Vaassen in oude ansichten deel 1

Vaassen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.J. Palm
Gemeente
:   Epe
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0098-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vaassen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Door wo or de trotse Cannenbarch
Verhefzien olde muren

lag, lang voor de stichting van het kasteel, het dorpje Fasna. Voor het eerst wordt die naam vermeld in een oorkonde, waarin staat, dat een zekere Brunho1d aan abt Gerhardus van het klooster Lauresham of Lorsch in het groothertogdom Hessen een kerk en een hoeve of een stuk grond heeft gegeven in het dorp Fasna. Dit was in het jaar 8910f892.

Lang voor die tijd hebben hier echter al mensen gewoond. Dobbegelle, de Leemkuil en misschien Putterkoppel en de grafheuvels onder andere voor in het Enkhout getuigen hiervan. De latere uitbreiding van de kapel met een toren en koor omstreeks het jaar 1000, de bouw van het drie-

zijdig koor aan de oostkant en de aanbouw aan de noordzijde in de dertiende eeuw spreken van de groei van Vaassen. In 1365 (het oudst bekende gegeven) is er sprake van het adellijk huis de Kannenburg. De latere bezitters, de Isendoorns à Blois, hebben hier grote invloed gehad. Na de val van Zutphen en Deventer in 1591 begint ook hier de kerkhervorming en wordt de oorspronkelijk katholieke kerk ten slotte de kerk van de aanhangers van de Reformatie. De Isendoorns à Blois bleven de katholieke kerk trouwen waren een steun voor de overgebleven katholieke kern. Zij kregen geleidelijk een groot deel van Vaassen in hun bezit, ook de na 1600 hier gevestigde papieren kopermolens.

Waren oorspronkelijk landbouw en veeteelt de hoofdbronnen van bestaan, later veranderde dit. De papiermolens werden in het laatst van de negentiende eeuw omgezet in wasserijen of opgeheven.

Teunis van Lohuizen begon in 1867 met zijn ijzergieterij, die zich geleidelijk uitbreidde tot de Aluminium Industrie Vaassen. De N.V. Vulcanus vestigde zich in 1920 in Vaassen. De kartonfabriek N.V. Jan van Delden breidde zich uit. Op de grens Vaassen-Emst kwamen de N.V. Venz en de Verbandwattenfabriek (N. V. Utermöhlen en Co.).

De industrie komt na 1900 steeds meer op de voorgrond. Van de drie enken Wanenk, Hafkamperenk en Heggerenk verliest de laatste al hoe langer hoe meer zijn betekenis voor de akkerbouw. En met de industrie groeit het inwonertal. Dat blijkt onder meer uit het volgende. In 1910 waren er twee lagere scholen met circa 420 leerlingen. Thans tellen de zes lagere scholen er circa 1350. Was er toen één Ulo met ongeveer 20 leerlingen, thans tellen de twee Mavo-scholen er ongeveer 370. Dit laatste toont ook, dat de gelegenheid voor verdere studie veel groter is. Alleen over het kanaal bleef het agrarisch karakter gehandhaafd. Daar geldt nog:

Door melk de boer 't roodbonte vee,
Door knoort de varkens an de zomp ...

Voor Vaassen zijn er in de toekomst grote plannen. Als het zich ontwikkeld zal hebben tot Groot-Vaassen met circa 60.000 inwoners, zou iemand uit 1900 niet weten, wat hij ziet, als hij het dan nog eens zou kunnen bekijken.

1. L'honneur aux dames - Dames gaan voor. Wij openen dit "historisch overzicht" met een kaart, waarop vijf Vaassense vrouwen voorkomen op de markt in Apeldoorn. Let u op de knipmuts, de plooitjesmutsen, het jak, de bonte schorten en de boter- en eiermanden. Het zijn van links naar rechts: vrouw Hulsebosch-Wijnhout, Gerda Hagen, Dirkje Breden, vrouw Wezen berg en Kaat van Bussel.

2. Hiernaast een zo goed als onbekende foto van Ko, de kluizenaar (Ko Steenis). Deze was voor 1900 een bekende figuur in Vaassen. Hij heeft in Viersen gewoond. Tegenover het laatste huis rechts aan de Elspeterweg, bewoond door de familie A. Schoemaker, is een dennenbosje, waarin vroeger een diepe put was. In die omgeving had hij zijn woonhut.

3. Omstreek 1910 waren er in de gemeente Epe drie tollen: de Heerdertol op de grens van Epe-Heerde, één tussen café Dijkgraaf en de boerderij de Dood in Ernst en een dubbele tol in Vaassen op de splitsing van de Oude en de Nieuwe Apeldoornseweg. Deze laatste is hier afgebeeld. Op de kaart staan van links naar rechts veldwachter Huyssen, de smid L. Voorhorst en de smidsknechten Harm Prins en Arend Jonker.

4. Deze afbeelding is van voor 1925. Op de voorgrond loopt de Oude Apeldoornseweg, terwijl schuin naar boven de Vulcanusweg leidt naar de in 1920 gebouwde ijzergieterij en machinefabriek van de N. V. Vulcanus. In 1967 heen de N.V. Vulcanus de ijzergieterij van de N.V. Industrie overgenomen. In 1970 heeft ze - onder haar directeur drs. C. Blaauw tot grote bloei gekomen - haar vijftigjarig bestaan feestelijk herdacht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek