Vaals in oude ansichten deel 1

Vaals in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2076-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De middenstand in Vaals was steeds voor een groot stuk aangewezen op de klandizie van Duitse zijde. Herhaaldelijk beleefde zij "gouden tijden". Met name was dit pal na de eerste were1doorlog het geval, toen Duitsland een enorme inflatie doormaakte. Ter wille van de stromen kooplustige Duitsers werd aan de Grensstraat permanent markt gehouden, getuige dit plaatje uit 1920.

20. Voor het luttele bedrag van een cent bezorgde de post in 1910 deze kaart uit Vaals in Rotterdam. lets verder dan de boom, het bord met opschrift "Halt Nederlandsche douane", de grenssteen en de gestreepte houten paal met de aanduiding "Rijksrechten" was to en het douanekantoor gehuisvest. Rechts van deze inmiddels verdwenen attributen, in een van de huizen aan de Grensstraat, leidde de Akenaar Mockel een prive-weefschool, als tegenhanger van de stedelijke textielschool in Aken. Mockel week met zijn onderwijsinstituut uit naar Vaals, omdat particuliere scholen in Duitsland waren verboden.

21. In 1925 was de Maastrichterlaan in Vaals nog een eehte steenweg, getuige deze foto, waarop de entree van Nederland staat afgebeeld. In het witte gebouw zetelde de Nederlandse douane. Zij is nu ondergebraeht in een kantoor dat iets meer in de riehting van Duitsland is gebouwd. De vroegere douaneverblijven versehaffen thans onderdak aan een sehoenwinkelier.

Groaten uit Vaals Oouanekantoor

22. Ondanks de oor1ogsomstandigheden von den deze Duitse cavaleristen in 1917 tijd om zich te 1aten fotograferen bij het unieke Drie1andenpunt in Vaa1s. Van de ruitergroep maakte toen ook pater Rodenburg, bewoner van het klooster van de Duitse Redemptoristen in Vaa1s, dee1 uit. Vermoedelijk was hij toen aa1moezenier van zijn 1andgenoten, die de Nederlands-Duitse grens moesten bewaken.

23. Militairen van het Franse leger, dat na de eerste wereldoorlog het Duitse Rijnland bezet hield, kwamen regelmatig in 1919 buurten bij hun Neder1andse collegae. Een geschikt trefpunt was daarvoor de grenspost Vaals. De Franse soldaten droegen toen stalen helmen, voorzien van een soort vlam- of granaatembleem. De Nederlanders, onder wie J. Recker, droegen schuitmutsjes of kepi's.

24. Rond de eeuwwisseling bezat Vaals opmerkelijk veel kloosters, onder meer dit huis met kerk van de zusters Clarissen aan de Maastrichterlaan. In 1916 zullen de bewoonsters niet hebben kunnen vermoeden dat hun onderkomen een kwart eeuw later totaal zou worden verwoest. Op 5 oktober 1942 brandde dit klooster grotendeels af als gevolg van een bombardement. De Clarissen bouwden geen nieuw klooster meer in Vaals, maar in Wahlwiller. Daarom maakte dit klooster plaats voor garage Lux.

25. Aan het begin van de Kerkstraat beyond zich in 1912 een robuust klooster van de tijdens de Kulturkampf uit Duitsland naar Vaals uitgeweken Redemptoristen. Het in 1963 afgebroken klooster dateerde van 1873. Aileen de voorgeve1 ervan is op deze foto, links, te zien. Het vroegere klooster heeft plaats gemaakt voor een parkeerterrein.

Pensionuat ~,Blo(mcndaal"

V A.A.LS

26. Lakenfabrikant Johan Arnold von Clermont schonk Vaals een imposant aanzien. Hij liet tal van indrukwekkende gebouwen na, onder meer het latere klooster "Bloemendaa1" van de zusters van het Heilig Hart (Sacre Coeur). Tot de kloosterlingen behoorden dochters van adellijke geslachten. Ook het pensionaat, waarvan in 1916 deze foto werd gemaakt, recruteerde zijn internen uit deftige families. Het gebouw is thans onderdeel van een instituut voor mid delbaar onderwijs.

27. Het klooster, de Heuve1 van de paters Camillianen in Vaals, was in 1916 nog omgeven door een maagdelijk gebied. De weilanden rond het eerder stugge dan vriendelijke gebouw zijn intussen bebouwd, terwij1 het idyllische ve1dweggetje, de Vaalserhaagweg, heeft p1aats gemaakt voor een brede, geasfalteerde straat, waarvoor de vruchtbare akkergrond de benodigde ruimte heeft moeten 1everen.

'V AA LS Station

28. Van 1922 tot 1937 bezat Vaals een station, waarvan in 1928 deze foto werd gemaakt. Ret was een knooppunt van tramlijnen. De "Limburgse Tramweg Maatschappij" exploiteerde de verbindingen van Vaa1s met Wijlre en met Maastricht via Gulpen, terwijl de "Aachener Strassenbahn" de tramdienst tussen Aken en Vaals onderhie1d. Ook de Akense trams deden dit stationsgebouw aan. De L.T.M.-tramlijnen werden in 1937 opgeheven. De Akense tramdienst verlegde haar eindpunt naar de grens en hie1d stand tot 1974. Ret station van Vaals is vergroot en het doet nu dienst a1s jeugdherberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek