Veere in oude ansichten deel 1

Veere in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4107-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Deze foto dateert van de zeer warme zomer van 1911. Op het eerste gezicht lijkt het een kerkuitgang, doch dit is niet zoo De vrouwen zijn in werkkleding doch hebben wei hun kerkbijbel, met de twee zilveren klampen, op de arm, met de sloten buitenwaarts gericht, gelijk dat dit toen de gewoonte was. Een en ander werd in scene gezet door boekhandelaar Fey uit Middelburg, die een mooi plaatje wilde maken. Op deze foto staan dan ook, behalve dorpelingen, famille en kennissen van de boekverkoper, die zich hiervoor in Walcherse kledij hadden gestoken. De "Strooskerksen" zijn: geheel op de achtergrond Nee Vreke-Zegers, haar dochter Betje achter het jongetje. De twee voorste meisjes zijn, links, Tannetje van den Broeke en rechts Jane Schout. Wat ons hier ook opvalt, is het dichtgemetselde torenraam en de met cement bestreken omIijsting van de hoofdingang. Bij de restauratie in 1955 is het raam weer opengemaakt, terwijl ook de toegang tot kerkportaal en kerk in een passende stijl werd gerestaureerd.

16. Op deze foto van omstreeks 1895 zien we Jane Wagenaar water putten bij de hervormde kerk. Jane woonde in het armhuis achter de kerk. Vroeger had ieder een regenbak, maar wanneer het lang niet had geregend en de regenbak droog stond, kon men voor een cent per emmer water putten uit de kerkebak. Op deze foto staat ook nog het hok waar de brandspuit stond.

Zeeuwsche boerenkinderen

( Valcheren)

... -~

17. Deze foto dateert van de jaren 1896 of 1897 en is genomen naast de hervormde pastorie aan het begin van de Zandput. Het zijn, op de beide jongsten na, allen leerlingen van de openbare lagere school. De kinderen zijn allen in daagse dracht, wat de foto juist echt maakt. Let op het jongetje met de omslagdoek. Wij herkennen van links naar rechts, op de bovenste rij: Paulien Melis, Lena Megank, Mie en Ma Marinusse, Kee Flipse, Kee Meyers en Sien Jacobse. Middelste rij: Aarnout Leynse, Janis Louws, Betje en Jan Geldof, Jikkemien Jakobsen, Bouwen Huyssoon, Ka de Later (met doek onder de arm) en Jannetje en Kee Goedbloed. Zittend: Ro de Later, Leintje Goedbloed en Willem Huyssoon,

VEERE

18. Hier het nederige roomse kerkje, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw. Na de hervorming kon in Veeres oude kathedraal de oude godsdienst niet meer worden beoefend: de tijden waren veranderd. Eerst in de vorige eeuw konden de roomse gelovigen weer vrijer ademen en dan begint de geschiedenis van het kerkje van Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw te Veere. Een oud herenhuis, op de hoek van de Kade en de Markt, werd aangekocht en tot kerk ingericht. De voorgevel kreeg het aanzien van een kerk met torentje en luiklok. De gemeente was en bleef klein. Zij werd dan ook niet zelfstandig doch een bijkerk van Middelburg. De kapelaan uit die stad kwam als vicaris van Veere elke zondag de dienst waarnemen. De pastoor kwam slechts bij hoge gelegenheden. Een hevige storm, in de nacht van 30 september op 1 oktober 1911,deed het oude kerkje nagenoeg geheel en al ins torten. De volgende zondag werd een leegstaand cafe naast de Campveerse toren als noodkerk in gebruik genomen. In 1912 werd het oude kerkje geheel afgebroken en op dezelfde plaats kwam een lelijk kapelletje dat tot op heden de historische omgeving ontsiert. De laatste jaren worden er echter geen diensten meer gehouden. Ret is thans het kantoor van een Veerse aannemer, die het plan heeft dit af te breken en in de plaats daarvan een huis in oude stijl te bouwen. Verder op de Kade zien wij de Schotse huizen en als afsluiting stadsherberg "De Campveerse Toren".

Kade ?? Veere"

Uitg. F. B. den Boer, Midde.lburg.

VEERE

Haven met visscherspinken

19. De kaai en haven rond 1900. Veel is er veranderd. Het derde, vierde en vijfde herenhuis van rechts moesten in 1905 plaatsmaken voor de gereformeerde kerk met pastorie: smakeloze gebouwen die hier niet passen, In 1933 kregen het zevende en achtste pand hun huidige voorgevel met bordes. Laatstgenoemd huis heeft toebehoord aan de Veerse loge van de vrijmetselaren. In het gevelsteentje staat:

"L'enfant de la vertu" (het kind van de deugd). De tonnen op de kaai zal men er sinds 1961 vergeefs zoeken. Ruim negentig jaar heeft de familie Van Beveren voor de bebakening in het Veerse gat gezorgd. De vissersvloot is in 1961 uit de haven verdreven door jachten. Het witte huis met de zeventiende-eeuwse trapgevel heet "In den Coerenbloern". Eertijds was het de vergaderplaats van de rederijkers. Het werd bewoond door de bekende kunstschilderes Claire Bonebakker, die het betrok nadat haar vroeger verblijf, "Het Dijkhuis", in oktober 1944, werd verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek