Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

2. In 1905 werd de Vereniging voor Christelijk Onderwijs opgericht. Toch duurde het nog tot 1908 eer zij een school en een onderwijzerswoning bezat. Om dit te kunnen financieren werden aandelen uitgegeven, waar ook de bekende dr. Abraham Kuyper op inschreef. De aanbesteding was op 20 augustus 1908. De secretaris schreef in zijn notulen: .Jlet was een verrassend gezicht, toen we de kromming van de weg omkwamen, waar bii het bouwperceel ruim een twintigtal aannemers waren met het ros (de fiets) dezer eeuw." Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver, H. Jansen en Zn. te Middelburg, voor f 5090,-. Op 30 november werd de school geopend en op 1 december vingen de lessen aan met zesentwintig leerlingen, een boven het wettelijk getal. Op 4 december 1933 werd het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. Bij gelegenheid hiervan werd deze foto gemaakt. Tegen betaling van vijfentwintig cent was deze te bekomen.

Hier ziet u het bestuur met het onderwijzend personeel. Staand, van links naar rechts: Maarten Arendse, Leendert Oranje (hoofd), Johanna Oldeman (handwerken), Hendrik Boer (onderwijzer) en Andries Maas. Zittend: Willem Vos (penningmeester), Jan Kees Verhulst (secretaris), Jacobus Louwerse (voorzitter), Simon Simonse en Jan Versluys.

3. De Dorpsstraat omstreeks 1910, toen deze nog een grindweg was. Wanneer het nodig was werd deze weg met grind zo goed mogelijk begaanbaar gehouden. Het is te begrijpen dat dit door de jaren heen een keiharde dikke laag was geworden. Toen, in 1917, de weg vanaf de Noordweg te Serooskerke tot aan de Bosheu1 onder Veere werd bestraat, moest dit allemaal met de pios worden losgemaakt. Een werk dat werd uitgevoerd door Eine Geldof uit Serooskerke.

qaping~

4. Dit stoeltje, versierd met de wapens van Maximilliaan van Bourgondie en Louise le Croix, is afkomstig uit de kerk van Gapinge. In onze tijd behoort het tot de verzameling van het Zeeuws Museum. Het is ons echter niet bekend of het stoeltje daar nog aanwezig is, daar er in de meidagen van 1940 veel kostbaarheden uit het museum verloren zijn gegaan. Maximilliaan van Bourgondie, markies van Veere, bewoonde het kasteel "Sandenburg" en hij overleed aldaar op 4 juni 1558. Hij is de schenker van de prachtige vergulde zilveren beker die nog wordt bewaard in het Veerse stadhuis.

5. Op deze foto van omstreeks 1914 staat de wagenmakerij van Piet de Bue. In 1936 brandde deze af en werd de huidige loods gebouwd. De wagenmakerij stond aan de Slikweg. Men sprak ook wel van ,,'t wegje van Piet de Bue". Na de inundatie van 1944/1945 kreeg dit wegje de naam van Vriezenveenseweg, omdat de inwoners van die plaats het dorp Gapinge in die moeilijke periode van kleren en andere goederen voorzagen.

Op de foto staan van links naar reehts: Adriaan, Jannetje en Piet de Bue, Pietje de Bue-Goedbloed en Piet Dingernanse,

6. Boven: toen deze foto werd genom en was Johanna Vos-de Rijke, boerin op een "ofje" aan de Platteweg (na de herverkaveling Weelweg), bezig boter te maken, terwijl de meid, Johanna van der Vorst, kousen breit. In de houten bak (beutertobbe) van ongeveer vijf kilo inhoud werd de boter gezouten en gekneed. De boerenboter, die het gewicht had van een pond en cylindervormig was, werd aan de bovenkant voorzien van een merkteken met het beuterspaontje. E1ke boerin had haar eigen versiering, Soms werd dit ook gedaan met een stempel. De pondjes boter werden donderdags naar de Middelburgse markt gebracht en verkocht aan een handelaar, Wat niet op de markt kwam werd aan particulieren verkocht of diende als ruilgoed voor winkelwaren. De opbrengst verdween allemaal in de "beuze" van de boerin. De handel in boter en eieren speelde zich met grate levendigheid af op elke donderdag van twaalf tot twee uur in de overdekte ga1erijen van de voormalige koopmansbeurs aan de Korte Burg te Middelburg. Het klokje in het torentje gaf dan het sein tot verkoop aan. Na 1910 werd er wel minder boerenboter gemaakt, daar er in dat jaar te Middelburg een melkfabriek werd opgericht, doch de aanvoer en verkoop handhaafden zich tot mei 1940, to en de boterbeurs werd verwoest. Naast het linker handvat van de tobbe is de steel van de beuterlepel nog te zien, terwijl de boerin het beuterspaontje in haar handen houdt.

Onder: de Dorpsstraat in de jaren dertig, toen de burgerdracht bij de jeugd al de overhand had. Deze ansicht geeft ons nog een goede indruk hoe mooi alles nog tussen het groen lag verscholen. En daar tussen kranke1de een beklinkerde straat van twee-en-een-halve meter breed. Rechts vooraan staat de oude schuur van Louw Meyers. Van de personen hebben we de volgende namen kunnen achterhalen.

Van links naar rechts: Suzan Goedbloed, Tannetje Meyers, Lourien Bosselaar, Anne Louwerse, onbekend, Jacob Paauwe, Piet Bosse1aar en Jacob Joziasse. De vier jongens rechts zijn: Louw Meyers, Ko Goedbloed, onbekend en Ko Paauwe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek