Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Aan de Hooge Herve1dsche Straat - nu Hoofdstraat - werd in de negentiende eeuw deze fraaie rooms-katholieke kerk gebouwd. In 1960 werd de oude kerk vervangen door een modern gebouw. In de pastorie hebben gewoond de pastoors C.M.I.P. Hens (1926-1953) en L. Bekkers (1953-1966). Sedert 1966 is pastoor J.D. van der Borgh bewoner van de pastorie.

30. Op 28 februari 1899 werd dit gemeentehuis van Valburg officieel in gebruik genomen. In het middengedeelte beyond zich to en de raadzaal; het 1inkergedeelte werd later aangebouwd. Josef van der Velden schonk de benodigde grond. In de gedenksteen, onthu1d door burgemeester Chevallier, was de spreuk gebeite1d: "Gerechtigheid verhoogt een Yolk, doch de zonde is een schandvlek der natie". Tot 1965 deed het gebouw dienst. Het stond aan de Steenenkamerstraat tegenover het huidige bedrijf van G. Mathijssen.

Tielscheweg

31. Via de Steenenkamerstraat gaan we naar Ande1st. Hier zien we de kruising Tielsestraat-Rozenstraat- Hemmensche Zandweg (nu Waalstraat) rond 1920. Rechts cafe Smaling, nu autohandel Van Wely. Daarachter de schuur van Vink, na een verbouwing woonhuis van Th.A. Verploegen. Links de winkel van D. Vink, later Van den Brandt, het pand is inmiddels gesloopt. Vervolgens het woonhuis van F.X. Gerards, sedert 1959 bewoond door R.S. Vink. Rond 1932 he eft het 1aatste huis links plaatsgemaakt voor het cafe van Jan van Roekel dat tot 1968 door Sanders werd geexploiteerd, daarna wordt cafe "De Posthoorn" door Holleman geexploiteerd,

ยท Andelst. Tielsche straatweg.

32. De Tielsestraatweg, daarvoor Tie1se zandweg en nog vroeger de Marienburgsestraat (vanaf de Mo1enbruggen tot Dodewaard) rond 1915. Aan de weg liggen vier hofsteden, te weten "den Hoogen Hof" van Janssen van Doorn, Thijs den Hartog en Vink; "den Schapenhof" van Van Woerkom (aIleen afrastering zichtbaar), "den Marienhof" van Van 01st, Albers en Vink, "den Hof" van Van 01st, Koo1, Vogelenzang en H. van Olst. Vooraan zien we N. van 01st, Pons Rustenhoven en de hond Pinkhof.

Andelst.

Ned. Herv. Kerk.

33. De hervormde kerk omstreeks 1915. Rechts het huis van Van Hal aan de Kerkstraat, nu woont hier Van den Berg. In het witte huis, gebouwd in 1914, was slagerij Van den Berg, nu Kersten, daarvoor Bor. Dan de schuren van de boerderij van Hendriksen. Uiterst links het nu afgebroken meestershuis van me ester Jellema. De school beyond zich toen nog in een gedeelte van de kerk. Achter de meesterswoning het pand van Van Haarlem, daarvoor de Leeuw, voordien conservenfabriek van Gerritsen.

34. Hier de boerderij tevens winkel van de familie De Haas. Later wordt in dit pand de stoomconservenfabriek van J. Gerritsen gevestigd. Het bedrijf brand de af en werd verplaatst naar het Stationsplein te Zetten, daar deed het achtereenvolgens dienst als wasserij van de familie Gerards en nu als mechanisatiebedrijf van Van der Kolk. De hervormde lagere school te Andelst is in 1927 gebouwd op de plaats van de afgebrande conservenfabriek, hoek Kerkstraat/Fruithofstraat.

35. Ter ere van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina verrees in 1923 aan de Emmastraat, nu Hoofdstraat, een dubbele ereboog. Op de aehtergrond het huis van Piet Merkus. De volwassenen zijn van links naar reehts: G. Fleury (hij opende de poort) met eehtgenote, wagenmaker A. van Eldik, J. Vink met zoon Jan, de heer en mevrouw Aarns, de heer en mevrouw Speijers, Johan Jager, Gijsbert Timmer, Jos Jager, Gerrit Vink, Rien van Berg, Piet van den Berg, Toon Teunissen en eehtgenote en A. van Sehaik. De kinderen zijn: Hendrik van Sehaik, Riek en Toos Speijers, Rijk van Sehaik, Cor en Jo Speiiers, Nellie Coeleman, Pietje van den Berg en Walter de Oostenrijker.

36. Ret begin van touringcarbedrijf Merkus en zonen n.v. Hier zijn we bij de rijwieIzaak van Piet Merkus aan de Stationsweg (nu Wageningsestraat hoek Veldstraat). Later heeft hier Cornelissen gewoond, nu Van Beem. Van links naar rechts zien we Stef Aarns (begon later zelf een rijwielhandel), Frits Rein, de berijder van de twee cylinder Douglasmotor, de Belgische deserteur Louis, Piet Merkus en Rend Houpst uit Zetten in de Ford. We vervolgen nu onze reis in de richting Zetten.

Veilings Vereeniging Midden - Betuwe te Zetten. Het eocrbrencen

37. Ret gebouw van de veilingvereniging nabij het station Zetten-Andelst rond 1920. Deze opnarne geeft een goede indruk van de bedrijvigheid die er heerste bij de aanvoer van de produkten, verpakt in bussels of bennen, maar ook in veilingkisten. Uiterst links G.D. Janssen van Doorn; de man met de witte pet, naast het paard dat zich te goed doet aan de inhoud van de haverzak, is D. Janssen van Doorn.

38. De eerste trein rolt op 1 november 1882 het station Zetten-Andelst binnen. Op deze foto uit 1908 staat op het perron stationschef Vink; zijn opvolgers zijn J .G. Boonstra, L. de Vries, A.A. Bros, H. Henken, G. Beverloo en sedert 1966 G.G. van den Hatert. Op de voorgrond de wachteres, rnevrouw Van Drent die, gekleed in blauwe cape met rode uitmonstering, inclusief hoed, de bornen bediende. Een rninuut voor het neerlaten van de bornen werd een helder klinkende bel acht maal geluid, gevolgd door een aantal slagen gedurende het vallen der bornen. Nu woont B. Roest in het huis nurnmer 11, voor hem woonden er Van Drent, Van Eidik, Van Wees, Arians en Martens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek