Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

53 Tussen Purmerend en Amsterdam voeren de stoomschepen van de Gebrs. Goedkoop. Dat was een goed winstgevende lijn, want spoorwegverkeer kwam er pas omstreeks 1885. Er ontstond echter onvrede onder een aantal Purmerender notabelen over de diensten van Goedkoop en bovendien moesten ze van de spoorweg niet veel hebben: die deed de tussengelegen plaatsen niet aan en dat was voor de Purmerender veemarkt heel belangrijk. Daarom richtte men de N.V Onderlinge Schroefs toombootdiens t 'Eensgezindheid' op, die in de loop van de jaren verschillende schroefbootj es

in dienst stelde. Een ervan ligt hier in Purmerend, de oude concurrent Goedkoop (de vrachtstoomboot 'Beemster') vaart er net langs. Goedkoop hield met zijn vrachtboten een goede

boterham, de Eensgezindheid moest het meer van passagiersvervoer hebben.

P: rrnererid.

-,,:>:lmb:>:l "Eer.a ::indl".eld"

54 De naam is al een paar keer gevallen: de 'Alkmaar Packet' . Deze onderneming voer sinds 1865 tussen Alkmaar en Amsterdam met een groot aantal stoomscheepjes, die grotendeels op de eigen werf' 't Hondsbosch' in Alkmaar waren gebouwd. Dit is een van de oude lijnbootjes van de Alkmaar Packet, de 'Graaf Willem' uit 1883, enkele malen netjes gemoderniseerd en in 1924 naar Montevideo verkocht. In het begin van de twintigste eeuw werden deze bootjes door moderne salonstoomboten vervangen.

De Alkmaar Packet slaagde er niet in, op vrachtvervoer

per as over te schakelen en de bootdiensten werden in 1950 opgeheven.

DE ALK AA 'PACKET BIJ WORMERV

55 De 'Prins van Oranje' (1908) van de Alkmaar Packet aan de De Ruyter kade in Amsterdam. Links op de kaart ligt de oude 'Dolphijn', die voor de 10kaa1stoombootdiensten van de gebroeders Goedkoop (inderdaad, die van de Amsterdamse havens1eepdienst) was gebouwd. Nadat de AP in 1950 haar diensten had gestaakt, kwam de 'Prins van Oranje' bij de Rotterdamse Spido havenrondvaarten terecht. N a een loopbaan als Rijn vakantieschip en hote1boot in Amsterdam is het schip in 1994-1995 tot partyschip omgebouwd. Het is nag steeds in de Amsterdamse haven te vinden.

56 De forse 'Prins Hendrik' (1910) van de Gebr. Goedkoop voer tussen I]muiden en Amsterdam. Deze lokaalstoombootdienst leverde goud op en bleef een ernstige concurrent voor de spoorlijn. In 1919 nam de 'Alkrnaar Packet' de dienst over, maar die kon de tijdgeest na 1920 niet keren: de lokaalstoomboot werd meer en meer als een archaisch verschijnsel ervaren en het reizend publiek eiste snelheid boven comfort. Aanvankelijk nam de trein steeds meer vervoer weg, daarna de interlokale tram en uiteindelijk de autobus, die medio jaren twintig aan zijn giorietijd begon.

De bus moordde trein- en vooral tramdiensten in hoog tempo uit en ook bijna zichzelf omdat iedere ondernemer wei zo'n ding betalen kon. De bus was gewoonweg flexibeler.

De 'Prins Hendrik' is nog steeds als Rijnpassagiersschip in de vaart.

alonboot "Prins 11 ndrik" ( msterdan-lJmuiden) aId steig r te IJMUl DE .

57 Auto en bus raakten verstrikt in hun eigen aantallen en een te beperkt wegennet. De 'Fast Flying Ferries', een initiatief van de BV Friese Recreatie Onderneming (exploitant van de bootdienst UrkEnkhuizen) , open de in 1998 in samenwerking met Naco Ferries een sneldienst met haar Russisiche draagvleugelboten tussen Velzen en Amsterdam, echt de wederopstanding van Goedkoops dienst, want de zaak loopt heel behoorlijk. Hier een van de schepen van Fast Flying Ferries, die even gasolie komt innemen, want deze snelle schepen lusten een beste slok.

58 Ver voordat we ons druk maakten over rekeningrijden en een veel te kleine Coentunnel waren er in het Noord-Hollandse al forse problemen. Over de Zaan lagen nag geen bruggen en dus moest er gevaren worden, onder andere met de beruchte 'Donaupont', voor die tijd een bakbeest van een schip, maar geen oplossing voor de toenemende mobiliteit.

59 Te curieus am niet te laten zien: de Rijksveerpont 'Kennernerland I' (een 'II' was er niet, die heette 'Velzen'), een raderstoompont over het N oordzeekanaal uit 1901, die oak tramwagons van de lijn HaarlemLeiden mee kon nemen. De schepen onderscheidden zich door de asymmetrisch geplaatste schoorstenen en dus stoomketels - die voor een betere langsscheepse stabiliteit moesten zorgen. De beide veerboten manoeuvreerden zelfs op dit kalme binnenwater zo slecht, dat ze niet in de vaart konden worden gebracht en in 1904 tot kettingpont zijn omgebouwd.

Pas in 1906 kwamen ze definitief in de vaart.

60 De 'Gemeentepont No. 1 6' was een van de vele veerboten die de gemeente Amsterdam over het I] exploiteerde. Dit exemplaar was in 1928 gebouwd, werd in 1958 verbouwd tot diesel-elektrisch schip en yond in 1988 zijn einde bij een sloperij in Belgie. De gemeenteveren hebben de afgelopen twintig jaar een geweldige metamorfose ondergaan. Va oral in het 'autoluwe' Amsterdam kan vervoer over water uitkomst bieden. Naast de geslaagde proef met de 'Watertaxi' vinden we verschillende I]-veren, waterbussen en zelfs een binnenstedelijke packetboot.

Gelderland

61 Er zullen maar weinig liefhebbers van het water zijn, die zo iets niet als prive-jacht zouden wensen: de 'Dolfijn' van het Rossumse veer. Een scheepje met prachtige lijn, mast met gaffel en met een echte scheepsbel. Op deze afbeelding wordt gesproken van een 'stoomoverzet veer' , maar we mogen er zeker van zijn dat onder het kapje een kleine benzinemotor ploft. Op het boldertj e achterop een draad op wat miss chien een pont

is voor grater vervoer.

Rossum - toomov rset v r ar~ de oud 0 Iol n.

62 Van Arnhem op Rotterdam voer de rederij 'Concordia', die onder een groot aantal schroefstoomboten nog lang deze 'Concordia IV' nit 1894 in bedrijfhad. Dit was een typische rivierraderboot, zoals er honderden hebben rond gevaren. De 'Concordia IV' is in 1925 verkocht aan de Harderwijker Stoomboot Mij.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek