Veer- en bootdiensten in Nederland

Veer- en bootdiensten in Nederland

Auteur
:   W.J.J. Boot
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2117-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veer- en bootdiensten in Nederland'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Utrecht

73 Aan de Rijnkade in Utrecht ligt de 'Admiraal Heemskerk 1', een lijnstoombootje zoals er honderden in Nederland hebben rondgevaren. Het

is een heel oud exemplaar, want het werd in 1860 als 'Stad Leiden' gebouwd. In 1920 kwam er een motor in het toen al zestig jaar

au de bootj e te staan. Hoe lang het daarmee nag heeft gevaren, is niet bekend. Heel soms kom je in een achterafhoekje dit soort casco's nag wei eens tegen onder woonbootjes. Vaak is niet meer na te gaan, am welk schip het dan gaat.

74 De Vecht kende al vroeg in de negentiende eeuw intensief stoombootverkeer, dat beter functioneerde dan de in vroeg-negentiende-eeuwse kranten gesignaleerde stoomwagen tussen Utrecht en de Hoofdstad, waarvan we letterlijk niets weten. De naam van de op deze kaart afgebeelde stoomboot is niet te achterhalen, maar het moet een heel oud scheepje zijn, vermoedelijk zelfs uit de jaren vijftig van de negentiende eeuw. Eigenlijk is het niet meer dan een stoomaangedreven ijzeren trekschuit. Dit soort schip, vaak aangeduid met de naam 'stoombarge', is typerend voor kleine stoom-

bootdiensten in de provincies beneden de Zuiderzee.

75 In 1896 liet de

's Gravenhaagsche Stoomboot Dienst bij Piet Smit in Rotterdam vijf stoombootjes bouwen: de 'Koningin Regentes', 'Oranje Nassau', 'Resldentie', 'WaldeckPyrrnont' en 'Koningin Wilhelmina' , die al spoedig op de dienst Den HaagDelft-Rotterdam mislukten. In 1902 gingen ze naar de NV Stoombootdienst Amsterdam-Utrecht, maar konden oak daar de dienst niet volhouden. In 1906 werd de hele zaak opgedoekt. Dit is de 'Koningin Regentes', in volle vaart onderweg op de Vecht bij Nieuwersluis. De 'Koningin Regentes' is in 1906 aan de werf van B. Wilton verkocht.

Uilg. H .?. Gaalon, loo", atd V"hl.

"

I; .

..'

Zuid-Holland

76 Niet alle stoomboten voeren op een vaste lijndienst. Er waren er oak vele, die min of meer op de binnenlandse wilde vaart voeren. Zo zien we hier in het Noord-Hollandse Hoorn de 'James Laming', die voor de Rotterdamse vestiging van de Engelse Firma James Laming & Sons voer. Het schip was in 1892 in Engeland gebouwd. Het voer van Rotterdam naar plaatsen langs de Zuiderzee en deed dat tot ver na 1925. Vrachtvervoer voordat we nag maar van een vrachtauto, laat staan een snelweg had den gehoord.

Ullg. H. N. Koop. No. 16887

KORENMABKT. HOORN.

77 Een typisch voorbeeld van een kleine lokaalstoomboot: de 'Noordwijk III' (1884), afgeladen met passagiers. De 'Noordwijk III' was eigendom van de Fa. Kleinpenning (later de Fa. Plug) en voer tussen Noordwijk en Leiden. Het scheepje en zijn soortgenoten moesten vroeg in de twintigste eeuw wijken voor de tramlijnen die toen werden aangelegd.

78 Nag steeds in de vaart: de kabelpant bij De Kaag.

79 Het Delftsehe Bootje is vergaan, midden op den oeeaan. En ieder die het zag, die stikte van de laeh.

Een vrijwel vergeten Rotterdams volksrijmpje, dat de schrijver van oma's zuster leerde. Het Delftsche bootje was een bijzonderheid. Tussen Rotterdam en Delft lag de Delfshavense Schie, die volgens de historici al in de Romeinse tijd bestand. Voor het overige hadden Rotterdam en Delft weinig met elkaar te maken en tot een tramverbinding is het dan oak nooit gekomen. Tach bestond er in de negentiende eeuw vol-

do en de vervoersvraag am een stoombootdienst in te

leggen. In Overschie ('aan de oever van de Ratte ... ') werd het Delftsche Bootje fotografisch vastgelegd en dat was een treffer, want het is de reserveboot van de 'N.V Reederij De Schie',

de van 1 870 daterende 'Phoenix', die in 1917 het einde yond. Feitelijk een trekschuit met stoommachine.

80 Toen de autobus in de jaren twintig van de twintigste eeuw de weg veroverde, sneuvelden bootdiensten als die van de 'Reederij de Schie' massaal. De 'Schie 3', voorheen een van de stoombootjes, nu voorzien van een motor, bleef proberen am met de vaart brood te verdienen. Ramen in de kajuit vergroot, de strakke schoorsteen verdwenen, passagiers in kleding typerend voor de 'roaring twenties', het kon allemaal niet tegenhouden dat het Delftsche Bootje zijn tijd had uitgediend.

81 Het veer over de Nieuwe Maas vanuit Rotterdam naar Katendrecht was een van de eerste in Nederland die met stoomkracht werd uitgevoerd. Naarmate Rotterdam zich over noordelijk I]sselmonde uitbreidde, ontstond meer behoefte aan veerverbindingen: de bruggen lagen te ver weg. K. Bohre & Co. ontwikkelde op het eind van de negentiende eeuw een dicht net van overzetveren, onderhouden met kleine stoombootjes onder de naam 'Padang' met een nummer erachter. De eerste serie was vrijwel gelijk en het valt daarom niet mee om te bepalen welk bootje nu bij welk nummer hoort.

Omstreeks 1910 nam de vervoersbehoefte toe, Bohre deed zijn bedrijf over aan de gemeente Rotterdam en die stelde nieuwe en grotere boten in dienst. Wat van de oude vloot overbleef, werd

herdoopt in 'Heen en Weer' ( ook weer met nummer) en een van die bootjes zien we hier de Maas overpuffen.

ROTTERDAM

Veerdienst "Heen en Weer"

~ Dr. Trenklet ce., Leipzig. 23597. Nachdruc.k verboten.

82 Al enkele malen is de naam Van der Schuyt gevallen. Dit immens grate en zeer agressieve bedrijfin beeld in de nadagen van de binnenlandse lijnboot: een reisje naar Hoek van Holland voor Rotterdamse bleekneusjes met de stoomboot 'Harmonie 1', een erg oud schip van de Lekkerkerker bootdienst op Rotterdam. Als we goed naar het voorschip kijken, zijn daarin nog de rechthoekige, rechtopstaande kajuitsramen te zien, die in het achterschip al door patrijspoorten zijn vervangen. Van der Schuyt hield krampachtig aan lijnvaart vast, toen de toekomst daarvan eigenlijk al vast stond: die was er niet.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek