Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De zaken gingen goed en in ] 920, toen zoon Arnoldus A.M. (Noud in de volksmond) als eerste eigen kracht in het bedrijf was gekornen, onderging het bedrijf de eerste grondige verbouwing en kreeg het bovenstaand aanzien. De opschriften vermelden "Banketbakkerij Kok Restaurant Lunchroom". Het woord "kok" slaat op de activiteiten van zoon Noud die dat yak leerde in gerenommeerde huizen. Sedert ] 930 heet het bedrijf "Maison van den Boer", onder welke naam het in binnen- en buitenland bekend werd als restaurant en uitzendhuis van diners.

groeten utt Veghel tauonstraat

20. Dit was het nieuwe pand dat de heer Franssen bouwde, een pand van allure in de toenmalige Stationstraat. Hoewel de straat oorspronkelijk Molenstraat heette werd rond 1914 de naam Stationstraat ingevoerd, welke in 1936 weer werd vervangen door Molenstraat. Links op de voorgrond is duidelijk te zien hoe smal de doorgang naar de huidige Deken van Miertstraat is. De hoge paal tussen de beide panden is er een van het telefoonnet; van deze palen stonden er verschillende in de gemeente.

21. De Nieuwstraat, begin 1900 gezien vanuit de Molenstraat. Uiterst links de "bewaarschool" St.-Agnes op de hoek van de huidige Korte Kerkstraat. In het huis met de gaslantaarn woonde oud-koster Van Liempdt, in de grote huizen daamaast respectievelijk Anna Rath en Hub. Maussen.

22. Geheel rechts de Aloysiusschool voor jongens met daaraan vastgebouwd het klooster van de broeders. Ret grote gebouw in het midden was tot 1910 het ziekenhuis (gasthuis St.-Joseph) met dien verstande dat het linkergedeelte werd ingenomen door de rooms katholieke meisjesschool. Ret uiterst linkse dee1 van het complex (met voortuin) was het rnoederhuis van de zusters franciscanessen. De scholen en het gasthuis zijn verdwenen en verbouwd tot de huidige pedagogische academie. In 1911 werd de Nieuwstraat geasfalteerd omdat het toenemende verkeer over de keiweg te veellawaai veroorzaakte voor de aan de straat gelegen scholen.

23. De Nieuwstraat, voorheen Kloosterstraat geheten naar het daaraan gelegen klooster, werd in 1946 Deken Van Miertstraat genoemd naar pastoor Bemardinus Johannes van Miert, die in 1844 de congregatie der zusters franciscanessen van de onbevlekte ontvangenis der heilige moeder Gods stichtte. Zijn nicht Koosje van Miert was de eerste overste van de congregatie. De eerste zusters hadden hun klooster in het zogenaamde Hoog Huis (zo genoemd omdat het een verdieping had, iets wat toen nog weinig voor kwam op de dorpen) dat ongeveer stond op de plaats waar nu dokter Driessen woont.

24. Het interieur van de kapel van het moederhuis der zusters franciscanessen, zoals dat er in 1910 uit zag. De kapel werd in 1940 afgebroken en vervangen door een nieuwe.

25. Reeds eerder hadden de franciscanessen een normaalschool waaraan leerkrachten voor de eigen scholen van de congregatie werden opgeleid. Op 1 maart 1903 werd de kweekschool als zodanig door het rijk erkend; de eerste directeur was de heer C.A. Vissers, tot dan hoofd der school in Berlicum. In 1911 kreeg de school de beschikking over het voormalige gasthuis dat onder leiding van architect Heikants uit Erp werd verbouwd tot een mime en aan de eisen van die tijd aangepaste kweekschool. Bovenstaande foto is daarvan het overtuigende bewijs.

26. De Joodse synagoge, in' gebruik genomen op 1 augustus 1866. Na de inval van de Duitse bezetters in 1940 werd de synagoge gesloten en in 1949 verbouwd tot woonhuis (Deken Van Miertstraat 1). Boven de deur aan de straatzijde stond in het Hebreeuws "Dit is de poort van de Eeuwige. Gelovigen treden binnen". Hieraan had men uit praktisch oogpunt wei kunnen toevoegen "om de hoek" want de deur was slechts een schijn- of pronkdeur en de eigenlijke ingang was aan de zijkant, hetgeen overeenstemde met de gebruikelijke bouwtrant omdat de ingang van cen synagoge tegenover het oosten behoort te zijn.

27. Trad men om de hoek dan trof men op de binnenplaats deze gedenksteen (nog aanwezig) welke herinnert aan de ingebruikname in 1866 (5626 volgens de Joodse jaartelling). De grootste bloei maakte de kchillo Veghel door in de jaren 1885-1905 toen zij uit vijfentwintig tot dertig gezinnen bestond. De invloed van de Joodse gemeente blijkt uit het feit dat ze bij de bouw van de Lambertuskerk de voorwaarde stelde dat aan weerszijde van de hoofdingang beelden zouden worden geplaatst van Mozes en Aaron, aan welke voorwaarde gevolg werd gegeven,

Veghel

R. C. Kerk

28. De Lambertuskerk werd op initiatief van pastoor Van Miert (pastoor te Veghel van 1840 -tot 1870) gebouwd onder architectuur van dr. P.J .H. Cuypers op de plaats waar ongeveer honderdvijftig jaar lang de "schuurkerk" had gestaan en waarvoor de grond destijds door een der eigenaren van het kasteel Frisselstein was afgestaan. De eerste steen werd door pastoor Van Miert gelegd op20 mei 1858, zijn veertigste verjaardag. Op 19 oktober 1863 werd de kerk plechtig geconsacreerd en werd daarin de eerste solernnele heilige mis opgedragen door Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht, naar wie later het Veghelse Mgr. Zwijsencollege werd genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek