Vaals in oude ansichten deel 2

Vaals in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4847-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het St. Lambertuskerkje van de buurtschap Holset is geenszins het geringste monument van Vaals. De toren dateert van 1136. In 1847 onderging de kerk zelf een fikse uitbreiding. Minder voor de eigen bewoners, maar meer voor de vele vereerders van St.Genoveva, die van heinde en ver naar dit bedevaartsoord pelgrimeren. Historici houden het erop, dat in de Romeinse tijd hier het centrum van de gemeente gesitueerd was. Geen wonder dan oak, dat deze foto in het boek over de lokale historie, uitgegeven in 1941, niet gemist kon worden.

10. In een uitgave over het verleden van Vaals kon het oudst bekende archiefstuk bezwaarlijk ontbreken. Krachtens dit document verleenden de Staten Generaal op 16 november 1698 aan de ingezetenen van deze gemeente "octrooi" op het houden van een weekmarkt. De foto uit 1941 geeft een tiende gedeelte van de ware grootte van de oorkonde weer.

Aankornst electri sch trar

uit . ken.

11. Tussen het kleine Vaals en zijn grote buur, de Duitse stad Aken, was al vroeg sprake van een openbaar-vervoersdienst. In 1894 kwam de eerste tramverbinding Vaals-Aken vice versa tot stand. Geruime tijd bewees zij de bewoners aan deze en aan gene zijde van de grens goede diensten.

12. De ongeasfalteerde Maastrichterlaan was rond 1910 een veilig domein voor voetgangers en fietsers. Bij afwezigheid van snelverkeer bestond er geen behoefte aan zebra-oversteekplaatsen. Evenmin aan speciale rijwielpaden.

13. Nauwelijks was de opmars van de auto gestart of Vaals kreeg een royaal deel ervan te verwerken. Vooral het Wilhelminaplein met enkele openbare gebouwen, hotels en winkels. Voor menige grenspassant een welkome etappeplaats op weg naar het Nederlandse dan weI het Duitse achterland.

14. Uitgeverij weduwe Neus uit Vaals bracht samen met de Akenaar Eugen Dienz voor 1914 deze kaart op de markt. Als voornaamste bezienswaardigheden beschouwden zij het Vierlandenpunt, de "Marktplatz" in de schaduw van de voormalige residentie van het geslacht Von Clermont en het "Geschaftshaus" van de firma Neus, dat nergens meer te vinden is. De Markt uit die tijd is niet aIleen van naam, maar ook in tal van andere opzichten totaal gewijzigd.

Hartelijke G rccten Iii! " ~

15. Het postkantoor aan het Wilhelminaplein kende in 1908 heel andere buren dan nu. Links het eertijds vermaarde hotel Geller, dat later plaats heeft gemaakt voor een winkelpand. Rechts een wit particulier huis, dat in 1913 afgebroken werd voor de bouw van een nieuw raadhuis. Op zijn beurt is dit op deze plek ook al weer uitgediend. De groene hotelgevel harmonieerde met de graspartij met bomen aan de overkant, waartussen de tramrails een slingerweg trokken.

." :;,.

?? 1 ?? 1 d. r II I:· _ II

U.'r in ,I. r fIJI- t

Unrl n ,.Ilt.. Ihr ., I ,ut lillL. ..? t. II U~ U

". nil hqJ .. l Un ,1 ?? rl

Itt 1:::1 ·tI·II ?? II~I:I": I ????? t ???.. hblld 1 tMI ,,,fit ???. ·.tr~lr. UI1.

T...>tc)l ?.. ~:

~ ''''J1hC'r~ ? '~utr., U .").~

,1 zli(he G ru)§e f1er "US D LUTS(IiLAN D. H OU-iN D.13 [L·GI E.t1

ur;o N E.UTRAL-(i EBI [T.

16. Om zijn internationale ligging te accentueren schrok Vaals er niet voor terug om zijn ansichtkaarten te voorzien van "geiisurpeerde" bezienswaardigheden van de buren. De Domkerk van Aken bijvoorbeeld of het tot 1918 bestaande "Neutral-Gebiet" Moresnet. Daarom vanuit Vaals "groeten uit maar liefst 4Ianden"!

~,-~.t·-:'/<P r~/

,

t I ' ,

-

-

17. Een dubbele bomenrij rechtvaardigde in 1908 de naam laan voor de hoofdstraat van Vaals, de Maastrichterlaan. Voor het steeds drukker wordende verkeer moest zij het veld ruimen en werd ook dit weldadige groen uit het centrum verbannen.

18. De paar huizen aan de Viergrenzenweg lieten zich in 1916 weinig gelegen liggen aan strakke rooilijnen. Daardoor kon zakenman Schmeitz een vooruitspringende zijgevel als reclamebord benutten. Dat deed hij zeer grondig om zijn vele artikelen aan te prijzen. In zijn winkel tegenover de kerk waren "Thee, Kaffee und feine Colonialwaren" te koop.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek