Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Militaire keuken Serooskerke

17. In boeken uit de zeventiende en achttiende eeuw wordt de buitenplaatsi.Noordhout" reeds genoemd, In de loop der tijden zijn er verschillende verbouwingen geweest. In 1788 tekende Jan Arends haar zoals het toen was. Het is nu een zeer zeldzame gravure geworden. Toegang tot het buiten gaf een prachtige poort, die even voorbij cafe Westdorp heeft gestaan. Dicht bij deze poort stand een koepel, zoals we die nag kennen van oude prenten. Een goed voorbeeld geeft ons oak

de bij het rusthuis Griffioen" aan de Seissingel te Middelburg, De naam "De

leeft nag voort door de waning die daar nu staat. Vanaf een open ruimte liepen acht lanen in verschillende richtingen uiteen. Deze waren zo aangelegd dat elk een mooi uitzicht bood, zo ook een op Veere. De grate ruirnte op de voorgrond, die met keien was bestraat, vormde een soort plein en lag tussen het buiten en een tweede poort. In 1781 werd het landgoed te koop aangeboden met vijfenveertig gemeten land en bos. In 1810 bestond het bos nog uit vijfendertig gemeten en in 1870, toen alles werd gesloopt en gerooid nadat de laatste eigenaar, mr. P.N. Schorer, in 1869 was overleden, was er van het bos nog maar een heel klein deel over. Het stond to en bekend als Schorers bos. Thans zal men tevergeefs naar enig groen van het oude Noordhout zoeken. Op het bord staat "Wacht u voor voetangels en schietgeweer".

18. Omstreeks 1790 kocht mr. Egbert Philip van Visv1iet de buitenp1aats "Noordhout". Hij was medicinae doctor en president van het college van kiesheren te Midde1burg. Hij was gehuwd met Petronella Elisabeth van Goens, een dochter van mr. Rijklof Gerbrand van Goens, pensionaris te Middelburg. Haar broer was mr. Rijklof J ohan Querijn van Goens, geboren te Vlissingen op 13 december 1758 en ongehuwd overleden op 29 oktober 1781. Ter ere van hem werd deze arduinstenen naa1d op de buitenp1aats opgericht, waar dan ook op te lezen staat: "Ter gedachtenis van de We1edelgestrenge Heer Mr. Rijklof Johan Querijn van Goens, schepen en raad der stad Middelburg". Ook deze tekening dateert van 1788 en is van J. Arends.

19. Een aardig plaatje van de achterzijde van de boerderij "Noordhout", omstreeks 1910. Deze boerderij behoorde bij de buitenplaats. De ingang hiervan was gelegen tussen de schuur en de sprink langs de "bogerdweie". Deze hofstede werd in die tijd bewoond door Louw Cornelisse, die links op de foto staat. Andries Watte1, de paardeknecht, zit op de bok. In het begin van de jaren twintig werd deze kapitale schuur afgebroken. AIleen de woning en enke1e bijgebouwen zijn blijven staan. In 1974 werd het huis op de monumentenlijst geplaatst, zodat er kans is dat het nog eens wordt gerestaureerd.

20. De Noordweg omstreeks 1915. Van deze huisjes zal men thans wemig meer terugvinden. Geheel reehts staat nog een klein deel van een woning waarin materiaal is verwerkt van de oude buitenplaats "Noordhout". In 1970 werd deze woning gesloopt. Op deze plaats moet voorheen het plein, zoals dat op de tekening van J. Arends voorkomt, hebben gelegen. De naam "het Plein" leeft nog steeds bij oudere mensen. Ook moet hier ongeveer de poort hebben gestaan. Aehter de huisjes, aan de linkerzijde, lag een brede sloot, die de Vroone werd genoemd. Ook het land was vroonland. In de vorige eeuw stond het huis van kleermaker P. Houmes dan ook op 's Heren vroon. Vaak was vroonland minderwaardig bouw- of weiland, waar geen of weinig polderlasten aan waren verbonden.

21. Deze arduinstenen poort - het bijbehorend sierlijk ijzeren hek was reeds lang ge1eden verdwenen - stond aan de Noordweg naar Midde1burg en behoorde bij het prachtige buiten ,,'t Huis Om", dat in het begin van de zeventiende eeuw werd gesticht. De gebouwen werden reeds tegen het eind van de achttiende afgebroken en a1 het houtgewas eromheen werd gerooid. Sedert die tijd leeft de naam nog voort door een boerderij die op deze p1aats staat. De reden dat deze poort in 1921 werd afgebroken, was niet aIleen de slechte staat waarin deze verkeerde, maar bovendien was het bijzonder moeilijk om met een vol voer deze te passeren. In 1920 werd zij dan ook stuk gereden. In het begin van deze eeuw was het "spelerieen" nog in zwang. De poort van ,,'t Huis Om" werd altijd a1s rustpunt gebruikt om de inwendige mens te versterken. Volgens de "Wa1cherse Arcadia" van 1 715 (geschreven door dominee M. Gargon, die van 1702 tot 1707 in Serooskerke predikant is geweest) moet er vlak voor het huis nog een tweede poort hebben gestaan, die nog mooier en kunstiger was dan de eerste.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek