Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. Boven: een vrachtauto met twee paardekrachten. Bode Piet Goedbloed uit Gapinge, die voor het vervoer van zijn vrachten van Gapinge op Middelburg een auto had aangeschaft, keerde weer terug tot ziin paarden, die hij voor de daartoe ingerichte auto spande. De foto is van omstreeks 1931 of 1932 en is genomen in de Lange Noordstraat te Middelburg. Op de achtergrond zien we links een muziekwinkel, in het midden de galanteriewinkel van de firma Van der Kleyn en het laatste pand is de rooms-katholieke pastorie. Deze gebouwen werden allen op 17 mei 1940 verwoest.

Onder: deze foto toont ons het merkwaardige vervoermiddel op de Markt voor het stadhuis te Middelburg, waar in de voormalige vleeshal de Walcherse bodes in die dagen hun centrum hadden. Ret was een vreemd gezicht, in plaats van een motor die twee paarden voor de auto. Om de curiositeit meenden wij dat deze foto's in ons boekje niet mochten ontbreken.

8. Op 5 mei 1914 werd te Midde1burg het onafhankelijkheidsfeest gevierd. Ook Gapinge vierde dit feest mee. A1s herinnering hieraan moeht een foto niet ontbreken. Waren de vrouwen in hun gewone k1edij, de mannen hadden zieh speciaal in negentiende-eeuwse draeht uitgedost. Lankrok, 'emdrok, kuitbroek en lage sehoenen met zilveren gespen en op het hoofd de steek. Op deze foto poseren, van links naar reehts: Jaap van Slooten, Lize Brouwer, Leunis Paauwe, Jewan Wattel, Bram Dorleyn, Antje Dingemanse en Gerrit de Nood.

9. Deze foto toont ons de Dorpsstraat voor 1901. Hier zijn de keien nog te zien, die in bovengenoemd jaar door klinkers werden vervangen. Op de achtergrond zien we cafe "De Lindeboom". Tot 1830 stond hier het parochiehuis, waar schout en schepenen hun vergaderingen hielden, Tevens was het de voornaamste herberg van het dorp. De woning met de twee typische schoorstenen heeft eveneens dienst gedaan als gemeentehuis en veldwachterswoning. Dat was van 1878 tot 1905. In 1912 werd het pand gebruikt door de Vlissingse gasfabriek en bewoond door Van Zweden. Boven het raam stond met grate letters geschilderd: "Gasfabriek". In hetzelfde jaar werd deze gemeente van gas voorzien. In de meest rechtse waning was de bakkerij van Geluk. Deze mist nag zijn huidige leuke gevel, die tussen 1900 en 1918 is aangebracht. Voor de winkel staat de bakkerskar.

10. Op 7 april1937 werd in de gereformeerde kerk een samenkomst gehouden ter herdenking van de doleantie, vijftig jaar daarvoor, en van de samensmelting van de groepen A en B. Dit waren de afgeseheidenen van 1834 en de dolerenden van 1886/1887, die in 1897 tot eenheid kwamen. Ter gelegenheid hiervan werden de nog in leven zijnde predikanten die hier hebben "gestaan" uitgenodigd. Ook dominee Van de Velden, die bij de vijfentwintigjarige herdenking van de doleantie een gedaehtenisrede had gehouden, was uit Rotterdam overgekomen. Na de vergadering werden er twee foto's gemaakt; de eerste van de aanwezigen in de kerk en de tweede van de kerkeraad met de sprekers van die avond en de organist, J. de Visser Pzn., in de eonsistoriekamer.

Van links naar reehts staan op de bovenste rij: J 0 Verton, Comelis Louwerse, Jan Verhage, Pieter Meyers, Stoffel Louws, Adriaan Melis, Gerrit Christiaanse, Krijn Melis, Jan de Visser Pzn. en Comelis Wattel. Op de tweede rij: Lein Melis, Cornelis Jobse, dominee P. van Dijk, die hier van 18 juli 1926 tot 9 juni 1929 predikant is geweest; dominee A.L. Ruys, predikant van 2 september 1894 tot 21 november 1897; dominee W.F .M. Lindeboom, predikant van 18 mei 1930 tot 19 maart 1939; dominee J.D. v.d. Velden, predikant van 19 juni 1892 tot 28 november 1897 te Middelburg in de gereformeerde kerk C (Noorderkerk); dominee W. Faber, predikant van 21 maart 1920 tot 23 november 1924 en Joh. Wondergem.

11. Boven: de Noordweg omstreeks 1905 met rechts de muur om het kerkhof. In 1910 werd deze afgebroken en vervangen door een ijzeren hek dat in 1955, vanaf F. Geldof tot aan het Smidswegje, weer plaats moest maken voor een rnuurtje. In 1958 volgde het andere gedeelte. De ingang, met de leeuwtjes, lag op deze foto meer naar het zuiden dan de tegenwoordige. Deze zandstenen leeuwen dateren van het begin van de achttiende eeuw en omvatten het oude wapen van Serooskerke. Jammer dat ze steeds meer in verval raken. Bij de wet van 19 november 1811 werd bepaald dat er niet meer in de kerken mocht worden begraven. De notabelen uit het ambacht werden in de kerk begraven, de minder welgestelden kregen hun rustplaats om de kerk. In 1874 was het kerkhof vol, zodat een nieuwe begraafplaats werd aangelegd aan de Vrouwenpolderseweg. Links, op de hoek Dorpsstraat-Noordweg, was de timmermanswinkel van P. Kesteloo.

Onder: op deze foto van 1912 staan, van links naar rechts: J annetje J obse, Marie Sinke, Koos Meyers, Kee en Wille mien Jobse, Nee Meyers, Maatje Houterman en Pietje Meyers. Ze spelen op de wielsteen voor de smidse van Meyers. Op deze steen, die een doorsnee heeft van honderd vijfenzeventig centimeter, werden vroeger de ijzeren banden om de houten velgen geslagen. Midden in deze arduinen steen is een gat van zevenentwintig centimeter, waarin de naaf van het wiel past. Toen de luchtbanden de houten ve1gen hadden verdrongen, was het met het gebruik van de wielsteen gedaan. Nog altijd ligt deze steen er als een antiek stuk gereedschap. Op deze foto is het ijzeren hek om het kerkhof nog aanwezig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek