Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. Omstreeks 1890 begon Eine Ge1dof, die voordien de kost verdiende a1s boerenknecht, voor zichzelf als stratenmaker. De eerste jaren ging hij te voet naar zijn werk, later met kar en hond. De techniek stond niet stil, de fiets deed zijn intrede. En ten slotte volgde in 1925 een auto (Chevrolet). Dat was een auto waar je bij de timmerman of wagenmaker een bak op moest laten zetten. In 1933 deed hij, op vijfenzestigjarige leeftijd, de zaak over aan zijn zoons Ko en Eine.

Op deze foto uit 1926 wordt de weg tussen Arnemuiden en Nieuw- en Sint-Joosland verlegd. Ook hier geldt het spreekwoord: "Na gedane arbeid is het goed rusten (en eten)". De "schof boterammen" smaken dan ook best. Van links naar rechts zitten hier: Van Dalen (geen Stroskerkenaer), Eine (jr.), Ko, Eine (sr.) en Kees Geldof, dan Piet den Hollander, Adriaan Geldof en Ko Louwerse.

28. De Wilgenhoekweg in het begin van de jaren dertig, toen nog een onbelangrijk wegje, Thans is het de meest drukke verkeersweg van Serooskerke. Het is een van de laatste wegen in de bebouwde kom die is bestraat. In 1906/1907 werd het gedeelte vanaf het Westeinde tot aan de school bestraat. Dit gedeelte werd dan ook het Schoolwegje genoemd. In 1912 werd, met subsidie van de gemeente, de weg bestraat tot aan de hofstede "Luyksberg". En in 1950/1951 werd er vanaf de hofstede ,,'t Huis Om" tot aan het Westeinde een brede verkeersweg van gemaakt. De naam zegt het al. Aan deze weg stond vee1 wilgehout, wat op deze foto ook is te zien. De Vlasstraat, die hier rechts vooraan op de Wilgenhoekweg uitkomt, dankt zijn naam aan een vlasschuur die hier in de vorige eeuw stond en waarin het vIas werd gerepeld.

29. Op deze foto van februari 1914 zien we de familie De Mey te Serooskerke (zie de in1eiding). Barthel Johannes de Mey en Leintje de Mey-Coppoo1se met hun kinderen (van links naar reehts):

Marinus, geboren in 1904; Bart, geboren in 1908; Johan, geboren in 1910 en Henk, geboren in 1912.

30. Een kijkje in de Dorpsstraat omstreeks 1914/1918 met links de woning van H.G.J. van den Bosch, die van 1901 tot 1918 arts te Serooskerke was. Voor 1901 was dit een gewone boerenwoning, bewoond door burgemeester Willem Maas. Maar de dokter, die in laatstgenoemd jaar de woning kocht, liet er een verdieping op zetten. Ongeveer op deze1fde p1aats moet vroeger een herenhuis hebben gestaan met de naam "La Retraite". Ret was een eenvoudige buitenplaats, niet van oude datum. Zij werd omstreeks 1875 gesloopt.

SEROOSKERKE

31. In 1907/1908 werden op Walcheren voeder- en aardappelproefvelden aangelegd, met het doel de werking van de kali meststoffen na te gaan. Dit gebeurde onder toezicht van Pieter van Hekken, secretaris van de landbouwvereniging en van 1890 tot 1921 hoofd van de openbare school alhier. Op deze foto zien we het resultaat bij Jan Vreke aan de Dorpsstraat. Het verslag luidt als volgt: "Grondsoort: lichte klei, tamelijk laag gelegen, vochtig, goed waterhoudend. Bemestingstoestand: Matig. In het najaar van 1903 bemest met stalmest, sedert met kunstmest. Voorvrucht: bruine bonen. Het proefveld werd verdeeld in: perceel 1 groot 4 are, bleef onbemest; perceel 2 groot 7 are kreeg ammo super en perceel 3 groot 7 are ontving ammo super en patentkali. De aardappels werden 1 April gepoot en geoogst 4 Oktober. Perceel 1 bracht 292 kg. grote, 84 kg. poters en 52 kg. kriel op. Perceel 2 resp. 715 kg., 180 kg. en 90 kg. Perceel 3, 945 kg. 162 k.g. en 126 kg. Meer opbrengst door patentkali per 7 are 230 kg, grote en 36 kg. kriel. Minder opbrengst door patentkali per ha. 250 kg. poters. Winst door kalibemesting per ha na aftrek van de bemestingskosten f 72.80."

Op de foto staan van links naar rechts: Pieter van Hekken, Marie Vreke-Stoppels, haar dochter Betje en Jan Vreke.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek