Veere in oude ansichten deel 1

Veere in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4107-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Op deze oude kaart van de Dorpsstraat zien wij rechts de grote schuur met rieten dak en de woning van Kees Willeboordse. Daarnaast de open bare lagere school waaraan drie burgemeesters hun steentje bijdroegen, Burgerneester Pieter Melis heeft de eerste steen gelegd op 19 augustus 1862, Jacobus Riemens legde in 1883 de eerste steen voor de uitbreiding met twee lokalen en Willem Maas legde in 1905 de eerste steen voor de verbouwing tot gemeentehuis en veldwachterswoning. Deze gebouwen worden nu voor andere doeleinden gebruikt. Links zien wij de woning en winkel van Jan Vreke, later bewoond door Piet Olyslager, die een antiekhandel dreef. Hij verkocht het aan de gemeente die het in 1965 liet afbreken. Zonder het te weten heeft Olyslager, en met hem al de vorige eigenaren, op een goudmijn gewoond, want dit is de plaats waar op 3 januari 1966 meer dan duizend gouden munten werden gevonden.

t:lereform. Kerk, Serooskerk~ (W.)

11. Een zeldzaam kiekje van de gereformeerde kerk omstreeks de eeuwwisseling. Zij werd in 1868 gebouwd voor de Christelijk Afgescheiden Gemeente, sedert 1869 Christelijke Gereformeerde Kerk. In de voorgevel zaten twee gedenksteentjes. Op het ene stond: "den 8 sten Juli 1868. Eben Haezer" en op het andere: "Den eersten steen gelegd door mejuffrouw J. de Pree-Lansen", de echtgenote van dominee D. de Pree, die in 1870 naar Goes vertrok. Op 7 mei 1897 verenigde deze gemeente zich met de uit de Doleantie voortgekomen groepering. Samen gingen zij verder onder de naam van Gereformeerde Kerk. Het kerkgebouw moest toen worden vergroot. Er kwam een galerij bij met ruim honderd zitplaatsen. De kerk is tot 1953 gebruikt en is nu verenigingsgebouw. Het torentje is al jaren geleden verdwenen. Een nieuwe kerk werd gebouwd aan de Ds. Van Wouwestraat. Links zien wij het tolhuis van Meulmeester dat dienstdeed tot 1 januari 1919, toen alle Walcherse tollen werden afgeschaft.

Se rooske rke

Buitenplaats IIVrederuS"t"

12. Villa "Vrederust" is in 1894 gebouwd in een bos waar vroeger het herenhuis "Welgelegen" gestaan heeft en werd bewoond door mejuffrouw M.W. van Vollenhoven, Zij liet van het bos een prachtig park maken. Na haar vertrek in 1912 werd de villa publiek te koop aangeboden en later werd zij onderhands verkocht aan bankier Hoegen van Hoogelande. Na door de Duitse bezetters gevorderd te zijn ging de villa in 1947 over in handen van de "Vereniging Kinderzorg" te Middelburg. De naam van de villa werd toen veranderd in "Weigelegen", naar het vroegere herenhuis. De bebossing ging door de inundatie geheel verloren doch nadien is er weer geplant.

Dorpslraat,

13. De Vrouwenpolderseweg omstreeks 1914. Rechts, waar de wagens staan, was de wagenmakerswerkplaats van Goedbloed. De huizen links, op de achtergrond, zijn van de hervormde diaconie; zij hebben nog dienst gedaan als arrnhuis, Op een steen in de voorgevel staat: "De eerste steen gelegd door den predikant I.A.C. Nonhebel, den 4 den Juli 1862". De huizen links, op de voorgrond, zijn in 1902 gebouwd door timmerman Piet Verhage uit Oostkapelle. Hij liet deze woningen zetten voor zijn drie dochters. In 1972 zijn ze afgebroken. De opening tussen het armhuis en de huizen van Verhage heeft nog dienst gedaan als kolenbewaarplaats van de kolenvereniging.

14. Deze foto toont ons korenmolen "De Hoop" (vroeger ook "De lange Johannes" genoemd) nog in vol bedrijf. Volgens overlevering zou er een molen gestaan hebben op een stukje land gelegen tegenover hofstede "Driewegen" aan de Vrouwenpolderseweg. Deze werd tijdens het beleg van Middelburg (1572/74) in brand gestoken. Het land waar de afgebrande molen stond, wordt nog het Molenperk genoemd. Ongeveer op de plaats waar nu de tegenwoordige molen staat, heeft eerst een standerdmolen gestaan, waarvan een afbeelding bewaard is gebleven. Het is een potloodtekening, door sehrijvers dezes ten gesehenke gekregen van molenaar Klaas Houterman. Deze oude molen werd in 1835 gesloopt waarna in hetzelfde jaar de huidige molen werd gebouwd. Van 1863 tot 1958 is molen "De Hoop" in het bezit geweest van de familie Houterman. De toestand van de molen is thans zeer sleeht en deze zal, wanneer niet spoedig wordt ingegrepen, weldra een ruine zijn.

Jlfolen, Serooskerk~

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek