Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

13 De bootdienst Terschelling-Harlingen nu: uitgevoerd met de 'Friesland', een kopladingveerboot met een hydraulisch hefdek, waarmee twee

lag en auto's kunnen worden overgezet.

14 Daeksen was de eerste Nederlandse baatdienstexplaitant die erin slaagde een snelle catamaran in bedrijf te hauden. Dat was de eerste 'Kaegelwieck', die net voor de energiecrisis van 1973 in apdracht was gegeven. Haewel de rederij zeer veel problem en heeft maeten averwinnen, is de sneldienst tach geslaagd; inmiddels vaart deze vierde Terschellinger snelbaat, de 'Najade', regelmatig diensten ap de Waddenzee.

15 Vlieland is altijd een slecht bedeeld eiland geweest. Geen wonder, want er woonden maar enkele honderden mensen en in de negentiende eeuw is zelfs ernstig overwogen het eiland maar op te geven. Omdat de Water staat echter het nut als bescherming van de Friese kust inzag, bleef Vlieland bewoond. Geld voor een stoombootdienst was er niet. Na een mislukking in 1 875 (de stoomboot verging in de Vliesloot), kwam in 1883 de Stoomboot Reederij Terschelling. Meestal voer de Terschellinger postboot niet door naar Vlieland en dan moesten de passagiers overs tappen op een zeil-

blazer. In 1905-1906 mislukte een zelfstandige Vlielander bootdienst opnieuw. In 1908 kwam er een kleine motorboat, die op stroom aansluiting gaf op de Terschellinger 'Minister Kraus'.

off-shore dienst heeft gedaan, woonschip in Amsterdam.

Pas in 1938 stelde Rederij Doeksen een splinternieuwe veerboot in dienst, de 'Vlieland ', die we hier bij haar proeftocht zien. Tegenwoordig is het oersterke schip, dat zelfs in de

1 6 Texel was en is een apart eiland. In 1 852 kreeg het eiland de eerste stoomboot, 'Texel' genaamd, een tweedehandsje uit Engeland. Na verschillende reders kreeg de Alkmaarse Maatschappij 'Alkrnaar Packet' (stamdienstAlkmaar-Amsterdam) de dienst in handen, samen met de tweede stoomboot 'Ada van Holland' en de in de jaren negentig van de negentiende eeuw uit Noord-Duitsland aangekochte raderstoomboot 'Kampioen', hier op een reclamekaart verenigd. De 'Kampioen' kwam later na een loopbaan in de Zwolse nachtstoombootdienst bij Wagenborg in Delfzijl terecht.

Stoombootdien.t Helder- Texel v, v,

"Kampioln".

I "Ada van Holilind".

17 In het begin van de twintigste eeuw pikte Texel de status quo van de Alkmaar Packet niet langer. Verschillende eilander initiatieven am verbetering in de bootdienst te verkrijgen mislukten, totdat de eilander arts (van Thoolse afkomst) Wagemaker de Texelse bevolking wist te mobiliseren en zo een volksopstand tegen de Alkmaar Packet ontketende. De Texelaars brachten geld bij elkaar in de vorm van aandelen van 5 en 25 gulden en lieten met de 76.000 gulden in 1908 een eigen veerboot bouwen, 'De Dageraad'. De NVTexels Eigen Stoomboot Onder-

neming (TESO) was geboren. De onderneming heet nag steeds zoo

}{auen uan ([ex.1. $toombool "De j)aterud"

18 In 1910 trok de Alkmaar Packet zich van Texel terug en in de loop der

j aren ontwikkelde TESO zich steeds verder. Het autovervoer nam echter na de Tweede Wereldoorlog zo sterk toe, dat zelfs een boot als de fraaie tweede 'De Dageraad' , in 1955 gebouwd, onvoldoende capaciteit had. N adat TESO in 1964 de eerste kopladingveerboot 'Marsdiep' had laten bouwen, werd de tweede 'De Dageraad' in 1965 naar Doeksen opTerschelling verkocht. In de jaren zeventig verkocht Doeksen op zijn beurt de boot aan Angola, waar wij haar onder haar naam 'Kalua' uiteindelijk zijn kwijtgeraakt.

19 Dit is er gekomen van de kleine 'De Dageraad' uit 1908: de door vier VoithSchneider propellers aangedreven dubbeldeksveerboot 'Schulpengat'. Nag steeds eigendom van de NVTexels Eigen Stoomboot Onderneming, die oak nu nag een onder aandeelhouders geplaatst kapitaal heeft van ongeveer 76 mille. Dit is nu de grootste en modernste veerboot van de Waddenzee.

Zuiderzee

20 Wieringen is lang verstoken gebleven van een 'echte' veerboot. Oak daar werd het postvervoer door zeilschepen uitgevoerd. In

1 9 11 bouwde de fa. Boot in Leiderdorp de motorpostboot 'Wieringen', die vanuit De Haukes naar Van Ewijcksluis voer en daar een kwartiertje over deed. Althans bij goed weer, want het kon op hetAmsteldiep fiks tekeer gaan.

In de jaren twintig heeft de 'Wieringen' nag een echte stuurhut gekregen, maar na de aanleg van het eerste deel van de Afsluitdijk was Wieringen eiland-af en verdween de 'Wieringen' in de historie.

VI eh rsh en met postboct-ttaukes, Wierlng n

21 In 1906 kreeg Marken een echte motorpost/tramboot, de 'Koningin Emma' , gebouwd bij Boot in Alphen a/ d Rijn en eigendom van de Tweede Noord HollandscheTramweg Mij, die later in de NZH opging. Boot, later oak bekend als bouwer van de legendarische 'Industrie'; scheepsmotoren, bouwde zeer sterke schepen, waarvan er vele nag steeds rondvaren - oak veerboten. Deze 'Koningin Emma' werd uiteraard als eilander veer overbodig toen Marken aan de wal werd gedamd, maar voer toen rustig verder als toeristenboot voor de Amsterdamse Reederij Koppe.

Nag begin jaren negentig lag het schip, zij het zwaar verwaarloosd, aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

MAVEN, EILAND MARKEN

22 Veel N ederlandse spoor- en tramwegondernemingen hebben oak veer- en bootdiensten on-derhouden. De bekendste van die diensten was Enkhuizen-Stavoren, in 1886 geopend met de raderstoomboten 'Friesland' en 'Holland'. De laatste voer enkele jaren later over de eerste heen en daarom volgde er een derde boot: de 'Groningen' (hier afgebeeld) die nag later werd gevolgd door de tweede 'Friesland'. Het veer werd onderhouden door de Alkmaar Packet, maar eind negentiende eeuw in exploitatie overgenomen door de Hollandsche I]zeren Spoorweg Maatschappij (HYSM)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek