Vaals, een wandeling door het verleden

Vaals, een wandeling door het verleden

Auteur
:   Roger Janssen
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3764-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals, een wandeling door het verleden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 De voormalige Sint ]osefk:erk werd in 1957/58 gebouwd als tweede parochiekerk van Vaals. De kerk heeft dienst gedaan van april 1958 tot juni 2000 en leidde, zeker in de laatste jaren, een zieltogend bestaan. Door de ontkerkelijking, die vlak na de ingebruikname zijn aanvang nam, bleek een tweede parochiekerk eigenlijk helemaal niet nodig. Het moderne kerkgebouw met de opvallende ronde glas in lood ramen werd in 2005 gesloopt, tot groot verdriet van veel Vaalsenaren die zich de bouw en de financiele inspanningen die daarvoor nodig waren nog goed konden herinneren. Op de plek van de kerk zal in de toekomst een combinatie van schoolgebouw, bibliotheek en woningen verrijzen.

70 Het interieur van cafe de Gau in 1961, met aan de bar toenmalig eigenaar Men Savelsberg, to en bekend als "der zingende wirt". Voordat het cafe geopend werd was hier een klein kruidenierswinkeltje gevestigd, een zogenaamde "rante Emma laden". De Gau is genoemd naar het kleine riviertje dat hier aan de oppervlakte komt. Na de reconstructie van het von Clermontplein werd het water van het riviertje opnieuw naar de oppervlakte gebracht, Aan het begin van de 20'" eeuw was het ondergronds verdwenen om uit te monden in de vijver aan de Benden. De Gau (of [au in de Vaalser volksmond) is tegenwoordig nog steeds als cafe in gebruik.

71 Het Bloemendalgebouw van de achterzijde gefotografeerd met de nieuwbouw met acht klaslokalen die in 1965 gerealiseerd werd. Na de invoering van de zogenaamde mammoetwet moest het oude pensionaat worden omgevormd tot een schoolvorm die paste binnen deze wet. Het werd een middelbare school voor Havo en Atheneum die Sophianum gedoopt werd. De naam is afgeleid van Sophie Barat, de oprichtster van de orde van Sacre Coeur. In 1973 studeerden de laatste interne studenten af, waarna de inbreng van de geestelijken in het onderwijs langzaam afnam. In 1980 verhuisde het Sophianum naar Gulpen en kwam het voormalige kloostergebouw leeg te staan, totdat het in 1992 werd gekocht door het van der Valk-concern, dat er een hotel van maakte. De hier zichtbare aanbouw werd to en gesloopt.

72 Bejaardencentrum de Wolfskoele werd geopend in mei 1966 en was voor de bejaardenzorg de opvolger van het "klusterche" en de paters Camillianen die tot dan toe de zorg voor ouderen op zich hadden genomen. Tot 1969 werd de Wolfskoele nog geleid door geestelijken. Een veranderende kijk op de levensbehoeften van oudere mens en leidde tot een snelle veroudering van het gebouw. Begrippen als aanleunwoningen en zorgkliniek konden niet verwezenlijkt worden in de Wolfskoele en daarom werd besloten tot nieuwbouw in het centrum van Vaals, zodat de oudjes ook niet meer zo ver moesten lopen als zij het centrum wilden bezoeken. In september 1997 verhuisden de laatste bewoners naar Langedael. Het gebouw werd nog enige tijd gebruikt als asielzoekerscentrum en staat nu op de nominatie om gesloopt te worden.

73 Het interieur van de Jeugdherberg die de naam "'t Heemet" droeg. Op deze foto heeft de jeugdherberg zijn interieur al aangepast aan de modernere eisen van de jaren zestig. Oorspronkelijk was het interieur zonder meer spartaans te noemen. Uitgangspunt voor een jeugdherberg was dan ook vooral te zorgen voor een goedkope overnachtingsmogelijkheid. Het padvinderachtige karakter werd later losgelaten om te kunnen concurreren met andere overnachtingsmogelijkheden. In 1986 sloot 't Heemet haar deuren. Het verschijnsel jeugdherberg verdwijnt langzaam uit Nederland. In tegenstelling tot andere Europese landen, waar jeugdherbergen ook in de 21 ste eeuw nog zeer populair zijn.

74 Het von Clermontplein in 1977 to en de Tyrrellse gebouwen werden opgeknapt om als gemeentehuis van Vaals dienst te gaan doen. Rechts de verfhandel van de familie Bindels. De zaak werd in 1931 geopend en in 1937 verhuisd naar dit huis waar zij in 1977 haar deuren voorgoed sloot. Ertegenover bij het hekwerk lag de bouwmaterialenhandel Brock op de plek van het huidige parkeerterrein. Helemaallinks vooraan ligt het kruidenierswinkeltje van de familie Frings. Een leuke ouderwetse zaak waar de Vaalser jeugd nog tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw ding en als likzout, zoethout en eetpapier kon kopen vanafhet luttele bedrag van 1 cent.

75 Het oude gebouwtje van jongerentrefcentrum Spuugh op de vroegere Pastoorswei. Het gebouw werd in 1936 gebouwd als onderkomen voor de Verkenners, die het in eigen beheer bouwden voornamelijk met materiaal van het in dat jaar gesloopte hotel Bloemendal. Spuugh werd in 1966 opgericht, oorspronkelijk onder kerkelijk toezicht. In 1970 werd het een stichting en stond Spuugh vooral bekend om het drugsgebruik van de bezoekers. In 1981 verhuisde Spuugh, eerst tijdelijk naar de Kurkeller in de Koperstraat en later naar een voormalige sporthal aan de Selzerbeeklaan. Bij het vertrek werd dit gebouw in brand gestoken en korte tijd later gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Aloisiusschool.

76 Tot slot nog een verdwenen stukje Vaals. In dit inmiddels gesloopte gebouw aan de Bosstraat had bakker Ploum tot in juli 1979 zijn bakkerij. De bijbehorende winkel lag aan de Maastrichterlaan. Op de hoek met het von Clermontplein lag de schoenmakerij van Flekken. Het gebouwenkomplex werd in 1990 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Achter het gebouw is nog net het cafe Jussen te zien. Een van de oudste Vaalser cafe's dat, na generaties in het bezit te zijn geweest van de familie Neuss-Jussen, in november 2004 definitief zijn deuren sloot. Aan de andere kant van het kruispunt (niet zichtbaar op deze foto) lag de slijterij van Tiny Straaten en de kruidenierszaak van Crutzen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek