Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten deel 2

Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.M. van Zijp
Gemeente
:   Valkenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4099-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1974 verscheen het eerste deel van "Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten", dat samengesteld werd door Jan Juffermans. Hij zou ongetwijfeld ook deze uitgave voor ziin rekening hebben genomen, ware het niet dat hij sinds geruime tijd niet meer in Valkenburg woont. Vanuit zijn huidige woonplaats was het moeilijk om een en ander te realiseren. Voor het samenstellen van een volgend deel was wel aanleiding, Zeker vanwege de grate belangstelling voor het vorige boekje, maar ook omdat er meer materiaal boven water was gekomen.

Dit boekje bevat dus een nieuwe verzameling oude afbeeldingen uit de periode tussen 1900 en 1940. Uitgebreide historische beschrijvingen treft u er niet in aan; het geeft aan de hand van foto's en ansichten indrukken weer van de situatie in het dorp toentertijd.

Op het moment dat u dit leest, is er al weer veel veranderd in het kader van de vooruitgang. Zo zijn de

huizen in de Lange Commandeurstraat gesloopt, om plaats te maken voor een modern winkelpand. De boerderij van De Vries aan de Kruisweg is verdwenen, terwijl dit pand helemaal bij het oude dorpsgezicht hoorde. De prachtige bomengroep in De Krom, bij boerderij "Rhijnvliet", moest wijken voor het asfalt. Kortom, er verdwijnt de laatste tijd nogal wat en het is de moeite waard om even stil te staan bij de rustieke sfeer die er van het dorp uitging in het begin van deze eeuw.

Natuurlijk ontkom je er niet aan om enkele historische aspecten te vermelden. Het Romeinse verleden van Valkenburg is en blijft een interessant onderwerp. Er zijn hier regelmatig opgravingen verricht en tal van archeologische vondsten gedaan. De Jigging en vorm van het castellum zijn trouwens aangegeven in de straten van het dorp door mid del van gele klinkers.

Een ander historisch aspect is de paardenmarkt, die de oudste van Nederland genoemd mag worden. Aan-

vankelijk had de markt een sterk agrarisch karakter en duurde maar liefst acht dagen: van 9 tot 17 september. Deze laatste datum werd aangeduid als Sint Lambertus.

Straatnamen als het Marktveld en de Kruisweg, die wij hier aantreffen, vinden hun oorsprong in de markt. Als het graan van het land was, gebruikten de handelaren de grond om hun tenten op te s1aan. Dit land tussen het dorp en de hoeve "Torenvliet" noernde men het marktve1d.

Een ijzeren kruis was het symbool van de marktvrede en 14 september was de dag van de kruisverheffing. Op deze dag trok een processie het marktveld rond via de zogenaamde Kruislaan.

Hoe belangrijk de historische achtergronden ook mogen zijn, ze hebben niet geleid tot een grote landelijke bekendheid van Valkenburg. Tegenwoordig zijn er nog veel mensen die bij het horen van de naam Valkenburg onmiddellijk aan de Limburgse plaats den-

ken; ook de post komt nog wel eens in het zuiden terecht. Het is daarom een uitstekend idee om de toevoeging "aan de Rijn" te gebruiken. Ons dorp ligt tenslotte ten oosten van Katwijk aan de Rijn!

De Oude Riin, die vooral voor de oorlog een belangrijke aan- en afvoerroute was, vormt de natuurlijke noordgrens van Valkenburg. Aan de zuidkant van het dorp is het vliegveld aangelegd en door deze ingeklemde ligging van Valkenburg is er geen sprake geweest van grootscheepse uitbreidingen. Het is een klein en vrij hecht dorp gebleven, dat echter een rijk verleden heeft. De periode die in deze uitgave wordt behandeld, is daarvan een fascinerend onderdeel.

Tot besluit wil ik graag aile mensen hartelijk bedanken, die spontaan hun medewerking verleenden bij de totstandkoming van dit boekje,

1. Wij beginnen onze tocht op de Katwijkerweg. Op de foto van rond 1900 staat mevrouw Bonte achter haar huis, met haar zuster juffrouw De Wilde (rechts). Aan het huis hing de prikklok voor de nachtwakers van het dorp: Janus Zwaan, bijgenaamd "de Bommes", en Teun Peet, die "de Maks" genoemd werd. Zij werkten allebei op de pannenfabriek. Eens wilde Zwaan de pastoor uit Katwijk aan de Rijn naar huis begeleiden. De pastoor wimpelde dit aanbod echter af met de woorden: "Mij stelen ze niet, Janus! "

2. In het begin van de jaren dertig had men vanaf de Katwijkerweg dit beeld van Valkenburg. De dertig meter hoge toren was geheel omgeven door de vele iepen die in het dorp stonden. Een paar jaar later waren al deze bomen verdwenen, ten gevo1ge van de iepziekte. Rechts op de foto staat "Ora et Labora", het huis dat Thomas van der Meij in 1929 liet bouwen. Het huis links, met de bomen ervoor, is het huis van Bonte. Het wegdek bestond nog niet uit strak asfalt, maar uit gele ijsselsteentjes.

3. Langs de Katwijkerweg stonden ook de kalkovens, die door hun typische vorm al van ver te herkennen waren. Uit de aangevoerde schelpen maakte men hier kalk, dat onder andere als grondstof voor cement werd gebruikt. Zoals u op de foto kunt zien, poseerde het personeel voor de fotograaf. De man in het pak is directeur Senf. Het werk dat men hier deed was zwaar; zo gebruikte men grote, metalen emmers om de schelpen in de ovens te storten. Deze emmers, die in de smederij op het dorp gemaakt werden, droeg men op de schouder.

4. Deze opname is vanaf het water genomen. De ovens, die in 1895 gebouwd werden, stonden aan de Rijn en de aan- en afvoer gebeurde per schip, Het laden en lossen was in die tijd handwerk, vee1a1 deed men dit met kruiwagens. Rechts van de ovens staat het botenhuis, waar een van de "Westlanders" half in ligt, Dit type schip, waarmee men onder zeil voer, werd vee1 gebruikt. Er woonde een aanta1 schippers in Valkenburg, onder wie Botermans, Ouwers1oot en Postmus. Na de sloop werd de Broekweg met het puin van de ovens "gep1aveid".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek