Vaals in oude ansichten deel 1

Vaals in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2076-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Na 1918 is de Kerkstraat van Vaals danig van aanzien veranderd. De witte muur en de daarachter gelegen tuin van de voormalige pastorie van de dominee vallen niet meer te ontdekken. Particuliere woningen evenmin, daar de Kerkstraat aan weerskanten wordt omgeven door vrijwel uitsluitend winkelpanden. Die zijn op de pastorietuin gebouwd en het laatste witte huis, rechts, is ook winkel geworden. Textielhandel Delhaes bestaat niet meer. In dit pand is thans cafe "Schatulle" gevestigd. "Schatulle" is een typisch Vaalse benaming voor sieradenkistje of kleinood. Ret centrale gebouw aan de inmiddels geasfalteerde straat is de St.-Pauluskerk.

10. Dit ideale decor voor een groepfoto is in het tegenwoordige Vaals niet meer te vinden. Een van de bronnen van het 10k ale stroompje de Gou, annex bassin, bestaat niet meer. Het beekje, eertijds van groot belang voor diverse lakenfabrieken en voor een plaatselijk ijsbedrijf, kabbelt ondergronds voort. In 1915 leidde het nog een bovengronds bestaan, tot genoegen van Caspar Jongen, Hein Jacobi, beter bekend als "der witte", en hun leeftijdgenoten. Tussen het huis op de achtergrond en de schuur was in latere tijden een synagoge voor de joodse gemeente gevestigd. Die verdween, omdat de meeste joden uit Vaals de tweede wereldoorlog niet hebben overleefd.

Vaals Wilhelminaplein

- :

11. Gedurende de jaren twintig werd het postkantoor aan het Wilheiminaplein met een open torentje bekroond. Dit diende als centrale voor de lokale draadtelefoon. Deze installatie is verdwenen. Zo ook hotel Geller met "klimopgevel" en de primitief aandoende keibestrating van het rustige pleintje. Met die landelijke rust heeft het gemotoriseerde verkeer grondig afgerekend. Tal van automobilisten doen het postkantoor en het ernaast gelegen raadhuis aan, zodat een gedeelte van dit plein is ingenomen door een zakelijke parkeerhaven met geldautomaten.

12. Zo eta1eerde Vaals in 1905 zijn belangrijkste toeristische attracties. Vooreerst een zalige, landschappelijke situering; vervo1gens de stenen aanduiding van het Vier(drie)landenpunt, de spoortunnel op Belgisch territoir, de monumenta1e St.-Pauluskerk en ten slotte de beemden met de exotische obelisk die lakenfabrikant von Clermont ter afbakening van zijn grondgebied liet oprichten.

Vaals

Viergrenssteen~

13. De meest bezochte en daarom ook meest gekiekte plek van Vaals: het voor de eerste were1door1og nog Vier- en daarna Drie1andenpunt op Neer1ands hoogste top die, om precies te zijn, 322,5 meter meet. Op deze van voor 1914 daterende ansichtkaart lie ten de douaniers van Nederland (vooraan, met platte, witgerande pet), Duits1and en Belgic zich vereeuwigen in geze1schap van een politieman.

Die Grenzsteine. Vier-Lander-Punkt b. Vaals (Niederland)

Mcresnet (Belgl.n), Aachen (Deutschland), Aitenoerg (Neutral-Geblet). Hocnster Punkt von Niederland.

14. Toen deze p1aat van het bekende Vier1andenpunt te Vaa1s .werd gemaakt (1912), moesten de toeristen het nog met een provisorisch drankenstalletje en een simpe1e zit bank doen. De bezoekersaccommodatie is intussen royaal uitgebreid en gemoderniseerd.

15. Ruim zeventig jaar geleden kreeg Vaals er een attractie bij: de Wilhelminatoren die de bezoekers prachtige vergezichten over Duitsland, Belgie en Nederland bood. Zeker toen deze tor en nog zes etages hoog was. Tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) werden de twee bovenste verdiepingen door een hevige storm verwoest. Deze foto van voor de fatale storm toont de oorspronkelijke uitzichttoren van Vaals die in 1904 werd opgericht en later door een andere werd vervangen.

?

. ~

..

·~.

:'I -

Ertre naar den we r Idbekenden

ilhelminatoren Hoogste punt

van ederland

-

16. Kennelijk op grond van de internationa1e ligging van Vaals sprak Stubach in 1930 van de "wereldbekende" Wilhelminatoren. Hij was exploit ant van deze toren en van een openluchtrestaurant. Bovendien was hij een van de eerste telefoonbezitters van Vaals. Stu bach was te bereiken onder nummer 4. Toren en omgeving zien er nu heel anders uit. Een mime hal met een cafe-restaurant en een souvenirwinkel is op de plaats van Stubachs terrassen gebouwd.

17. De in 1920 nog niet bebouwde Viergrenzenweg in Vaals was een heerlijk wandelpad dat een rnagnifieke, natuurlijke groene zone doorsneed en dat voerde naar het toen betrekkelijk kleine dorpscentrurn. De ornvang hiervan was niet veel grater dan de reikwijdte van de torens van de protestantse en de katholieke kerk.

n /.' Del.§rlell ,./

Gjmm~nich 1/Z SIde.

jm Vierlanderblick. Erlappler )chmuggler.

18. Grenzen lokken smokkelaars. In de ogen van menig Vaalsenaar zijn dit geen misdadigers, maar lieden die handig gebruik weten te maken van econornische verschillen aan deze en aan gene kant van de grens. Voor Vaals, Neerlands enige gemeente gelegen aan twee landsgrenzen (die met Duitsland en die met Belgie), is smokkelen derhalve geen ongewoon verschijnsel, Deze gemeente koketteert er zelfs mee, getuige deze ansichtkaart uit 1905, waarop een in scene gezette smokkel van aardappels is afgebeeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek