Veere in oude ansichten deel 2

Veere in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van den Driest en H. Hendrikse
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4476-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veere in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

c.

')'/Ud ~/' ~ft/~~h?/

37. In het begin van deze eeuw kwam de Londense miljonair Ochs elk jaar met zijn prachtig jacht "Estrella" naar Walcheren om in het eeuwenoude Veere enige weken te vertoeven en het van de zestiende eeuw daterende huis, dat zijn eigendom was, te betrekken. Zo ook in 1906. Omstreeks augustus/september van dat jaar had hij, in overleg met de heren Van Beveren en De Zeeuw te Veere, een wedstrijd uitgeschreven voor boeren en boerinnen in de Zeeuwse dracht. Om het effect te verhogen mochten de fietsen worden versierd. Hij onthaa1de allen die aan de wedstrijd hadden deelgenomen, terwijl zijn dochtertje geschenken in geld ronddeelde, zowel aan hen die geen prijs verwierven als aan de winnaars. Toen ook al een aanmoediging om de oude klederdracht trouw te blijven. Hier ziet u enige deelneemsters. Zie ook de foto op de oms1ag. Naar het oordeel van de jury droegen zij de mooiste kostuums. Zij ontvingen daarvoor een extra prijs. Op deze en de vo1gende foto zien we de heer Ochs, met witte hoed, voor zijn huis de stoet in ogenschouw nemende. Ook de kinderen tonen hun belangstelling.

38. Op de voorgrond zien we de vaande1drager, de enige en 1aatst overgeb1evene van het Walcherse ras in oude dracht. Hij is getooid met de zogenaamde "tun-oed". Deze en de vorige foto zijn aardige zoekp1aatjes, omdat de namen van de afgebee1de personen niet meer konden worden achterhaa1d. De fiets had echter niet ieders sympathie en bewondering. In een vers1ag van de Veerse gemeenteraad van 1 september 1896 vroeg een raads1id: "of het fietsrijden niet wat teruggebracht kan worden. Een paard van J.A. Brouwer was tengevolge van het signaal (de fietsbel) in een sloot geraakt".

39. Zoals het bij vele dingen gaat is het ontstaan van iets vaak te danken aan de gedachte van een enkel persoon, die deze gedachte dan ook meedeelt aan zijn medemensen. Zo ook bij de oprichting van de Boerenleenbank te Veere. De persoon die dit naar voren bracht was Chr. Volkers. Reeds spoedig daarna werd een voorlopige commissie geformeerd, die aan het werk toog. Op 18 december 1919 werd ten overstaan van notaris J .C. Blaupot ten Cate te Midde1burg de akte van oprichting gepasseerd. Daarna had, op 23 februari 1920, in de Campveerse toren de eerste algemene vergadering plaats, onder 1eiding van Adriaan Scheele. Op deze vergadering traden tweeendertig 1eden toe. Er werden een bestuur en een kassier gekozen. Kassier werd R. Repko, die dit tot 1959 is geweest. Hij was kapper van beroep en hie1d zitting in zijn woning in de Kapellestraat. De openingstijden waren donderdags van 18.00 tot 20.00 uur en verder deed hij dienst a1s kassier tussen knippen en scheren door.

Deze foto uit 1924 toont ons het inmidde1s gewijzigd bestuur na de oprichting. Van links naar rechts staan

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek