Vaals, een wandeling door het verleden

Vaals, een wandeling door het verleden

Auteur
:   Roger Janssen
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3764-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals, een wandeling door het verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Hotel Geller aan het Wilhelminaplein rand 193 O. Na de dood van oprichter Geller in 1910 kreeg het hotel de naam Grand Hotel Vaals. Maar in de jaren twintig kreeg het zijn oude naam terug. Het hotel bleefbestaan tot 1939 waarna het pand gesloopt werd en er een nieuw huis voor in de plaats kwam waarin de kruidenierszaak van de heer Souren gevestigd werd. Daarnaast de garage Caubo. Jarenlang een begrip in Vaals en omstreken en bijna een synoniem voor het huismerkVolkswagen. De zonen en kleinzonen van de oprichter zouden later een heel imperium van garages openen. In de 21 ste eeuw verdween de naam Caubo toen het concern opging in het nieuwe bedrijfWheeler.

Vaals Stroohuis

40 Het zogenaamde stroohuis aan de Maastrichterlaan lag op de plek van de huidige rotonde aan de ingang van deTyrellsestraat. Het werd in de jaren twintig gebouwd door huisarts Keunen die er ook zijn praktijk had. Het villa-achige gebouw was een echte blikvanger aan de Maastrichterlaan. Het huis heeft de oorlog helaas niet overleefd. In 1942 werd het getroffen door een geallieerde brandbom, die natuurlijk voor Aken bedoeld was maar die per ongeluk in Vaals terecht kwam. Het strooien dak brandde als een fakkel en de treurige restanten werden gesloopt. Achter het huis, waar nu de Tyrrellsestraat, de Sint Paulusstraat en het Koningin]ulianaplein liggen was ten tijde van deze foto nog een grote wei, een overblijfsel van de voormalige tuinen van von Clermont, to en een fantastisch speelterrein voor de Vaalser jeugd.

41 Het Duitse douanekantoor op de hoek van de Maastrichterlaan (die in Duitsland Vaalserstrasse heet) en de Pungelerstrasse in Vaalserquartier werd in 1928 gebouwd. Het gebouw overleefde de oorlog zonder schade. Deze foto werd vlak na de oorlog gemaakt in een tijd dat het grensverkeer tot een minimum beperkt werd en de smokkelhandel dus welig tierde ondanks de aanwezigheid van heel wat douaneambtenaren. Veel Vaalsenaren Hadden familie in Aken, die vlak na de oorlog aan alles gebrek Hadden. Alhoewel de smokkelhandel oorsprankelijk een noodhulpachtig karakter had werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw de verdiensten grater waardoor er van echte misdaad sprake was. Tegenwoordig is het bijna niet meer voor te stellen, maar met het smokkelen van een paar pakjes boter kon men to en goed geld verdienen.

-~-

42 Een gang in het voormalige Redemptoristenklooster dat tot 1963 op de hoek van de Maastrichterlaan en de Kerkstraat lag (op de plek van het huidige winkelcentrum). Het klooster werd gebouwd in 1874 door de uit Duitsland verdreven kloosterorde. Ook dit klooster kreeg veel problemen door de waardevermindering van de Duitse mark. Van 1921 tot 1928 was het dan ook in Nederlandse handen maar in december 1930 werd het door de bisschop vanAken ingewijd als het "Excrciticnhaus St.]oseph". Uit deze tijd stamt de foto. Na de oorlog werd het klooster een rusthuis voor bejaarden en was daarmee de voorloper van het latere bejaardencentrum. Op 24 november 1961 werd de laatste heilige mis opgedragen in de kloosterkapel waarna de laatste geestelijken vertrokken.

43 De voormalige textielfabriek werd in 1926 als N.V.Vaalser Wolweverij geopend. Het gebouw bood in 1929 nog onderdak aan de Handels-, Industrie- en Nijverheidstentoonstelling (HINT). Van 1932 tot 1977 was de Vaalser Textiel Fabriek (VTF) de bewoner van dit gebouw. Rechts op de achtergrond is het voormalige station van de LTM te zien waar van 1923 tot 1939 stroomtrams een verbinding verzorgden tussen Vaals en Maastricht. Van 1939 tot 1986 was het stationsgebouw in gebruik als jeugdherberg. Tegenwoordig is het een bouwmaterialenhandel. Ook het fabrieksgebouw bestaat nog, maar dan als sporthal annex appartementencomplex. De omgeving van beide gebouwen is tegenwoordig in tegenstelling tot deze foto helemaal bebouwd.

44 In de jaren twintig was Vaals in het bezit van een heus vliegveld, gelegen boven op het plateau van de Vaalserberg. Deze foto werd gemaakt op zondag 17 oktober 1926 toen een vliegshow plaatsvond die georganiseerd werd door Stadeus Stubach, de exploitant van de nabijgelegen Wilhelminatoren. De op deze foto zichtbare vliegtuigen behoorden tot de NLA, de Nederlandse LuchtvaartAfdeling, de voorloper van de huidige Koninklijke Luchtmacht. Het Nederlandse leger gebruikte de Vaalserberg enkele jaren als hulpvliegveld en uitvalsbasis voor patrouillevluchten in de woelige jaren van het interbellum. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het Vaalser vliegveld allang weer geschiedenis. In het midden van deze foto zijn de hangars van het vliegveld duidelijk te zien.

I

H.tel ???????. v ?? I,ILI

'el. 2J4

4S Hotel Bellevue werd in 1929 gebouwd en was met zijn ligging halverwege de Vaalserberg het hoogstgelegen hotel van Nederland. Een feit waar vaak mee geadverteerd werd. Het sjieke hotel had geen gemakkelijke start. Vlak na de opening begonnen de crisisjaren en to en die overwonnen waren brak de oorlog uit die het hotel niet helemaal zonder schade kon doorstaan. In de eerste jaren wisseIde het hotel dan ook vaak van eigenaar. De jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren de hoogtijdagen voor het hotel. In 1984 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een opvolger, de Bellevue flat. De geschiedenis herhaalde zich want ook dit gebouw kende een moeilijke start. De oorspronkelijke bestemming - vakantieappartementen - is nooit gerealiseerd. Tegenwoordig zijn het koopappartementen.

46 Op zaterdag 13 juni 1936 bezoeht de toenmalige kroonprinses en latere koninginJuliana (1909-2004) Vaals ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vaalser afdeling van het Rode Kruis. Een zeldzame gebeurtenis, want de leden van het koninklijk huis ton en zieh niet vaak in het uiterste zuidoostpuntje van hun koninkrijk. Juliana bezoeht Vaals een tweede keer in 1948 en haar man Prins Bernard braeht een kart bezoekje aan Vaals in 1952. Sindsdien moeten de Vaalsenaren het zonder koninkli jke belangstelling doen. De prinses had een drukke dag. Natuurlijk bezoeht zij het drielandenpunt en de uitziehttaren. Daarna werd zij ontvangen op het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein. Alle Vaalser verenigingen waren vertegenwoardigd bij het defile dat ter ere van het koninklijk bezoek werd gehouden.

47 Hoofddoel van het koninklijk bezoek was het Rode Kruis, dat zijn 10 jarig bestaan vierde. De prinses kreeg demonstraties te zien van het werk van de vrijwilligers van het Rode Kruis waarvan zij beschermvrouwe was. Later op die dag bezocht zij ook de Marechaussee kazerne. Van het bezoek werden naast enkele ansichtkaarten ook foro's gemaakt door het polygoonjournaal, een nieuwsrubriek die te zien was in bioscopen voordat de hoofdfilm startte. Deze foto is er een van. Samen met de prinses bezochten ook de toenmalige gouverneur van Limburg, Mr. Dr. Van Sonsbeek en jonkheer Ruys de Beerenbrouck, een der koninklijke kamerheren, Vaals.

48 De Gasstraat (in het Vaalser dialekt [aasstroas genoemd) werd na de Tweede Wereldoorlog omgedoopt in [os. Francotteweg, ter ere van een Vaalser verzetsstrijder uit die oorlog die zijn daden met zijn leven moest bekopen. Rechts op deze foto is de mum te zien van het voormalige Clarissenklooster dat in de oorlog door een bom werd getraffen en voor het grootste deel uitbrandde. Op de plek van het klooster ligt tegenwoordig het Esso tankstation. Aan het noordelijk uiteinde van deze straat stonden vroeger twee grate gastanks die voor elektriciteit moesten zorgen vandaar de oude naam van de straat. De [os Francotteweg maakte net als de Bosstraat en de Gemmenicherweg deel uit van de oude Hertogenweg, zoals eerder in dit boek beschreven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek