Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

22. In 1895 kwam Maria Wilhelmina van Vollenhoven (zie de foto), geboren op 30 juli 1852, op de voor haar gebouwde villa "Vrederust" wonen. Haar vader, een miljonair, was wethouder te Haarlem. Zij was bijzonder muzikaal en zeer vrijgevig. Ze verraste de zieken met fruit en eieren. En als zij van haar vakantie uit Zwitserland terugkeerde, waar ze vaak de winter doorbracht, nam ze Zwitserse geitjes mee naar huis en gaf die aan de armste gezinnen. Zij heeft onder andere ook het voormalig verenigingsgebouw "Rehoboth" geschonken. Dit stond aan de Oostkapelseweg, op grond van haar buitenplaats. In 1913 werd het gesloopt. In 1912 vertrok mejuffrouw Van Vollenhoven voorgoed naar Zwitserland. Intussen was zij getrouwd met Jan Roeland Tak, reiziger in sigaren. Toch heeft mevrouw Tak haar vorige woonplaats nooit kunnen vergeten, want na haar overlijden in 1924 (of 1925) legateerde zij tienduizend gulden aan de muziekvereniging, die er een muziektent van bouwde, en een bedrag van tienduizend gulden aan de burgerlijke gemeente voor de aanschaf van een lijkkoets met dekkleden. Van het restant werd een gebouw gezet waarin die koets, de brandspuit en het arrestantenlokaal in werden ondergebracht. Bovendien schonk zij haar boekenschat, ongeveer honderd vijftig stuks, die bestemd was voor de gemeentelijke bibliotheek; de Hervormde Gemeente ontving een legaat van vijfentwintigduizend gulden waarvoor het huidige orgel werd gekocht. Als dank heeft de gemeente een straat naar haar genoemd.

23. Toen Neeltje Wattel Sdr. in 1922 haar tiende verjaardag vierde werd deze foto gemaakt. Staand, van links naar rechts: Jo Flipse, Willemien de Keyzer, Dina Broerse, Jerien Louws, Koos de Keyzer, Kee Wattel, Nee Melis, Nee Versluijs, Maatje Melis, Anna Schipper, Betje Sturm en Geertje Jakobsen. Zittend, van links naar rechts: Kee J oziasse, Sien Louws, Jannetje Wattel Sdr., Neeltje Wattel Sdr., Lena Louwerse, Maatje Joziasse, Johanna Wattel Sdr. en Nee Wattel Cdr. Tijdens het bombardement van de dijk tussen Veere en Vrouwenpolder, op 11 oktober 1944, vielen er vlak bij deze huisjes aan de Vrouwenpolderseweg twee tijdbommen. Hierdoor werden ze volle dig verwoest.

24. De Oostkape1seweg in de rnobilisatietijd (1914-1918). In de eerste woning links is het postkantoor van Van Da1sen. Al in 1850 was er te Serooskerke een bestelhuis, dat in 1873 werd vervangen door een hu1ppostkantoor. Dit kantoor stond aan de Dorpsstraat. In 1895 kwam er een hulptelegraafkantoor bij en in 1907 werd het mogelijk een te1efoongesprek te voeren. De bestelling per post voor Gapinge en Vrouwenpolder, die aanvanke1ijk vanuit Veere geschiedde, werd in 1921 overgenomen door het kantoor a1hier. In 1942 kon een dee1 van Serooskerke zijn te1efoongesprekken automatisch afwikke1en. In 1964 werd het nieuwe kantoor in de Burgemeester Dregmansstraat in gebruik genomen. De tweede woning links werd in 1901 gebouwd voor Willem Maas, die van 1894 tot 1906 burgemeester van Serooskerke was. Met het mooie zomerweer is ook het ijskarretje naar het dorp gekomen. De jeugd is er v1ug bij, begerig naar een .Jeswaefel", die toen een, twee, drie of vijf cent kostte. Doch de moeders waren niet zo gu1 met hun centen, want het geld was schaars. Een enke1e keer, soms na vee1 "dwingen", 1ieten ze zich weI eens ompraten en gaven dan de "afgepingelde" cent. Zo was het in die dagen.

- ~ii' near Go

25. De Oostkapelseweg omstreeks 1901. Deze weg van Serooskerke naar Domburg was driehonderd jaar geleden zo slecht en sma1 dat deze voor een groot deel van het jaar niet was te berijden. In 1675 deed het gemeentebestuur van Domburg een verzoek om deze te verbeteren, doeh zonder resultaat. In 1693 riehtte de toenmalige ambaehtsheer van Domburg, Johan Cau, met een viertal eigenaren van buitenplaatsen langs deze weg een verzoek aan de Staten van Zeeland, om de aarden weg te verbeteren. Nu had men meer sueees. De weg werd vanaf Serooskerke tot aan Domburg bestraat. Voor het onderhoud moesten de eigenaren van aanliggende landerijen jaarlijks twee stuivers per strekkende roe de betalen. Eerst in 1838 kwam er een bestrating met klinkers. Hiervoor werd tol geheven. In 1930 werd een fietspad aangelegd. In 1966/1967 volgde asfaltering en kwamen er twee fietspaden. Bovendien werd het gedeelte binnen de bebouwde kom aangesloten op de zuiveringsinstallatie. Geheel op de aehtergrond is het tolhuis nog te zien, met reehts de gereformeerde kerk.

26. Bijna alle arb eiders hadden op het eind van de vorige eeuw wel een "sik", dat wil zeggen een geit. Deze werd dan ook de koe van de arbeider genoemd. Waren er in 1860 ongeveer negenendertighonderd geiten en bokken in Zeeland, in 1920 waren dit er meer dan tienduizend. Men zag toen in dat er een rasverbetering moest komen om de melkopbrengst te verhogen. In 1909 werd dan ook de vereniging tot verbetering van het geiteras in Zeeland opgericht. Hierbij sloten zich de plaatselijke verenigingen aan. De provinciale vereniging bouwde in Serooskerke een fokstation, onder de inwoners beter bekend als "bokkenstal". De bedoeling was dat deze de plaatselijke verenigingen van bokken voorzag. De selectie geschiedde als volgt: de beste geiten en bokken werden in het stamboek ingeschreven. Jaarlijks werd een vijftigtal van de beste stamboekgeiten gedekt door de beste bokken. De jonge bokjes hieruit geboren gingen naar het fokstation om daar verder te worden opgefokt. Zij werden daarna ter beschikking gesteld van de plaatselijke verenigingen. In 1954 ging de bokkenstal over in particuliere hand en (1. Boone). Maar het aantal geiten liep zo terug dat de bokkenstal in 1963 verleden tijd was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek