Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

, Valburg

R. K. Kerk en Pastorie

19. Op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat verrijst in 1887 de roorns-katholieke kerk met pastorie nadat eerst de oude kerk is afgebroken. Deze opname is van circa 1920. In de pastorie hebben gewoond de pastoors T. Andriessen, H.Th. van den Brink, N.J.W. van Dieden, Th. Scholten, M.H. de Vries en sedert 1964 G.J. Scholten.

20. Trots poseert de voetba1club "Juliana" uit Va1burg in het jaar 1925 voor de fotograaf. En al is de glorie sindsdien ietwat verbleekt toch zijn op deze afbee1ding herkend: van links naar rechts staande G.J. Nab, W. Nab, M. Schouten en C.M. Leussen; zittend Wout Nab, S. van Eldik, M. Seegers, J.P. Krijnen, J.H. Tunderrnan, H.R. Frentz, Th.J. Peperkamp, P.C. Jansen en E.J. Mohr. Gevoetbald werd er vaak op het terrein van een zekere Derksen te Homoet.

21. De spoorlijn Geldermalsen-Elst-Ressen wordt in 1882 in gebruik genom en. In 1938 reeds wordt het station Valburg voor het reizigersverkeer gesloten. De spoorwegbeambte op de foto is de heer W. Nab. In het linkergedeelte - de oorspronkelijke wachtkamer heeft de familie H.C. Vink gewoond, in het rechtergedeelte de familie Van Loon. Het gebouw is in de tweede wereldoorlog totaal verwoest. Van hier gaan we naar ons volgende reisdoel: het dorp Herveld.

A
'"
C
1;' .
.
!>
:z
(f)
"
g-
~
<1>
-~
~
':'
n
~:
" erne! ui! .Eoenen .

22. Maar eerst gaan we een kijkje nemen bij het huis Loenen dat in het begin van de negentiende eeuw gebouwd werd als jachthuis van de graven Von Quad. Jonkvrouw Clara A.E.F. Fabricius van Heukelom heeft er nadien vele jaren gewoond. Zij bracht op de pathefoon voor de inwoners van Loenen en Slijk-Ewijk, die zich op mooie zomerse dagen voor het hek verzameld had den gezellige muziek ten gehore. Op de voorgrond staan hier van links naar rechts: jager Jacob Aalbers, Zuring, onbekend, Hendrik Povee en de huisknecht in de witte jas, Het huis Loenen is nu eigendom van de familie Van Boetzelaer.

23. Omgeven door een muur vinden we op het terrein van het huis Loenen de tuin met het koetshuis en de oranjerie, een aantal schuren en een boerderij, gedeeltelijk gebouwd op de fundamenten van het oude kasteel. Op de boerderij bevindt zich een bel die werd geluid om de schafttijden aan te geven. Op de opname van rand 1914 staan van links naar reehts Henk en Bertus Povee, Hendrik J.K. Povee, Jacob Aalbers, tuinbaas Rensenbrink (later opgevolgd door Henk van Drumpt) en Henne Martens. Terug TIU naar de Tielsestraat te Herveld.

Nieuwe Kapel:e, 1{erudd

24. Deze van 1918 daterende ansicht toont ons de fraai tussen het geboomte ge1egen Nieuwe Kape1 aan de Tie1sestraat. Het pand heeft huisvesting geboden aan de families E.W. den Hartog Jager en D. Uitenbogerd. Van 1939 tot 1946 was het de ambtswoning van burgemeester H.L. s'Jacob, later minister van oorlog. Ook oud-burgerneester mr. G.A.F. baron van Lynden bewoonde dit pand. De huidige eigenaar is CiG, baron van Boetzelaar

25. De overwelfde gotisehe hallekerk aan de Sehoolstraat is ontstaan uit een veertiendeeeuwse eenbeukige kruiskerk en in de vijftiende eeuw vergroot door de aanbouw van het koor. De uitgebouwde traptoren stamt uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. In de toren van deze hervormde kerk hangt een in 1645 door Johan Philipsen gegoten klok met een diameter van 124,5 em. Ret onderrandschrift van de klok luidt In het jaer als Engbert Sandersz kirchmister waer en de her David Heyster pastor aldar. Ick roup ver ick roup zy tot den tempel Gottes all.

}{erve/o

Rome en C;root-Rome

Uit2'. A. v. Workum Hzn .. Ande! t ,

26. Het Romeplein rond 1905. In de boerderij reehts, "Rome" genaamd, volgen elkaar als bewoner op G.J. van Beek, Lekkerkerker en Diepeveen. Aehter "Rome" ligt "Groot Rome" bewoond door J.A. Bosman, F.X.M. Giesen en T.W.M. Giesen. Aan de Moordakkerstraat (links gelegen, niet zichtbaar) ligt nog "Klein Rome" dat als bewoners heeft gekend B. Sehriek, G.J. Buddingh, Van de Pol en Hul. Nu wonen er Grosze Nipper en A. Quint. Het Romeplein is via de Kerkstraat te bereiken.

27. Hier zijn we aan de Kerkstraat in de bongerd "de Woert" van de familie Buddingh. Op deze foto van 7 juli 1913 genieten de kersenplukkers van een welverdiende rust. Op de ladders staan A. Fransen en Hengeveld. Staande: K. van Eldik, G. Fleury, A. Mathijssen, W. Meijer, Gert van Schaik, een zoon van Buddingh, Jan Burgers, G. Fleury, Toon van Loon, Jo Luibers, Van Beek en Gerrit Buddingh, Zittend Hend Martens, Klaas Martens (op de ladder), Gerrit Mathijssen, Dirk van Eldik, Herman van Berkel, Van Schaik (met geweer), Ton de Bruin, Leen van Eldik en Bart Martens. De Woert lag tegenover het autobusbedrijf van J. Winnemuller en naast cafe "Het Witte Paard".

28. Een opname uit 1908. Op de kruising met de Hoofdstraat stond cafe "Het Witte Paard", door bakker H. Peperkamp gekocht van weduwe Koppers. Het cafe werd tot 1914 geexploiteerd. In dat jaar kocht Buddingh het pand. Geheel links staat Vink met zoon en dochter. Hij woonde waar nu Wiltink woont. Naast hem Ton en Marie Peperkamp, Toon Gijsbers en met paardekar Gradus Bosman. Nabij het cafe op het land van Buddingh lag een sigarenfabriek, later melkfabriek, daarna meelfabriek. O. Derksen woont sedert 1971 in het voormalige cafe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek