Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

63 Een echte lokaalstoornboot: de 'Lobithsche boot', die een dienst onderhield van Arnhern en Nijrnegen op Lobith, had een lange, negentiendeeeuwse voorgeschiedenis. Er hebben zelfs grate raderstoornboten op dit traject gevaren.

64 De Arnhemse rederij Heijmen (formeel Heijmen Shipping Cy.), waarvan de geschiedenis terug gaat tot de Lobithsche boot, stelde in 1993 deze Russische draagvleugelboot in dienst, de 'Flying Dutchman'. Heijmen 'oefende' ermee tussenArnhem en Nijmeg en, Arnhem en Duisburg en uiteindelijk in de Rotterdamse havens. Daar vaart het schip nu nag, maar is tegelijk reserveboot voor Heijmens deelneming Fast Ferries.

65 Een van de grootste gierponten in Nederland was die over de Waal bij Nijmegen. De gemeente had er meer dan een en ze waren oak nogal bijzonder, omdat dit in mod erne termen 'catamarans' genoemd zouden worden. Deze ponten waren door deze constructie erg breed en laadden de auto's weliswaar in zijlading, maar dan volgens het roll-on-rolloffsysteem. Een heel uitzonderlijke constructie, die we in Nederland verder niet tegenkomen. In 1934 kwam de Waalbrug gereed en verdwenen de gierponten.

66 Het bekende 'Lexkesveer' bij Wageningen is al vroeg gemotoriseerd overigens op de kabel. Oak nu nag is het een kabelpont, maar een aantal jaren is de dienst als vrijvarend veer uitgevoerd. Om personeelkosten uit te sparen, keerde de gemeente Wageningen tach weer terug naar de kabel, omdat zo'n schip door een schipper, die tegelijk conducteur, machinist en matroos is, mag worden bemand.

67 Buiten wat we nu de Randstad noemen waren ook vele lijnstoombootjes in de vaart vanuit klein ere plaatsen naar de streekcentra. Deze opname uit Heteren zou do en vermoeden dat dit de 'Wageningen' is. Alle ketels in stoomboten moesten door het Stoomwezen worden gekeurd en die legde dat netjes vast. Maar ... geen 'Wageningen'. Ofhet moet de 'Stad Wageningen' van de 'Concordia' zijn geweest.68 Een heel bijzonder voorbeeld van een 'gemengd' veer is het veer Tiel-Wamel: links de gierpont, centraal de sleeppont, die overgebracht wordt door een klein stoombootje.

69 Tiel-Wamel is heel lang een sleep pont gebleven. De 'Gijsbert Stout' is tot de 'verbrugging' van het veer de aandrijving voor de motor laze pont gebleven en bood de voetgangers een eomfortabele overtoeht. In de jaren zeventig kwam de 'Gijsbert Stout' nag als sportvisserssehip in Oudesehild op Texel tereeht.

70 Gelderland buiten het grote-rivierengebied was een onbevaren terrein voor stoombootdiensten, want er was immers nauwelijks ander water dan enkele negentiende-eeuwse kanalen. Oak daarop legden ondernemende ondernemers stoomboten in vo or vracht- en passagiersvervoer, al was het laatste wei erg mager bedeeld. De Apeldoornse ondernemer ]. Wiepking was exploitant van een stoombootdienst op Rotterdam, die later in de twintigste eeuw voornamelijk op motorboten, uitsluitend voor vrachtvervoer overging. In Rotterdam werd veel gefotografeerd en dus is het niet erg ver-

wonderlijk dat Wiepkings stoomboot, de 'Apeldoorn r uit 1891, op de ansicht terechtkwam. Om de koelkast, waarop de strakke schoorsteen van dit stoombootje, is allerlei stukgoed

gestuwd. De passagiers kunnen op het campagnedekje achter de schoorsteen plaatsnemen, en we zien hier zelfs dat daarvoor een zonnetentj e het comfort kon verhagen. Wiepkings

onderneming is later in de Nedlloyd opgegaan.

Rotterdam.

Vijnhaven

71 Toen de N ederlandsche Stoom-Boot Maatschappij (NSBM) in 1823 op de Rijn began te varen, nam zij onmiddellijk Nijmegen in haar diensten op. De Nijmegenaren wensten echter zelf de dienst te onderhouden en reeds in de jaren dertig van de negentiende eeuw richtte men een eigen stoombootdienst op Rotterdam en Schiedam in. 'We' behoorden toen nag allemaal tot de Hervormde Staatskerk en 'dus' heetten de schepen van de Nijmegenaren 'Koning Willem r en 'Koningin der Nederlanden' . Omdat de rooms-katholieke missie in deze zuidelijkste van alle noordelijke steden aanzienlijk succes had, meenden oak de roomskatholieke ondernemers in Nijmegen een stoombootdienst te moeten inleggen

en hun schepen kregen de naam 'Koophandel' en 'Nijverheid'. Oorlog dus, en dat kon uiteindelijk niemand volhouden. In de jaren 1850 kwam het tot samenwerking tussen de

' ..

Waaldijk.

concurrenten en zo ontstand de 'Vereenigde Nijmeegsche Stoomboot Maatschappijen', die tot in de j aren tachtig van de twintigste eeuw zijn blijven bestaan. Voor Tiel werd de

raderstoomboot 'Koningin der Nederlanden' gefotografeerd, die tot in de jaren zeventig als bunkers chip bij Deventer is blijven liggen.

Ung avc D. Mijs, Tiel. .:! / - /,.f -:t.f'

/

72 De 'Nijverheid' was een schroefstoomboot van de VNSM, in 1901 gebouwd ter vervanging van een gelijknamige raderstoomboot. Tot begin jaren vijftig heeft dit vracht-passagiersschip de dienst tussen Nijmegen en Rotterdam onderhouden, samen met het bijna-zusterschip 'Koningin der Nederlanden'. Daarnaast exploiteerde de VNSM vrachtstoom- en motorschepen op deze dienst. Nog lang na afstoting van de bootdiensten heeft de VNSM vrachtautodiensten onderhouden.

-Ii r

TIEL,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek