Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

23 In 1915-1916liet de HYSM de schitterende dubbelschraefsstoomschepen 'R. van Hasselt' en 'CO Bosman' bouwen. Het waren echte zeeschepen met een zeemeetbrief en bovendien zeer luxueus uitgevoerd. De geringe diepte van de Zuiderzee en de hoge snelheidseisen van de HYSM stelden de ontwerper voor grate prablemen, maar tach slaagde deze erin am een prima antwerp neer te zetten. Deze prachtige boot bestaat nag steeds: het is nu het opleidingsschip voor de binnenvaart 'De Nederlander' in Rotterdam. Als alles goed gaat, zal dit schip binnen enkele jaren tussen Medemblik en Enkhuizen

gaan varen, in aansluiting op de stoomtram HoornMedemblik.

24 Een kijkje op het promenadedek derde klasse van de 'R. van Hasselt' , die nu nag bij Flandria in Antwerpen vaart. Omdat dit spoorwegveerboten waren, had den zij evenveel klassen als de trein. De stuurhut, die op deze prent zichtbaar is, is de achterste, bedoeld am achteruitvaren te vergemakkelijken.

Promenade dek 3~ KI. 8. 8. R. v . Hasselt,

25 Tussen Enkhuizen en Stavoren voeren oak de spoorponten 'Enkhuizen", 'Stavoreri' en 'Leeuwarden', zwaar gebouwde schepen die twee rijen goederenwagons konden overzetten. Bier zien we de 'Enkhuizen'. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn de 'Leeuwarden' en de 'Enkhuizen' naar Zuid-Amerika verkocht, de 'Stavoreri' bleef in dienst bij de Zuiderzeewerken en eindigde haar loopbaan als drijvend restaurant bij Wormerveer.

E KHUIZEN S oompon

EN HUIZ Stlvoren

26 Veel Urker dochters 'gingen in een dienstje' aan de vaste wal, voornamelijk naar Amsterdam en Kampen. Vooral met de pinksterdagen kwamen de meisjes graag naar Urk terug, am enkele dagen in het eigen gezin door te brengen. Het was dan op de Urker haven ontzettend druk en dat laat deze fotokaart uit de jaren twintig heel goed zien. De boot is de 'Insula' van de EUSM, gebouwd omstreeks 1890 voor een lokaalstoombootdienst bij Koblenz en door de EUSM aangekocht nadat zij in Nederland op de dienst Den Bommel-Rotterdam was mislukt. De EUSM was een echte Urker onderneming,

die in 1915 opgericht was in concurrentie met de Kamper Stoomvaart Maatschappij v /h Gebrs. De Groot, sedert 1890 exploitant van de bootdienst Kampen-Urk-Enkhuizen.

De 'Urker boot' vaart 's zomers nag steeds, tot begin jaren zeventig zelfs oak nag in de winter; het was toen de laatste stoombootdienst op de Zuiderzee.

27 In de crisisjaren bleef de binnenlandse lijnstoomboot het vervoermiddel voor de minder draagkrachtigen en, bij gebrek aan wegennet, een logisch vervoermiddel voor stukgoed. Hoewel daaraver een boek op zich kan worden volgeschreven, moe ten we ons beperken. Deze 'Zuiderzee' maakte deel uit van de grate vloot van Verschure & Co's Algemeene Binnenlandsche Stoombootmaatschappijen, gevestigd in Amsterdam. De rederij had haar werkterrein voornamelijk op de Zuiderzee en aanliggende gebieden. Kernlijn was de dienst van Amsterdam op Kampen en Zwolle, waar-

voor in de jaren twintig enkele forse stoomboten werden gebouwd, waarander dit exemplaar. De 'Zuiderzee' was de reserveboot en is daaram maar weinig gefotografeerd.

In de Tweede Wereldoorlog werd het schip vercharterd aan de Pravinciale Stoombootdiensten in Zeeland, die bijna al haar schepen in de eerste oorlogsdagen van mei 1940 had verloren.

28 De 'Stad Harderwijk' van de Harderwijksche Stoomboot Mij., later beter bekend als de Verenigde Toeristen Bedrijven Harderwijk of ' Holland- Veluwe Lijn'. Toen 'Concordia' uit Arnhem het tegen de trein naar Rotterdam niet meer kon bolwerken, verkocht zij de 'Concordia IV' aan de Harderwijksche Stoomboot Mij. Het schip werd aangepast voor de dienst op de Zuiderzee en is nadien nog vele malen gemoderniseerd naar de smaak van de tijd.

I) t om

p d. Zui n

29 Veerboten kwamen na afloop van hun loopbaan vaak in de meer toeristisch gerichte rederijen terecht, zoals deze 'Kon. Emma' van Reederij Koppe, die haar loopbaan begonnen was als veer- en postboot tussen Monnickendam en Marken. Nog in de jaren negentig lag het scheepje, zwaar verwaarloosd, in een Amsterdamse haven.

30 De 'Prins Hendrik' was de voormalige 'Middelburg II' (1890) van de bootdienst Middelburg-Rotterdam, die in 1 92 0 verkocht werd aan de firma Van der Wal in Harlingen. Van der Wal herstelde hiermee een van de oudste stoombootdiensten in Nederland. In de j aren dertig nam de Stoombootreederij Van der Schuyt de dienst met schip en al over. Wat ervan geworden is, is nag niet bekend, maar naar verluidt zou de dienst van Harlingen op Amsterdam halverwege de jaren dertig zijn gestaakt.

?.?. Prins Hendrik, Hallongen - Enkhuizen - Amaterdam v. v.

31 De 'Burrnania' van de Reederij Stanfries onderhield sedert 1935 een dienst tussen Harlingen, Oudeschild, Enkhuizen en Amsterdam. Het schip was in 1899 als 'Kampen' gebouwd voor de bootdienst tussen Zwolle/Kampen en Amsterdam (De Zwolsche Nachtstoomboot Onderneming) van Verschure. In 1938 ging de 'Burrnania' terug naar Verschure, inmiddels samengegaan met de Reederij Koppe. De naam werd toen 'Amsterdam'. De transactie via Stanfries is misschien een antwoord van Verschure geweest op de aankoop van de 'Prins Hendrik' door de Rotterdamse Stoomboot Reederij ]. & A. van der Schuyt.

32 Hoewel de bootdienst tussen Amsterdam en Harlingen ouder was dan die tussen Lemmer en Amsterdam, heeft de laatste een grater vervoersvolume tot zich getrokken dan de eerste. Dat kwam oak door de aansluiting die de Lemsterboten (op z'n Nederlands deLernrnerboot') gaven op de eigen kleinere binnenstoomboten naar Sneek en Groningen. Toen de

N ederlandsche Tramweg Mij haar lijnen in de noordelijke provincies opende, zorgde oak dat voor veel aansluitend vervoer - en concurrentie. Dit zijn de twee zeer au de Lemster boten: de' Amsterdam' (rechts) en 'De Lemmer'

uit 1870. Beide schepen werden ingebracht in een samenswerkingsverband met de Groninger-Lemmer Stoomboot Mij van de gebrs. Nieveen. Het is puur geluk dat twee van zulke au de

stoomboten op de foto terechtkwamen. De kaart is verzonden in 1902, maar het ontbreken van een duidelijke lastlijn geeft aan dat de foto aanzienlijk ouder is.

...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek