Varsseveld in oude ansichten

Varsseveld in oude ansichten

Auteur
:   D.W. Kobes
Gemeente
:   Wisch
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6549-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Varsseveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het welvarend dorp Varsseveld is reeds zeer oud. In de oude archieven wordt het reeds genoemd in het jaar 828. Nogvoor 1125 werd de kerk gesticht door een der graven van Lohn, die waarschijnlijk woonachtig was in Varsseveld en hij noemde zich Godescalcus de Verssevelde. Oorspronkelijk vindt men Varsseveld geschreven als Wazefelde in 828, in latere jaren Virsneveld, Vernsevelde en tot slot Varsevelde. Wazefelde zou betekenen woest veld, en komen we aan de naam Vernsevelde of Varsevelde, dan denkt men aan het woord Veers of Vaars, dat jonge koe betekent, dus een landstreek waar reeds vroegtijdig de veeteelt werd bedreven.

Van oorsprong behoorde Varsseveld onder het bisdom Munster en de graven van Lohn waren leenmannen van de bisschop van Munster. Nadat de heren van Lohn omstreeks het jaar 1315 uit het gezichtspunt verdwijnen zien we Varsseveld overgaan als een leengoed van Godefridus, heer van Heinsberg en van Blankenburg, die het op zijn beurt weer opdroeg aan heer Hendrik van Wisch. De heren van Wisch resideerden op het kasteel Wisch

in Terborg en hun grondgebied omvatte het oude stadje Terborg, de dorpen Silvolde en Varsseveld, alsmede de buurtschappen Heelweg, Westendorp, Sinderen en de Heuven. Welnu, dit oude grondgebied vormt tot heden de gemeente Wisch, dus vernoemd naar de naam der heren van Wisch, en van deze gemeente is het dorp Varsseveld een klein onderdeel.

Van 1812 tot 1818 was Varsseveld een aparte gemeente met een eigen bestuur. De gemeente omvatte het dorp Varsseveld met de buurtschappen Heelweg, Westendorp, en Sinderen.

Met de invoering van het Reglement op de Plattelandsbesturen in 1818 werden echter de gemeenten Varsseveld en Terborg weer samengevoegd tot een gemeente, nl. de gemeente Wisch. De gemeente Varsseveld heeft nooit een eigen wapen gehad. Was Terborg van oorsprong de zetel van het gemeentebestuur, in 1880 werd Varsseveld de zetel, tot op de huidige dag.

Het oude stadshuis in Terborg was erg bouwvallig. De

toenmalige geneesheer-wethouder Gerrit Arentzen schonk zijn woning in Varsseveld aan het bestuur der gemeente Wisch, maar onder voorwaarde, dat dit huis zou ingericht worden tot een good en bruikbaar gemeentehuis. Dit werd aanvaard, echter onder groot protest van Terborg. Toch was dit een goede oplossing, want Varsseveld ligt als een centraal punt in de gemeente. Toch bleek de oude dokterswoning op den duur te klein en daarom werd in 1899 een nieuw gemeentehuis gebouwd, dicht bij de kerk. Men was hiermee gauw klaar, omdat daar een schoolgebouw stond, dat echter voor de vele leerlingen te klein was. Er werd een verdieping op gebouwd, een mooie trap verleende toe gang, en de gemeente was weer uit haar zorgen. In 1926 werd het afgebroken en moest het plaatsmaken voor het huidige gemeentehuis.

In de loop der eeuwen heeft de eenvoudige nederzetting Wazefelde zich ontwikkeld tot een welvarend landbouwdorp, waar na de laatste oorlog de houtindustrie een zeer voomame plaats heeft ingenomen.

Een grote ramp heeft Varsseveld getroffen in het jaar 1723. Het gehele dorp en de kerk werden een prooi der vlammen, maar met hulp van andere dorpen en steden in het gehele land werd een nieuw dorp uit de puinhopen opgebouwd, Helaas is toen een groot gedeelte van het oude kerkarchief verloren gegaan.

Rond de jaren 1880-1900 woonde er in Varsseveld een geneesheer, dokter Blanken, die in zijn dagen een groot aantal foto's heeft gemaakt van Varsseveld, Deze foto's zijn later door een ver familielid afgestaan aan het gemeentearchief en wij hebben er nu een dankbaar gebruik van gemaakt voor de samenstelling van dit boeksken "Varsseveld in oude ansichten".

We hopen dat de oude ingezetenen zullen zeggen bij het bestuderen van de foto's: "Och, ja, zo was het", en dat de jongere inwoners en de talrijke nieuwkomers zich een goed beeld kunnen vorrnen van hun dorp, zoals het er ongeveer vijftig jaar geleden uit heeft gezien.

1. Het voormalige schatbeurdershuis van Varsseveld. Hier woonde in 1644 Jan Planten, schatbeurder (ontvanger). Het huis is tijdens de grote brand van Varsseveld in 1723 afgebrand maar in 1724 weer opgebouwd. Rond het jaar 1900 woonde er dokter Blanken, nadien de ontvanger Becking. Na de oorlog moest het helaas verdwijnen omdat het voor het steeds drukker wordend verkeer een sta-in-de-weg werd. Het heeft plaats gemaakt voor de winkel en drukkerij van Loor. Let op het restant van het oude poortje, de dorpspomp en het houten hek van de kerkbrink, in die dagen de grote marktplaats.

Uilg.va Sebr. He'Selink. Va,mYeia. N,. 7897

Kerk.,pJein.

2. Naast het schatbeurdershuis lagen de oude huizen, links: winkelier-ontvanger Becking (nu Ansink), daarna de oude bakkerszaak Planten (nu schoenmaker Wisselink), vervolgens cafe Hiddink, cafe Colen brander en bakker Becking (nu cafetana). Rechts zien we het oude marktplein op de kerkbrink, eertijds het kerkhof. Op de achtergrond het huis van winkelier Becking, dat de naam het Hoge Huus droeg, omdat het oorspronkelijk twee verdiepingen had, maar dat was duur in de belasting, en daarom werd de tweede verdieping afgebroken.

3. Rechts vooraan het eerste gemeentehuis in Varsseveld, nl, de voormalige dokterswoning van dokter-wethouder GerritArentzen, die hier geleefd heeft van 1814 tot 1881. Na zijn dood heeft hij zijn waning geschonken aan het gemeentebestuur van Wisch, echter onder voorwaarde, dat het moest dienen als gemeentehuis, en zo is het ook gebeurd, en werd de zetel van het gemeentebestuur overgeplaatst van Terborg naar Varsseveld. Men noemde dit huis vaak Cl omdat in de huisnummering van de wijk C dit huis nr. 1 had. Op de achtergrond de Kamphof, waar de heer Roemers woonde en de familie Tannemaat. Links De Zwaan, eertijds een logement, TIU de zaak van Metz,

Gerneentehuis - Varsseveld.

4. Dit is het tweede gemeentehuis van Varsseveld, gebouwd in 1899. Het was oorspronkelijk de dorpsschool. Men heeft er een verdieping bovenop gezet en klaar was het gemeentehuis! Rechts ziet u de verdwenen zaak van Hesselink, links cafe Schuurman en bakker Berkhoff. Links op de voorgrond de oude dorpspomp en een straatlantaarn, die in donkere avonden een klein schemerlicht schonk aan de voorbijgangers. Dit gemeentehuis is afgebroken in 1926 en vervangen door het huidige,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek