Valburg in oude ansichten

Valburg in oude ansichten

Auteur
:   H.K. Snippe
Gemeente
:   Valburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4096-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Schoolgebouw Normaalschool en Christelijke Hoogere Burgerschool.

69. In een pand, oorspronkelijk gebouwd als lerarenwoning was van 1909 tot 1920 het tweede gymnasium gehuisvest; na een ingrijpende verbouwing in 1923 komt hier de hogere burgerschool. In 1958 wordt in het onlangs afgebroken pand de vijfjarige cursus ingevoerd. In 1964 vindt naamsverandering in Heldring College plaats, terwijl in 1970 het atheneum de plaats van de h.b.s. inneemt. De eerste directeur, gedurende meer dan 40 jaar, was J. van Wely; zijn opvolgers waren J.C. van Dorssen, A.A. van Bemmel, C.A. Suiker en sedert 1970 C.M. van den Berg.

Het Witte Huis Internaat Normaalschool en

- Zetten.

70. Het in 1916 gebouwde Witte Huis aan de Stationsstraat deed a1s internaat dienst voor het tweede chistelijke gymnasium dat in 1909 aan de Veldstraat zijn poorten opende. De opleiding werd in 1920 naar Zeist verplaatst. Een jaar later wordt de driejarige h.b.s. gesticht. Gastvrij biedt het Witte Huis onderdak. J olijt dient als gymnastieklokaal. In 1923 verhuist de h.b.s. naar de Veldstraat. Er volgt een periode dat h.b.s. en Christine Hermineschool gezamenlijk gebruik maken van het gebouw. Echter vanaf 1960 - mevrouw Dijkema is dan directrice - wordt het gebouw uitsluitend nog gebruikt als internaat van de Christine Hermineschool.

ZETTEl

Veldstraat

Uitgave J. G. Winkhoff, zenen.

71. In de tijd van het eerste Zettens gymnasium sierden drie statige lerarenwoningen de Veldstraat. In 1923 wordt in het meest rechtse pand "Rosa Sernna" gevestigd met opleidingen tot diacones, kinderjuffrouw en bewaarschoolhoudster. Nu heet het pand .Jiet Veldhuis". Ret middelste pand bood onderdak aan de families Kikkert, (links) en Van Wely (rechts). Ret is nu afgebroken. Tijdelijk was er de Arenhorst in gevestigd. Ret laatste pand deed dienst als tweede gymnasium, later als h.b.s. In april 1973 is het afgebroken. In de rolstoel zit mevrouw M.W. Mac1aine Pont, directrice van "Rosa Semna".

72. Via de Veldstraat bereiken we de Hoofdlaan (nu Veldstraat) in Hemmen. Aan de kruising met de Boelenhamsestraat (links) en de Englaan woonden in huize "Klein Hemmen" de dames Van Eck, Aan het einde van de laan is het kasteel nog zichtbaar. Het gemeentehuis van Hemmen bevond zich voor 1921 in het linkergedeelte van huize "Klein Hemmen". Waar eens het huis stond, bevindt zich nu een begraafplaats, afgesloten door het achttiende-eeuwse hek van de groentetuin van kasteel Hemmen.

Kasleel 1Cemmen

73. Tot de fraaiste kaste1en in het land behoorde ongetwijfe1d kasteel Hemmen, dat in 1754 herbouwd werd op de fundamenten van het oude slot. Meer dan vijf eeuwen werd het bewoond door het ges1acht Van Lynden. Na het overlijden van de laatste heer van Hemmen in 1931 heeft het tot in de oorlogsjaren dienst gedaan als conferentie-oord, waaraan met name de 1eden van de liturgische kring en zendingsfiguren uit aile 1anden de beste herinneringen bewaren. Naast het kasteel staat het koetshuis met oranjerie en links de muur die de kasteeltuin met kassen omsloot. In 1944 is het kastee1 totaal verwoest.

<lolbrug: Xerru:nen - - .

74. Een van de noord-zuidverbindingen door de Over-Betuwe was in 1830 de Hemmensche Zandweg. De weg liep van de Waa1dijk via de dorpen Andelst en Zetten tot in Hemmen. Daar was een tol waar brug- en weggeld werd geheven. De weg sloot aan op het toenmalige "Leskensveer". Naast de tolbrug het cafe met de winkel van Bulte. Het Hemmense hout wordt tijdens openbare verkopingen in het cafe verkocht, daarbij houdt veld wachter Hakke een oogje in het zeil. Achter het cafe de tuinmanswoning van het kasteel die bewoond werd door Bosma.

75. Vanaf de Hoofdlaan biedt het Smidslaantje met in de bocht de smederij van Janssen, nu R. Janssen, de wandelaar een bijzonder fraaie aanblik. Op de achtergrond het, onlangs in ere herstelde, Rozenlaantje. Dit laantje komt onmiddellijk voor hofstede "De Hucht" uit in de Englaan. Vanaf het Rozenlaantje was de duiventil van de heer van Hemmen, in de weide achter de smederij, te zien.

ยท lolen te Hemmen bij Zetten

l:itvave J. G. Winkhoff. zetten.

76. Onze tocht eindigt in de Molenstraat op het punt waar de weg zich naar rechts buigt en vervolgens weer naar links, op de plaats waar eens de standerdmolen van Hemmen stond. Nu woont hier S. Batzel. Van hofstede "De Hucht" voerde het Mulderspaadje rechtstreeks naar de molen. De laatste molenaar was Van der Grift. In de jaren twintig is de molen afgebroken. Via het bruggetje over de Linge liep een voetpad door de veld en tot aan de boerderij van Zwartjes te Indoornik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek