Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

K.erkstraal, l:eller)'-

59. De Kerkstraat gezien vanaf de Steenbeekstraat rond 1914. Voor zijn huis staat bakker Philipsen, nu bakkerij Le Poole, dan de slagerij van G.H. van Kraanen, later Hendriks, Van der Horst, nu J. Jager. Niet zichtbaar: slagerij J. van Burk, later afgebroken; hier staat nu het woonhuis van W. Speijers, dan het huis met de werkplaats van F. van Stralen, nu garage D. de Langen. Het witte huis is van F.J. van Stralen, nu woont hier Van Egeraat. Rechts, achter de bomen, de bakkerij van Houbolt, later Evers, Van de Berg, Van Beek en nu Van Drempt.

60. De Steenbeekstraat rond 1910. Reehts de smederij van A. Kruijsen, De Vries begon er zijn loodgietersbedrijf, nu woont hier Lamers. Aan de weg staat het in 1882 gebouwde brandspuithuis met arrestantenlokaal met daaraehter de politiewoning. Links de woningen van slager Piet Roest, Coenen, v.d. Vooren, kruidenier Markus, Anton van Sehaik (groente en fruit) en manufaeturier Pas, nu kapsalon Van Eldik, dan zadelmaker Van Es, ooit eens boekhandel, nu fruithandel Valkenier. Van de afgebeelde person en herkennen we van links naar reehts: mevrouw Cornelissen, mevrouw Roest, Piet Roest (zwart pak), Gerrit Vrieselaar (aehter de handkar), bij het paard vader, Toon en Gerrit Markus. Op de aehtergrond staan Griet van Kleef, G. Rothoff, Jan, Gerrit en mevrouw Teunissen van Manen.

61. Aan de Steenbeekstraat tussen het asiel "Steenbeek" - afgebroken in 1971 - en het woonhuis van schilder Langendijk, later Christine Hermineschool, stond de boerderij van Teunissen van Manen. In 1908 werd het voorhuis verbouwd. In 1911 is de boerderij afgebroken en werd een nieuw inmiddels gesloopt pand gebouwd. Nu is hier een parkeerplaats. Van links naar rechts staan hier: Jan, Gerrit en moeder Teunissen van Manen, Hend van Rinsum, Jan D. Markus en Derk van Eldik. Op de voorgrond de brug over de Herveldsche Leigraaf.

Industrieschool

Zetten

62. Na een rnislukte start in 1913 opent de Christine Hermineschool op 2 oktober 1916 haar poorten op een terrein dat gekocht is van schilder Langendijk. Naast de school het vroegere "Slobsche Voetpad", de kortste weg van het Slob naar de kerk te Zetten. Op de voorgrond de Steenbeekstraat met de politiewoning bewoond door Celle, Hofman, Melis, Aaldering en Lassche. Links het in 1912 gebouwde, in de jaren vijftig afgebroken pand, waarin de steenkolenhandel van Teunissen van Manen was gevestigd. De politiewoning is in de oorlogsjaren verwoest.

Christine Hermine School - Vakschool voor Vrouwenarbeid - Zetten

63. De Christine Hermineschool ontleent zijn naam aan de dochter van dominee H. Pierson. De eerste directrice was mejuffrouw C. Monnik, zij werd in 1939 opgevolgd door mejuffrouw Schut. Sedert 1959 is mejuffrouw B.H. Obbink directrice. De vakschool voor vrouwenarbeid kende de opleidingen "nuttig handwerken" en "Tesselschade" (kinderjuffrouw). Meermalen is de school verbouwd, ook het aantal opleidingen is gestaag uitgebreid. Zeer bekend is de opleiding tot landbouwhuishoudlerares en lerares kin derverzorging en opvoeding.

64. Een opname van circa 1909. De boerderij en het asie1 zijn in 1971 aan de sloper ten offer gevallen. Bewoners van de boerderij waren Dirksen, Maasdam en Lekkerkerker. He1dring opende in 1848 zijn eerste toev1uchtsoord, genoemd naar een oude brouwerij:

Steenbeek. Het huis bood onderdak aan "verloren" vrouwen uit de maatschappij. Tweemaal brandde het af. De verblijfsduur in het huis is twee jaar, de opleiding die "welke eene goede dienstbode noodig heeft om haar brood te verdienen". In 1972 is op dit punt het paviljoen "de Leigraaf" geopend.

65. Het doktershuis verwoest in de laatste oorlog, stond iets voor het punt waar de Bakkerstraat overgaat in de Steenbeekstraat. De doktoren Nijland, Van der Wiel, Pel en De Hullu hebben hier gewoond. Het huis met de magnolia grensde aan "Steenbeek". Nu staat op dit punt "de Steenkamp", het woonhuis van de familie C.M. van den Berg. Op de voorgrond de brug over de Herveldsche Leigraaf. Het doktershuis had uitzicht op de boerderij en boomgaard van de familie Vrieselaar.

Bakkerstraat.

Uilg. J. G. Wiutboff. lelllA.

66. De Bakkerstraat rond 1908. Rechts woont schilder G. van de Vooren, nu C.M. v.d. Vooren. Dan het inmidde1s afgebroken huis van M. van Zanten, daarnaast de in 1886 door P.J. Kroes gestichte smederij. Vervolgens het pand van de dames Van Heumen, later Lomwel, daarna gereformeerde pastorie, die in de oorlog verwoest en afgebroken werd. Vervolgensde winkel van Oranje, nu woonhuis van K. van Dijk, daarvoor van E.M.H.A. van Dijk, Links, bij de fiets, de toegang tot het huis van Van Rinsum, nu woont hier Hend van Dijk, daarnaast het pand van Hend van de Vooren, gekocht door schoenmaker Van Breda.

Gesticht "Bethe1"

Zetten

67. Het gesticht "Bethel" is in 1863 gebouwd en daarna vele malen vergroot. Meisjes die nog niet op "Steenbeek" thuishoorden maar toch al meer van de zonde wisten dan goed was voor de omgang met de kinderen van "Talitha" werden hier opgenomen. In het huidige "Steenbeek" zijn de grondvormen van het oude "Bethel" te herkennen. Het staat op een terrein begrensd door Bethe1straatjHoofdstraat Finkensieperlaan. Om de tehuizen enigszins te beschermen tegen de ijsgang werden bomen geplant, het was echter met voldoende. Daarom is in 1867 op een opgeworpen heuve1, links van "Bethel", de Vluchtheuvelkerk gebouwd.

68. De Veldstraat voert ons in de richting van Hemmen. Deze boerderij werd in de oorlog verwoest. Zij diende schilder Stok tot woning, evenals de dames Smid en spoorwegman Dijkers. Klaas Elings beheerde in het achterhuis de kruidenierswinkel van de protestantschristelijke arbeidersvereniging "Patrimonium" (het vaderlijk erfdeel). De gerneenteontvanger van Valburg, J .A. van Hoften heeft hier in de jaren vijftig zijn woonhuis gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek