemeentehuis dat ten tijde van deze foto nog korte tijd onderdak bood aan de Vaalser jeugdherberg. Het complex was tot 1924 priveeigendom van Pauline Tyrrell. Na haar dood in dat jaar werd de bouwvallige vierde vleugel afgebroken waardoor het binnenplein een vrije toegang aan de oostkant kreeg. Ook de rest van het gebouw beyond zich toen al in een slechte staat, maar toch deed het tot 1974 dienst als woonkazerne. Na een flinke brand in 1972 dreigde het hele gebouw verloren te gaan, maar een al jaren bestaand plan om het gemeentehuis van Vaals hier te vestigen bracht redding. Tussen 1974 en 1979 werd het ingrijpend gerestaureerd om vanaf dat jaar te herrijzen in de oude staat. Eind jaren 90 was er nog een tijdlang sprake van wederopbouw van de vierde vleugel in verband met ruimtegebrek van het gemeentepersoneel. Dit plan stuitte op veel verzet bij de Vaalser bevolking en ging dan ook niet door.

Vaals

Maastrlchterlaan

37 De Maastrichterlaan aan de westelijke kant van Vaals met aan de horizon de toren van de Sint Pauluskerk. Aan de linkerkant zijn de villa's van de beter bij kas zijnde Vaalsenaren te zien die hier in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw werden gebouwd, waardoor de bebouwde kom van Vaals een heel eind richting westen opschoof. Achter deze huizen lagen to en de landerijen van de voormalige hoeve Kolmond en aan de andere kant van de straat lag het landbezit van het klooster van de paters Camillianen. Tegenwoordig is het landbouwterrein aan beide zijden veranderd in woonwijken. Rechts op deze foto is een oude houten elektriciteitsmast zichtbaar zoals men ze tegenwoordig nog wel in Belgie tegenkomt.

38 De Tentstraat, die heel vraeger Vijlenderstraat heette. Met de oude gemeentetoren op de achtergrand, die toen nog geflankeerd werd door het patronaat, rechts ervan. De hier zichtbare huizen stammen vrijwel alle uit de 19' eeuw; ook in deze straat laat Vaals dus zi jn historisch verleden zien. De Tentstraat was tot in de jaren 60 van de vorige eeuw een van de belangri jkste winkelstraten van Vaals. Typisch Vaalser familiezaken zoals slijterij en pension Vaessen, elektranicazaak Geelen, Interieurwinkel Bierman en de cafe's de Blokhut, de African bar en 't Iachthuus (voorheen 't oad Roadhoes) verdwenen ofverhuisden naar het nieuwe winkelgebied random de Maastrichterlaan waar meer plaats was voor de steeds grater wordende winkels. Alleen bakkerij ]ehl is nog steeds in het pand waar op deze foto de beide mannen net langs lopeno

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek