Vaals in oude ansichten deel 2

Vaals in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cor Bertrand
Gemeente
:   Vaals
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4847-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaals in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Afbraak van de kerk van het klooster van adellijke, vrouwelijke religieuzen, Blumenthal of Bloemendal, beroofde Vaals van dit intieme pleintje. Op deze foto uit 1928 straalde het een weldadige rust uit.

20. Dank zij het aanwezige groen van bornen deed de Lindenstraat in Vaals anna 1916 haar naarn aIle eer aan. Mede daardoor zag zij er erg schilderachtig uit. Sindsdien heeft ze veel aan charrne ingeboet.

21. Terecht verwierf deze afbeelding van een artistiek portret van lakenfabrikant Johann Arnold von Clermont (1728-1795) een ereplaats in het begin 1941 verschenen boek "de Geschiedenis van Vaals", Door godsdiensttwist en moest Von Clermont Aken verlaten. In Vaals vond hij een gastvrij heenkomen. Hij bedacht zijn toevluchtsoord met diverse voorname gebouwen, waarvan er een dienst doet als raadhuis.

VaG sore-en,

??... "~3r"SIC ?

~..1. : ; "'"'1 c e r fan lev. C errnorid

22. De nauwe verwantschap van Vaals met zijn Duitse buren verklaart, waarom hun taal in de jaren twintig ook op ansichtkaarten toepassing yond. Illustratief voorbeeld hiervan is deze foto van "Schloss Vaalsbroich", het in 1761 herbouwde buitenverblijf van de familie Von Clermont. Foutief met d gespeld en later algemeen bekend als Vaalsbroek.

Vaals Penslonaat Bloemendaal

23. De school met pensionaat voor meisjes uit de gegoede stand van de Zusters van het Heilig Hart "Sacre Coeur", was ruim vijftig jaar geleden gehuisvest in een van de meest imposante gebouwen van Vaals. Sinds de opheffing van dit internationaal bekende onderwijsinstituut, ligt dit monument er verwaarloosd bij, in afwachting van een mogelijke bestemming tot hotel.

24. De legendarische lakenfabrikant Johann Arnold von Clermont bezorgde Vaals diverse grate en kleine monumenten, ook deze zogenaamde Napoleonszuil, omgeven door een waterpartij. In 1932 was het park rond de Obelisk omvangrijker dan nu, aangezien de straten in de naaste omgeving nog aangelegd moesten worden.

25. Kart na de restauratie van de evangelisch-Iutherse kerk in 1937 werd deze foto gemaakt. In dit weinig kerkse, maar stijivolle gebouw vinden geen erediensten meer plaats. Het is in gebruik als cultureel centrum van Vaals.

26. Tot het interieur van de voormalige evangelisch-lutherse kerk behoren enkele fraaie kunstwerken, waaronder een magnifieke koorstoel van de familie Pastor. Deze detailfoto uit 1937 geeft hiervan een goede indruk.

27. Om zijn naam als handels- en industriecentrum meer bekendheid te geven, organiseerde Vaals van 13 tot en met 28 juli 1929 een ambitieuze tentoonstelling onder de naam H.I.N.T. Deze letters stonden voor Handel, Industrie, Nijverheid, Tentoonstelling. Blijkens deze kaart deed ook de Landbouw aan "het groot lunapark" mee. De expositie telde niet minder dan 118 stands.

28. De grauwe hoofdingang van de Wolweverij in Vaals werd in 1929 feestelijk opgesmukt met groen, vlaggen en slingers. Dit terwille van de grootse H.I.N.T.-tentoonstelling. Duizenden bezoekers passeerden deze entree. Tot genoegen van burgemeester H. Rhoen, promotor van de expositie. Hij staat op de voorgrond afgebeeld, in gesprek met de brandweercommandant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek