Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)

Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)

Auteur
:   Dr. K.J.J. Waldeck en drs. T.H. Gras
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2634-2
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Van ziekenkoets tot ziekenwagen (1906-1945)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

33 b Steyr type VII (1926)

De leden van de EHBOvereniging zijn goed herkenbaar aan hun uniform met bijbehorende pet. De uitrusting, zoals een ver-

bandkist en een kist met andere medische apparatuur, mag best uitvoerig worden genoemd. Rechts op de foto herkennen we zelfs een zuurstofapparaat. In menige andere zieken-

wagen in die tijd ontbrak deze uitrusting. Het zuurstofapparaat werd vo oral gebruikt bij mensen, die het slachtoffer waren geworden van een koolmonoxidevergiftiging of ver-

drinking. Slechte rookgasafvoeren en water waren in Vlaardingen geen zeldzaamheid."

34 Cadillac Custom 1 S 0inch wheelbase chassis met Fisher 'yy' windscherm (192 7)

De tijd van de Spykers was voorbij en de machtige en prijzige Cadillacs namen voor een niet onbelangrijk deel deze plaats in. De rond Aalsmeer befaamde autobusonderneming Maarse & Kroon deed op bescheiden wijze aan ziekenvervoer met twee ziekenwagens, waarvan deze met als standplaats Aalsmeer. De carrossier is waarschijnlijk de firma Verheul in Waddinxveen, aan wie Maarse regelmatig opdrachten verstrekte voor nieuwe autobussen. De garage op de achtergrond bestaat nag

steeds in het centrum van het au de dorp (zie oak 56).

De chauffeurs die voor Maarse & Kroon op de ziekenwagen reden - en dat waren bij voorkeur

steeds dezelfde - moesten

den ze geacht bekend te zijn met de plaatsen van en de beste wegen naar de ziekeninrichtingen te Amsterdam, Haarlem en Leiden."

een ...

opleiding hebben ontvangen in eerste hulp bij ongelukken en bekend zijn met de behandeling van zieken, voor zover dit met het vervoer in verband staat... en verder wer-

35 Chevrolet series LM (1927)

De directeur van het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg maakt in een brief van 14 juli 192 7 aan de directie van de Staatsmijnen in Limburg bekend dat het ziekenhuis te Sittard een ziekenauto heeft aangeschaft. Deze auto zal geheel kunnen voorzien in de behoefte aan liggend vervoer van fondspatienten uit Sittard en omgeving. Om die reden zal hij geen gebruik meer maken van de ziekenauto, die indertijd voor gezamenlijke rekening van de Staatsmijnen en het Mijnwerkersfonds is aangekocht. Die auto was gestationeerd op de Staatsmijn Maurits."

36 Studebaker 6-cil. 40 pk (1927)

Deze indrukwekkende Studebaker werd in augustus 192 7 door de GG & GD Utrecht aangeschaft, omdat de Spykerfabrieken niet meer bestonden (zie oak 19). Het oog viel daarbij op de Studebaker, omdat bij deze auto de afstand tusschen voor- en achteras zoo groot was, en dat is voor ziekenvervoer een eerste vereiste (I). De Studebaker heeft tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bij de GG & GD Utrecht dienstgedaan. In de oorlog is de auto door gebrek aan brandstof aangepast voor paardentractie. In 1932 kreeg de carrosseriebranche lucht van het voornemen van de Utrechtse GG & GD am een nieuwe ziekenwagen te kopen. De N.V Carrosserie- en Rijtuigfabriek Gebr. Buitenweg uit De Bilt offreerde daarom op 9 november 1932 een Studebaker met een 6 cilinder -motor van 40 pk.

Het chassis is afkomstig van een open luxe-auto van een particulier alhier, welke wagen slechts enkele keeren voor een buitenlandse reis gebruikt is .... De prijs van het geheel is uiterst laag gesteld n.l. f 4500 (zonder de sanitaire inrichting). 42

De aangeboden levertijd kon slechts twee maanden zijn. Op 24 november van datzelfde jaar kreeg de directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Utrecht opnieuw een brief van de heer Buitenweg. Hij had huiswerk gedaan en ontdekt dat bij de dienst al een Studebaker-chassis reed.

De motor van het door ons aangeboden chassis is van hetzelfde type, de wielbasis van het chassis is echter iets korter (3.70 M) en de reminrichting is mechanisch (dus niet met hydraulische bekrachtiging). Uw dienst heeft dus ook zelf ervaring van de capaciteiten, veering, betrouwbaarheid etc. van een dergelijke wagens ... sprak de heer Buitenweg hoopvol. 39 Zover na te gaan is deze koop niet doorgegaan (zie oak 51) .

37 Studebaker 6-cil. (ca. 1927)

Studebaker is vele jaren, tot ver na de Tweede Wereldoorlog, een populaire basis voor ziekenauto's geweest. Naast de GG & GD van Utrecht had oak de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst van Rotterdam een Studebaker. Was het eerst Pennock, die de carrosserie mocht leveren, daarna kwam bij Rotterdam Geesink uit Weesp in beeld. Voor Geesink bleef het een bijproduct. Zij specialiseerden zich helemaal op brandweerauto's en vooral vuilniswagens. Vuilnisauto's worden door Geesink tot op de dag van vandaag nag steeds met succes geproduceerd.

38 Buick (1927)

Deze Buick uit 1927 was eigendom van Garage Koelemeij, gevestigd aan de Turfhaven in Hoorn. Op

1 september 1930 had de 28-jarige heer Koelemeij Garage Post opgericht met vermoedelijk deze ziekenwagen. Garage Post was een luxe verhuurinrichting, annex taxi- en reparatiebedrijf aan de Turfhaven in Hoorn. De zaken gingen goed en toen hij oak in automobielen ging handelen, veranderde hij in 1932 de naam van zijn zaak in Garage Koelemeij (zie oak 48 en 58).

In de jaren dertig vroeg het bedrijfbij de Noordhollandse Kruisvereniging Het

Witte Kruis toe stemming am het Witte- Kruisembleem op de ambulance te mogen voeren. Dit betekende dat het bedrijfvoldeed aan bepaalde eisen die waren opgesteld door

de Commissie Ziekenvervoer van de vereniging. Voorts hadden leden van de kruisvereniging een speciaal tarief en kon het ziekenvervoerbedrij f bovendien in aanmerking

komen voor een subsidie van Het Witte Kruis.43,44,45,46,47

39a/39b Citroen Bl S (1928)

Deze Citroen heeft het nummerbewijs van de Automobiles Citroen te Amsterdam. Blijkbaar is de auto gebruikt voor promotiedoeleinden (zie oak 63). Hij had een container-

opbouw met vier brancards voor even zoveeiliggende patienten, hetgeen een militaire achtergrond verraadt. Opmerkelijk is dat het reservewiel onder de wagen hangt. In die tijd standen reservewieien en -banden meestal in het voorspat-

bordo De foto is afkomstig uit het archief van de GG & GD Amersfoort.

Het is echter niet bekend of dit voertuig bij deze dienst oak werkelijk gereden heeft. In 1930 was wei sprake van de aanschaf van een ziekenwagen voor

- J- ,,- _ ?.. -

lijders aan besmettelijke ziekten. Het vervoer van dergelijke patienten was meestal een taak van de gemeente. Pas vanaf 1945 speelde de gemeente Amersfoort een serieuze rol in het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers.

40 Austro- Daimler (ca. 1929)

Deze Austro- Daimler was een van de eerste ziekenauto's in de gemeente Enschede. Austro- Daimler werd gemaakt door de Osterreichisches Daimler Motoren AG in WienerNeustadt, waarvan Ferdinand Porsche van 1905 tot 1923 directeur was.

In 1936 kreeg de GG & GD Enschede concurrentie van een particuliere and ernemingo In dat jaar began de firma Dekker & Eekman, gevestigd in de Prinsstraat 5, met een ziekenwagen voorzien van het nummerbewijs E 28206. Zij was goedkoper dan de gemeente en daarmee een interessante partij voor het Rode Kruis. Het bedrijfvroeg op 19 maart 1 936 toe stemming aan het Rode Kruis am zijn embleem te mogen ge-

bruiken. De verhouding met de gemeentelijke ziekenwagendienst was echter gespannen. Toen het Rode Kruis de auto wilde inzetten bij een demonstratie, hield de gemeente dit tegen.

wagen 'gezien de omstandigheden' een andere bestemming hadden (zie oak 94) ,<9

Lang zouden Dekker & Eekman niet in het ziekenvervoer zitten. In mei 1942 gaven ze hun toestemming voor het gebruik van het Rode-Kruisembleem terug, omdat zij voor de zieken-

41 a Studebaker Bellevue (1928)

In de jaren twintig was het zeer gebruikelijk dat ziekenhuizen het vervoer van zieken en gewonden op zich namen. Zo oak de Vereeniging Het Ziekenhuis uitApeldoorn, het latere Juliana Ziekenhuis. Dit ziekenhuis heeft deze activiteit tot in de jaren zeventig voortgezet. De carrosserie voor deze Studebaker kwam van de firma Pennock; het chassis werd geleverd door de N.V Internationale Autamobiel Maatschappij te Den Haag. De fota werd gebruikt bij de aanbieding van offertes aan andere ziekenvervoerbedrijven.

De politie in Apeldoorn, zoals in zoveel steden, speelde bij verkeersongevallen een belangrijke, verzorgende rol. Zij was het

eerste ter plaatse en verleende eerste-hulp-bij-ongelukken. De gewaarschuwde arts bepaalde wat er verder moest gebeuren:

Is de verwonding van weinig beteekenis, dan wordt de gewonde ter

pleegster naar het Ziekenhuis of naar zijne woning wordt vervoerd. Het groote Ziekenhuis beschikt over twee auto's, het R.K. Ziekenhuis over een."

plaatse behande1d en zoo nodig met de politie-auto naar zijn woning vervoerd. Is de verwonding van meer ernstigen aard, dan wordt de ziekenauto van een der beide ziekenhuizen gevraagd, waarmede de patient onder toezicht van een ver-

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek