Veendam / Wildervank in oude ansichten

Veendam / Wildervank in oude ansichten

Auteur
:   G.H. Streurman
Gemeente
:   Veendam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4104-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veendam / Wildervank in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Kerklaan te Veendam aan het eind van de vorige eeuw, gezien vanaf het Oosterdiep. Links het grote pand van de textielzaak Doornbosch en Co. Dan het oude lage huisje, waarin een winkeltje van Loorbach. Daarna de boekhandel De Lange en weer daarna het kleine huis met een manufacturenwinkeltje van Van Rijn. Rechts de woning van dokter Brongers en daarnaast een dubbel huis met een glasen porceleinwinkel van juffrouw Lagro en een hoedenzaak van de dames Hamers. Daarop voigt de hoeden- en pettenzaak van Beurnee en dan, nog even zichtbaar achter de bornen, her grote huis van dokter Hessel, waarin later elektricien Stolper zijn bedrijf uitoefende en Mevrouw Stolper haar kleine maar gedistingeerde kunsthandel dreef.

63

64

De Boeht van de Kerklaan, ook omstreeks 1900. Geheel reehts het huis van Inspeeteur van Politie Soer, later vele jaren bewoond door de familie Mulder van de knopenfabriek. Daarnaast het huis van dokter Wichers. Hier woonde later ook tijdelijk burgemeester Van Beresteyn tot hij zijn nieuwe "Buitenwoel" kon betrekken. Het huis werd toen afgebroken om plaats te maken voor de nieuw aan te leggen Winkler Prinsstraat. Vervolgens het huis van kassier H. P. Hazewinkel en daarnaast de woning van H.B.S.-direeteur Dr. P. Schuringa, later pastorie van de hervormde kerk. Geheel Jinks een stuk van het kledingmagazijn van Huisman.

Het Oosterdiep in Veendam, tussen Veenlust en de nogjuist even zichtbare klapbrug naar Achterstad, omstreeks 1885. Van l.n.r. de grote oude pastorie van de hervormde kerk, in die tijd bewoond door Ds. Sikkes; daarnaast de woning van de gebroeders Brants. Dan het grote huis van dokter W. Mees, de vader van de schilder Herman Mees, Toen dokter Mees naar Rotterdam vertrok kwam het in handen van Mr. N. F. Wilkens en sinds 1919 is het hoofdkantoor van het A.V.E.B.E. Vervolgens de sigarenhandel van Mulder en achter de geschoren bomen de woning van de familie Dijkhuis en daamaast het hoge huis van apotheker Krak, later van apotheker Fijn van Draat, De rest is wat vaag.

65

66

Rechts het door een lid van de familie Duintjer in de vorige eeuw gestichte Hotel "De Unie" aan het Boven-Oosterdiep te Veendam, Later werd het ook wei, naar de nieuwe eigenaar, "Hotel Eerkes" genoemd. In 19 I 7 werd in dit grote pand de rijwiel- en radiogroothandel R. L. de Graaff N. V. gevestigd, In het herenhuis er naast, naar het zuiden toe, woonde de Wildervanker zakenman Marcus Duintjer en later Mr. E. J. Bulder en daarnaast staat het huis van koopman Smit, later bewoond door de fabrikant Nico Meihuizen van D.W.M. In het laatste van de grote huizen was al een meubelzaak van Heres gevestigd. Nog verder naar het zuiden steekt boven de bomen uit het torentje van de katholieke kerk, dat toen nog op de voorgevel stond. De mooie "klabbe" op de voorgrond gaf toegang tot de houthandel van K. en J. Wilkens, de verderop gelegen klapbrug leidde naar de katholieke begraafplaats. Deze brug werdjaren geleden kapot gevaren en vervangen door een draaibrug.

Links Hotel Everts, tevens cafe en stalhouderij, in 't begin van deze eeuw, op de hoek van het Oosterdiep en de Ommelanderwijk, later Molenstreek, met daarvoor de "Veenlustklabbe", ook weI .Douwesklabbe" geheten. De oude naam van het hotel was "De Wilde Man". De eigenaren voelden zich, vooral wat de zalenverhuur betreft, zeer benadeeld door het tegenover hen in 1884 in gebruik genomen Veenlust. Het hotel werd het laatst geexploiteerd door de gebroeders Doewes, in de volksmond Douwes genoemd, en werd in de twintiger jaren afgebroken. Op de voorgrond het tuinhek van Veenlust en over de brug rechts een aardig brugwachtershuisje. De spoorlijn, die in 1910 kwam, ligt er nog niet; wei is er al elektrisch licht sinds 1900. Het huis geheel rechts werd gebouwd voor Jacob ten Horn en werd later bewoond door Obbe Meyer Sf. Het werd kort ge1eden afgebroken om de bocht ruimer te maken. Toen het hele Beneden-Oosterdiep vanaf de Molenstreek was gedempt, verdween ook de V eenl ustklap.

67

l:itg van ~I. D d. Lange.

Van de oude Veendammer hotels is aileen het hier afgebeelde "Hotel Java" aan de VerJengde Kerklaan, recht tegenover het Beneden-Westerdiep, nog steeds, en in nagenoeg de oude uiterJijke vorm, als hotel-cafe-restaurant in functie, Jarenlang werd het geexploiteerd door leden van de familie Bentum. De naam van het hotel wijst op het contact, dat de Veendammer zeevaarders had den met onze Oost, De omgeving van het hotel is sinds ongeveer 1905, waaruit de kaart stamt, sterk veranderd. Geheel rechts, op de plaats van de tegenwoordige Prins Hendrikkade en de knopenfabriek van Mulder, lag de scheepswerf van Pik, waarop in 1765 het eerste Veendammer zeeschip van stapel liep en waarbij het grote huis achter de bomen behoorde, dat het langer uitgehouden heeft dan de werf zelf en door verschillende families werd bewoond en waarin o.a. de zakkenhandel Cohen gevestigd was. Links van het hotel is nog een stukje te zien van de smederij van Dreesman, tevens cafe en bestelhuis; rechts van het hotel, in 't lage huisje, dreef Jantje de Ro ook al een cafetje, dat wel .Jutje Veenlust" werd genoemd. Al enige jaren geleden werd het Westerdiep hier gedernpt.

Aan het Beneden-Westerdiep in Veendam lagen eertijds drie buitenplaatsen: "Zomerlust" en "Buitenwoel" uit het eind van de 18de eeuw aan de landskant en .Vrede en Rust" uit het begin van de 19de eeuw aan de wegkant, aile drie waren omstreeks 1910 afgebroken. Hier "Zomerlust" van de familie Nauta, het laatst bewoond doer Mr. Jacobus Hendrikus Nauta. Het lag op de hoek Beneden-Westerdiep en Scholthuizen, had een zeer groot bos en een grote appelhof, die zich in de tijd dat de appels rijp waren, mocht verheugen in de belangstelling van de jeugd uit de buurt.

69

70

"Vrede en Rust", later "Vredenrust", gold voor het mooiste van de drie "borgen". Vijf families hebben er op gewoond: Werumeus, Nauta, Riedel, die er een kostschool in hield, Siertsema en Huges. Het werd afgebroken in 1908.

Veendam

\"' esrerdiep Fluitenwnl

"Buitenwoel" is de langste tijd bewoond geweest door leden van de familie Van der Tuuk, achtereenvolgens Michiel van der Tuuk, Mr. Marcus van der Tuuk en Mr. Fedde van der Tuuk. Daarna werd het bewoond door burgemeester P. J. de Hoop (1892-1907) en na diens vertrek gekocht door de Veenkoloniale Levensverzekeringsmaatschappij en afgebroken in 1908. Burgemeester Van Beresteyn kocht het terre in en liet er, iets zuidelijker dan het oude, zijn nieuwe .Buitenwoel" bouwen.

71

72

Het nieuwe .Bultenwoe!", rustig gelegen in een ruim park aan de landskant, waar burgemeester Van Beresteyn uit zou kunnen slapen van z'n vele besognes, ware het niet, dat hij 's morgens voor dag en dauw wakker werd van het gekraai van de hanen van zijn overbuurman, de kippenliefhebber-schilder Adriaan Hofman. Toen de burgerneester hem daarover eens aansprak zei Hofman, die wat stotterde:

"Ik zel 1.. teg'n heur zegg'n m .. meneer, d .. dat ze de b .. bek dicht holl'n m .. mouten". Of de burgemeester gerustgesteld was is niet bekend. Na het vertrek van Van Beresteyn werd de houthandelaar Hendrik Wilkens eigenaar en bewoner van .Buttenwoe!" en na zijn heengaan werd het bejaardenhuis van de Ned. Herv, Kerk en uitgebreid met twee lage vleugels, links en rechts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek