Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Xes a $emna, t::ettel'l

39. In 1881/82 worden aan de Broekstraat (nu de Wageningsestraat) twee opleidingshuizen gebouwd voor de kinderen van de meer gegoede klasse: "Hosa Semna" (al wat waardig is) en "Hosa Euphema" (al wat weI luidt). "Hosa Semna" wordt in 1923 verbouwd. Daarna doet het gebouw dienst als internaat onder de naam "Christine Hermine Huis". Het opleidingshuis verhuist naar de Veldstraat. "Hosa Euphema" biedt reeds vele jaren onderdak aan het centraal bureau van de Heldringstichtingen.

Internaat Christine Hermine School. 71'ttl'n

40. Het internaat "Christine Hermine Huis" van de Christine Hermineschoo1 na de verbouwing van 1923. Aan het gebouw werd een gedee1te aangebouwd terwijl ook de zolder voor bewoning geschikt werd gemaakt.

Broekstraat.

Uitg. l. G. Wi.kholl. lolt ??.

41. De Broekstraat maakte in het verleden een nogal forse bocht, dit in tegenstelling tot het huidige trace van de Wageningsestraat. Rechts is het .Piersonpaadje" te zien. Dominee Pierson benutte dit paadje veelvuldig op zijn wandelingen naar "Talitha", aangezien het de bocht in de Broekstraat afsneed. Het paadje kwam uit tussen de waning die nu bewoond wordt door de familie Finkensieper en de tennisbaan.

.Broel(strilal, 2:ellen

42. De Wageningsestraat heette vroeger van het station tot het huidige politiebureau:

Stationsweg, vandaar tot de Steenbeekstraat Groenestraat en vandaar tot de Linge Broekstraat. Daar woonde in het huis met de timmerwerkp1aats E.J.W. van de Vooren. Hij staat op de oprit met naast hem zijn doehter Rieka, het dienstmeisje Heintje Roest en uiterst reehts de huidige bewoner, G.J.D. van de Vooren. Op de aehtergrond het gebouwencomp1ex van" Talitha". Deze opname is van 1908.

43. Op een akker aan de Linge, honderd meter voorbij de Indoomikse brug werd in 1857 het toev1uchtsoord voor aan hun lot overge1aten kinderen gesticht. He1dring noemde het "Talitha-Kumi" (dochtertje sta op). Ingericht voor twintig rneisjes moest het spoedig worden uitgebreid om plaats te bieden aan 150 kinderen. Onder dominee Pierson wordt het gebouw in drie afdelingen gesplitst: een voor kleine kinderen, een voor meisjes van dertien tot vijftien jaar en een voor oudere meisjes. In de tweede wereldoorlog is het gebouw verwoest. Er staat nu de boerderij van Lekkerkerker.

44. Op het terrein van Groot Talitha stond eveneens Klein Talitha met de tuinmanswoning. De woning werd in 1915, datum van deze opname, bewoond door het gezin Van Dort. Vader en moeder Van Dort, hun dochters Zus en Maap, zoon Henk en nicht Lien poseren voor de fotograaf. De meisjes die Talitha bevolkten waren - zo schreef men s1achtoffers van de onnatuurlijke hardheid, het wangedrag of de dronkenschap der ouders. Ook deze gebouwen zijn in de oor1og verwoest.

De LingĀ«

45. Een opname van circa 1900. De Heldringstraat heet toen Paddepoelschestraat. Naast de weg stromen twee afzonderlijke riviertjes: de Rijnwetering en de Waalwetering. Daartussen een wal: de Weteringse Wal. In de jaren vijftig zijn bij ruilverkavelingswerkzaamheden beide stroompjes tot een riviertje verenigd. De dubbele brug in de Wageningsestraat is een overblijfsel uit de periode van v66r de reconstructie. We men en op de foto bakker Houbolt te herkennen.

Zetten. Den Boomgaard.

46. Dominee O.G. Heldring - de kleinzoon van de grondlegger van de Heldringstichtingen

kocht in 1918 de hofstede "den Boomgaard" van Van Druten, die in de volksmond "de kluizenaar" werd genoemd. De oude boerderij werd grondig gerestaureerd en een nieuw gedeelte werd bijgebouwd. Voor "Den Boomgaard" - later "Nije Wehma" - staat dorninee Heldring, de vierde president-directeur van de Heldringstichtingen. Driehonderd meter westelijker komen beide riviertjes in een stroom samen.

1<o.o~slraat uan at Bru~man, letten

47. Brugman bewoonde tot 1934 de woning links op de foto, tot 1969 woonden er de dames Van Hout, nu drijft de familie Quack in dit pand een manufacturenzaak. Rothoff was de buurman van Brugman. Hij had een smederij en ijzerhandel. Sedert eind 1972 is in dit pand de garage van A.G.C. van Dijken gevestigd. Rechts de waning van achtereenvolgens Huizing, A.H. Hendriks, Yzendoorn, G. Hendriks en Van Dee. Dan volgt de christelijke normaalschool. Op het dak zien we de windwatermolen, die "Jeremia" werd genoemd vanwege zijn klagende en piepende geluid.

-

I r I

48. De eerste bewoner van de directeurswoning van de christelijke normaalschool aan de Hoofdstraat was de opvolger van de heer J. Nobels, de heer Westrate uit Den Haag. Ook woonde hier de heer Oosterlee. In later jaren wordt in het pand boekhandel Bos gevestigd. Wie haalde er niet zijn schoolboeken en -benodigdheden? Tot ver in de omtrek is boekhandel Bos een begrip.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek