Veendam / Wildervank in oude ansichten

Veendam / Wildervank in oude ansichten

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4104-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veendam / Wildervank in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De tegenwoordige houthandel J. M. Meihuizen en Zn. N.Y. werd in 1837 gesticht door Jan Melchior Meihuizen aan het Beneden-Dwarsdiep te Veendam, maar in 1854 verplaatst naar het Beneden-Oosterdiep in Wildervank, waar de hier afgebeelde molen gebouwd werd. Aan de houtzagerij was ook een scheepswerf verbonden. Het hout werd in de Scandinavische landen gekocht. In 1875 werd de windkracht vervangen door stoom en de stoom later door elektriciteit. In 1861 nam de stichter zijn zoon Melchior Jan in de zaak op en later ook zijn schoonzoon Everhard Everts (1850-1943). Deze werd, toen hij al op jaren was, benoernd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toen dit bekend werd bracht het personeel, waarbij hij zeer gezien was, hem een aubade. Een van de mensen begreep niet waar het om ging en vroeg aan een collega "Wat is d'r te doun?" "Nou", zei deze, "waist nog nait? meneer is ridder worden". "Ochjai", was de reuctie, .unout 01 heer op zien leeftied nog op peerd?"

13

De in 1835 gestichte uit een scheepswerf ontstane houtzaagmolen van K. en J. Wilkens, genaamd "Welgelegen", aan het Boven-Oosterdiep te Veendam omstreeks 1870. De rnoJen werd in 1873 buiten werking gesteld en door een stoornzagerij vervangen.

Oude, reeds lang verdwenen klapbrug over het Sinnegeswijkje bij het Beneden-Verlaat. Rechts op de achtergrond de schoorsteen van wijlen de aardappelmeelfabriek "Exelsior" van Meihuizen-Boon. De foto is van omstreeks 1880.

15

16

Klapbrug over 't Beneden-Westerdiep in de knik bij Scholthuizen, omstreeks 1900. Recht tegenover de brug was in het hoge huis een orgelmakerij gevestigd; later werd het vergaderplaats van het Leger des Heils, daarna een stelmakerij van Crone en tenslotte is het afgebrand.

Een klapbrug over het Beneden-Oosterdiep in Veendam, tegenover het tegenwoordige parkeerterrein van het A VEBE. Deze nog mooie brug gaf toegang tot de Achterstad, op de plaats van de tegenwoordige E. J. Stolperlaan en de T. J. Giezenstraat. De stationsbrug was er nog niet. De klapbrug werd iets na 1910 afgebroken. De drie huizen staan er nog net zoo Geheellinks woonde B. Meiborg. In het middelste huis woonde links een juffrouw Panman en in de reehter he 1ft was toen reeds, evenals nu in het hele pand, een kledingzaak van Gort gevestigd, In het kapiteinshuis er naast woonde o.a, een onderwijzeres, juffrouw Hernrnes. Op de weg, die langs dit huis naar Achterstad liep, staat nu het witte huis van J. ten Horn. Dit stuk Oosterdiep tot aan de Veenlustklap werd vroeger veelzeggend "Het gouden eiland" genoemd.

17

18

Remise van de "Eerste Groninger Tramway Maatschappii", de paardetrarn, die sinds 1880 liep van Zuidbroek over Muntendam, Veendam, Wildervank tot Bareveld; in 1881 doorgetrokken tot Buinermond, in 1894 tot Valtermond en in 1895 tot Ter Apel, Deze remise stond in Wildervank, even voor de afdraai naar Stadskanaal. De drie soorten tramwagens staan hier op een rijtje: v.l.n.r. de goederentram, de passagierstram en de posttram. De inwijding van deze trarnlijn, die in de plaats kwam van de onbruikbaar geworden omnibus, ging met grote feestelijkheden gepaard. Winkler Prins, toen nog predikant in Veendam, maakte er een gedicht op. Deze rnaatschappij was zeer vooruitstrevend: ze had reeds een voor die tijd behoorlijke pensioenregeling voor haar person eel. Met de spoorweg van Zuidbroek naar Stadskanaal in 1910 was voor de Tramway het einde gekomen.

Het stationskoffiehuis bij de remise van dezelfde tram, hier in Veendam aan het Beneden-Oosterdiep op de hoek van het Remiselaantje. Achter het koffiehuis stond de remise en daarachter lag een groot weiland voor de paarden. KasteJein was omstreeks 1900 een zekere Prins; zijn vrouw was een juffer Boon, die bekend was door haar borduurwerk en een .maaldprinses'' genoemd werd. In het oude schippershuis woonde in die tijd een Lucas Suk.

19

20

Huize Bareveld

Het cafe Huize Bareveld, vroeger een steunpunt van de hier almachtige stad Groningen, na 1872. In dat jaar werd de dam, die het Stadskanaal scheidde van het Annerveense Kanaal, vervangen door een brug met brugwachtershuis, Bareveld, op de grens van Groningen en Drenthe, vormde de zuidelijke afsluiting van het dorp Wildervank. Het was het einde van de bewoonde wereld. Hier begon de wildernis, het onontgonnen veen, het "boare veld".

Middemlerlaat.

Wilderoank.

Het Midden-Verlaat op de grens van Veendam en Wildervank, gezien richting Veendam. Een verlaat of vallaat was een schutsluis. Door een merkwaardige loop van de diepen hier zijn vlak bij elkaar drie klapbruggen gelegen. Het witte herenhuis was na 1920 jarenlang het bedrijfskantoor van de firma Marcus Duintjer. Daarvoor was het het woonhuis van Marcus Duintjer Ezn., die handel dreef in vele zaken, In 1909 werd het een firma, M. Duintjer en Zonen, die handelde in machinerieen, o.a. van Stork en naast het kantoor over een groot magazijn beschikte. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog begon men zelf machines en onderdelen te maken in een eigen fabriek, die in de loop der jaren zeer is uitgebreid, vooral door de fabricage van geperforeerde platen en plaatradiatoren, Op deze plaats stichtte in de 18de eeuw de in Bengalen schatrijk geworden Groninger zakenrnan Sichterman zijn buiten "WoeHust".

21

22

Op de hoek van het Oosterdiep en het Lutherse Laantje, ook wei Nul-laan genoemd, vlak bij het Midden-Verlaat in Wildervank, stond tot ongeveer 1930 het "gele huis", een stijlvol oud herenhuis met monumentaal dak en vier sierlijke schoorstenen. Het huis had een grate hal met nissen, waarin witte beelden stonden, uniek in deze streek. De serre was vroeger een open waranda. Hier woonde van 1902-1929 de bekende advocaat Mr. P. A. Zeven, die als bewoner zijn vader opvolgde, die er jarenlang zijn notarispraktijk in uitoefende. De tuin grensde aan die van de Lutnerse pastorie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek