Vaals, een wandeling door het verleden

Vaals, een wandeling door het verleden

Auteur
:   Roger Janssen
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3764-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals, een wandeling door het verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 De Maastrichterlaan eind jaren veertig van de vorige eeuw. In 1944 was Vaals ruim een maand niemandsland tijdens de bevrijding door de geallieerde troepen. De opluchting was dan ook groot to en Vaals, als laatste zuid Limburgse plaats, ook helemaal in handen van de Amerikaanse troepen was. Vaals, dat ook tegenwoordig nog door velen als een totaal verduitste plaats wordt gezien, maakte na de oorlog een vernederlandsing door. Duits als voertaal verdween en ook andere Duitse symbol en sneuvelden. Zo ook de Duitse tram waarvan op deze foto nog de masten van de bovenleiding te zien zijn; deze werden na de oorlog nog een tijdje als lantaarnpalen gebruikt. Ook werden enkele straten hernoemd naar leden van ons koninklijk huis.

SO De Bergstraat rand 1950 vanafhet kruispunt met de Tentstraat gezien. De Bergstraat is onderdeel van de oude Vaalser dorpsstraat en de eerste kerk van het dorpje lag dan ook aan deze straat op de plek van de huidige Nederlands Hervormde kerk. De straat heette toen Koelerberresj. Tot ver in de 20C" eeuw was de Bergstraat een belangrijke winkelstraat. De kleine middenstanders zijn tegenwoordig allemaal uit de straat verdwenen. De huizen hier links op de foto bestaan nog. De gevels hebben tegenwoordig bijna allemaal felle kleuren gekregen. Het huis rechts is nu gesloopt evenals de oude ijsfabriek en de voormalige bierbrouwerij Heiligers onder aan deze straat.

51 Een verdwenen stukje Vaals. Deze straat lag op de plek van het huidige Prins Willem Alexanderplein. Het was de verbindingsweg tussen de fabriek die op de achtergrond zichtbaar is en de Maastrichterlaan. De straat was aan beide zijden onbebouwd en later zou een park tussen de vijver en de Maastrichterlaan aangelegd worden. In 1987 verdween deze weg bij de aanleg van de parkeerplaats en het busstation. De fabriek werd in 1989 gesloopt nadat zij al enkele jaren leegstond. De schoorsteen was al eerder, in 1965, gesneuveld. Op de achtergrond is de Duitse Sneeuwberg te zien. De Sneeuwberg werd al ver voor het begin van de Christelijke jaartelling bewoond door prehistorische Vaalsenaren, getuige de vondst van heel wat vuurstenen werktuigen op de hier zichtbare zuidhelling van de berg.

52 Het grate gebouw van de Vaalserhof, gelegen op de hoek van de Maastrichterlaan en de Seffenterstraat, gefotografeerd in 1950. Op 29 december van dat jaar werd de Vaalserhof herapend als hotel, cafe en restaurant door Math Schillings. Een funktie die het gebouw ook in de jaren voor de oorlog had gehad. De nieuwe eigenaar lier deze foto aanpassen door de nieuwe bestemming tussen de eerste en tweede etage te beschrijven. Na de bevrijding was het enige tijd in gebruik als noodwoning om de grate woningnood, die to en in heel Nederland heerste, enigszins op te lossen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de Vaalserhof een Chinees restaurant, eerst onder de naam Kota Radja en later, tot heden toe, onder de naam Prince Garden.

S3 De grensovergang op de Maastrichterlaan vanuit Duitsland gezien. In de eerste jaren na de oorlog behoorde het gebied rand Aken tot de Britse bezettingszone en was ook de Britse vlag aan de grens te zien. In 19 S 2 werd het hier rechts zichtbare douanegebouw geopend van waaruit strenge grenscontrales aan de orde van de dag waren. Smokkelen was vooral in de jaren vijftig een dagelijkse bezigheid voor heel wat Vaalsenaren. De grenscontrales werden geleidelijk minder streng. In 1963 verdwenen de slagbomen en na 1992 was er nog maar incident eel grenscontrale aanwezig, iets wat voor het verkeer wel makkelijk is maar niet aIleen voordelen met zich meebrengt.

S4 De jeugdherberg, die in 1930 in een pand in de Wolfhaag van start was gegaan en daarna enkele jaren aan het von Clermontplein gevestigd was, yond in 1939 onderdak in het leegstaande stationsgebouw. De eerste jaren waren moeilijk vanwege de oorlogssituatie maar in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kon de jeugdherberg zich verheugen in een grate belangstelling. Heel wat jongeren slot en hun bezoek aan Nederlands hoogste berg af met een overnachting in de jeugdherberg. Toen in de beide laatste decennia ook buitenlandse reizen binnen het budget van de jongeren lagen nam de belangstelling af en in 1986 sloot de jeugdherb erg voor goed haar deuren. In het oude stationsgebouw is tegenwoordig een bouwmaterialenhandel gevestigd.

SS In augustus 19S 1 kreeg Vaals een nieuwe uitzichttoren. De oude toren werd in 1944 bij de bevrijding dusdanig beschadigd dat hij afgebroken moest worden. Een groot gemis voorVaals, verschillende partijen deden dan ook pogingen om een nieuwe toren te bouwen. To en dit niet lukte besloot de gemeente in 19 S 1 een kleine noodtoren te bouwen, die ook weer Wilhelminatoren gedoopt werd. Deze foto is genomen vanafhet bovenste platform van de slechts 20 meter hoge toren. Dit uitzicht is tegenwoordig niet meer mogelijk omdat de omliggende bomen inmiddels hoger zijn dan de toren zelf. Hoewel de toren bedoeld was als tussenoplossing totdat een grotere toren gebouwd zou worden staat hij ruim een halve eeuw later nog steeds aan de rand van het plateau op de Vaalserberg.

56 De Maastrichterlaan in 1958. De bus rechts staat voor het oude busstation van de LIM dat gevestigd was in een garage waar nu de HEM A ligt. De Maastrichterlaan werd in de jaren vijftig steeds meer de winkelstraat van Vaals waardoor het nieuw centrum van Vaals iets naar het noorden opschoof. Ook het autoverkeer nam in de jaren na de oorlog sterk toe. Zo sterk zelfs dat aan het eind van de 20C" eeuw een verstopping van de straat dreigde. Verkeerstechnische maatregelen kunnen het probleem echter slechts ten dele oplossen. Aan het eind van de jaren vijftig was de straat vooral het toonbeeld van prachtige auto's die we nu alleen nog maar van oude films kennen.

57 Het zogenaamde wandelpark, gelegen aan de Maastrichterlaan ten westen van de Beemderlaan, werd eind jaren vijftig aangelegd op een stuk braakliggend terrein midden in Vaals. Met de vijver aan het uiteinde ervan was het een rustig plekje in het steeds drukker wordende centrum. In de jaren tachtig werd het steeds meer een ontmoetingsplek voor junks. In 1987 verdween het park door de aanleg van het Prins Willem Alexanderplein. Voor een kleine wandeling in het gwen kon de Vaalser bevolking to en echter terecht in de voormalige kloostertuin van Bloemendal, die in tegenstelling tot de kloosterjaren, nu voor iedereen toegankelijk is.

58 Het Sint]osefplein ontstond na de bouw van de gelijknamige kerk in 1958.Aan beide zijden van het plein werd een flatgebouw geplaatst. Op het grasveld van het plein werd in mei 1960 het bevrijdingsmonument geplaatst dat inmiddels verhuisd is naar het Von Clermontplein. De flats, gebouwd in vijftiger jaren bouwstijl werden in 1992 gesloopt en maakten plaats voor nieuwere en bet ere flatwoningen. Ook de kerk is er niet meer. In 2005 werd het sinds 2000 leegstaande gebouw gesloopt om plaats te maken voor een schoolgebouw. Het aan de Maastrichterlaan grenzende deel van het oude flatgebouw staat er nog wel. Op de begane grand had Men Noteborn to en een kleine kruidenierszaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek