Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

33 De 'Groningen IV' was de eerste grote Zuiderzeeboot (1877) van de dienst Lemmer-Amsterdam der Groninger-Lemmer Stoomboot Maatschappij. De GLSM had een groat aantal stoomboten in dienst over de Zuiderzee en in de Fries-Groningse binnenwateren.Op 8 januari 1945 werd de 'Groningen IV' overvaren door de oak tot de GLSM behorende 'Jan Nieveen' en ging onmiddellijk ten onder. Verscheidene mens en lieten bij deze ramp het leven. De erfgenamen van de slachtoffers namen de uitsluiting van de aansprakelijkheid van de vervoerder niet en dit leidde tot het beroemde

'Lernrnerboot arrest' , dat elke vervoersjurist tot op de dag van vandaag uit zijn hoofd moet leren.

34 De 'Jan Nieveen' van de dienst Lemmer-Amsterdam der Groninger-Lemmer Stoomboot Mij.

Dit schip was in 192 8 gebouwd bij de Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij en onderscheidde zich van zijn soortgenoten doordat het een viervoudige (' quadruple') expansiestoommachine had. Dit ijzersterke schip heeft in de Tweede Wereldoorlog vele kinderen - en onderduikers - van Holland naar Friesland gebracht. In 195 1 werd de stoommachine vervangen door een dieselmotor, waardoor de GLSM hoopte het vervoer over het afgesloten I]sselmeer te behouden. Dit schip werd

bekend als de 'Nachtboot naar Lemmer' . Oak de motorisering kon het tij voor de binnenlandse lijnboot niet keren en in 1 959 werd de onderneming stilgelegd als een van de laatste

lijnstoomboten in Nederland. Na een loopbaan in de zuidwestelijke zeegaten keerde de 'Jan Nieveen' in 1 977 in Lemmer terug, met de bedoeling de boot te behouden. Jammer ge-

noeg lukte dit experiment niet en de 'Jan Nieveen' werd naar Scandinavie verkocht.

35 Dit is dezelfde 'Jan Nieveen', als 'Ilselhaven' in dienst voor de Rotterdamse Rederij Tieleman op de rondvaarten naar de Deltawerken in het Haringvliet, halverwege de jaren zestig. In deze vorm kwam de 'Jan Nieveen' terug in De Lemmer.

36 Elburg was een van de weinige Zuiderzeesteden, waar het stoombootverkeer nooit goed van de grand is gekomen. Tach is er een paging gedaan, een stoombootdienst in te richten. Volgens het Stoomwezen liet in 1908 de N.V Elburger Stoombootdienst de 'Elburg' bouwen en stelde die in dienst naar Amsterdam. Lang heeft de onderneming het niet gemaakt: in 1918 kwam de stoomboot in handen van de N. V Schelpenzuigerij 'Holland' uit Arnhem, die het schip in 'Gelria 2' omdoopte en in liet rich ten voor de schelpenzuigerij. Deze foto blijft voorlopig nag een raadsel, want de kaart werd in 1905 verstuurd.

37 Van der Schuyt bleef concurreren met alle transportmiddelen, vooral op

de binnenwateren. In de jaren dertig viel Van der Schuyts aandacht op het I]sselmeer, waar de Harlinger boot van Van der Wal werd opgekocht, waarmee voorVerschure een gevaarlijke situatie ontstond. Van der Schuyt waagde het oak tegen de Holland- Veluwe Lijn van de Verenigde Toeristenbedrijven Harderwijk. Deze ansicht werd in 1934 verzonden van boord van het motors chip 'Veluwevaart', een voormalige en wellicht gehuurde motorboat van de Duitse Rijn. Welk schip dit is geweest, is niet bekend.

Het ziet eruit als een boot van de Koln-Diisseldorfer, maar daar is een dergelijk schip niet te traceren. Er zijn geen aanwijzingen dat Van der Schuyt deze dienst lang heeft volgehouden.

dar N.V. REEDERIJ

38 In het voorjaar van 1999 opende Pleva Ferries de snelbootdienst LelystadAmsterdam met drie zeer luxe ingerichte ]apanse catamarans. De exploitatie blijft achter bij de verwachting; tach heeft Flevo Ferries dit jaar een dienst Almere- Amsterdam geopend. Flevo Ferries opereert nadrukkelijk onder het logo van het Amsterdamse gemeentelijke vervoerbedrijf, dat formeel geen streekvervoer verricht. De dienst lijkt op dit moment enigszins onder druk te staan. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de Flevolander passagier

niet in een vaart direct in het centrum van Amsterdam kan komen. Flevo Ferries afficheert dit als een 'vervoersketeri', maar de reiziger ervaart dat nadrukkelijk niet zoo Wellicht

debet daaraan zijn de tamelijk primitieve en volstrekt onbeschutte aanlegsteigers. Oak het extra heffen van tarief vo or de aansluitende busdiensten werkt niet mee aan het begrip 'keten' zoals

Flevo Ferries dat presenteert.

Friesland

39 Oak dit behoort bij de Nederlandse veer- en bootdiensten: een overzetpontje over de N oordersingel in Leeuwarden. In feite niet meer dan een grate aardappelbak aan een strak gespannen draad. De pontbaas, doorgaans een schipper met (liever: zander) pensioen, pachtte het veer meestal van een lokale grootheid of een gemeente. Hij trok met een houten blok het scheepje naar de over kant tegen een tarief van niet meer dan enkele centen. We weten niet precies hoeveel er van dit soort veertjes zijn geweest, maar als we dat bij de hon-

derd schatten, dan zitten we waarschijnlijk aan de lage kant. In de jaren zestig, toen de N ederlandse economie beter ging lopen,

werden deze pontjes massaal door bruggen vervangen. Jammer. Hier en daar steken ze de kop weer op en er is er zelfs in Friesland

een, die op zonnecellen vaart.

LEEUWARDEN. NOORDERSI NGEL MET OVERZETPONTJ~.

40 Van de Friese bootdiensten is dit wellicht de merkwaardigste: dit is de motorboat 'Febe' van het Leger des Heils, gefotografeerd met een behoorlijk aantal heilssoldaten. Het schip behoorde thuis in Leeuwarden. In de jaren zestig was aan dit Legerschip kennelijk minder behoefte en daarom werd het verkocht aan de Fa. R. Bok te Sneek, die het schip in de rondvaart inzette onder de naam 'Simmerwille'.

EVANGELI TIE MOTORBOOT .PEBE", MET BEMA ISG.

41 De rondvaartfirma H.]. van Duuren uit Leeuwarden heeft in de jaren vijftig

en zestig een groot aantal rondvaartboten in dienst gehad, die alle waren overgenomen van FriesGroningse lokaalstoombootondernemingen. De 'Waters port vr was daar een van; het was de voormalige Langweerder beurtstoomboot 'Eendracht' .

42 De Westersingel in Sneek, medio jaren vijftig. Aan de kade twee typisch Fries-Groningse beurtstoomboten, allebei omgebouwd op motorvoortstuwing. Links de 'Johanna Jacoba' van de beurtdienst Sneek-I]lst, in 1929 aangekocht door de vroegere knecht van de 'Piet Hein II', die rechts tegen de wal ligt. De 'Piet Hein II' was eigendom van de I]lster Stoomvaart Maatschappij. Tussen beide ondernemingen ontstond furieuze concurrentie, die pas in mei 1944 tot samenwerking leidde. De 'Johanna Jacoba' is tegenwoordig nog in I]lst te vinden, geheel gerestaureerd. Het is de laatste

nog originele Friese stoom/motorbeurtboot in de vaart. Een absoluut juweel, dat op dit moment veel te weinig aandacht krijgt!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek