Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. In 1875 begon A.l. van den Boer aan de Markt een stoomkoekfabriek onder de uitheemse naam "Bretagnia"; daarnaast hield hij een winkel in koek en banket. Na de eerste wereldoorlog werd naast bovenstaand pand een nieuwe bakkerij gebouwd. De fabrikant poseert hier (rechts met lange jas) met zijn personeel. Van rechts naar links: 1. van Herpen, P. v.d, Donk, los. van den Boer, Aug. van den Boer en A. van Hooft. In "burger" met fiets: lozef Winters.

50. Ais we de Hoofdstraat ingaan zien we rechts naast cafe "Terneuzen" de witte gevel van "De Oude VIas- en Graanbeurs", het oudste cafe van Veghel. In het huis met de ijzeren kettingen woonde H. van Vroonhoven, directeur van de C.H. V. Rond 1924 werd aan "De Oude VIas- en Graanbeurs" een geheel niet in de straatwand passende waranda gebouwd; de vergunning daarvoor werd dan ook "tot wederopzegging" verleend maar de warande bleef bestaan tot het cafe in 1968 werd afgebroken voor de aanleg van de Vogelbeerndenlaan, Er zat kenneIijk een goed stuk brood in het cafewezen want uiterst links ziet men "De Nieuwe VIas- en Graanbeurs" van J. Hooyen.

HOOFDSTRAAT VEGHEL

51. Kijken we vanaf de andere kant, ter hoogte van de Molenstraat (ingang rechts), de Hoofdstraat in dan zien we ook hier een pomp welke echter aanmerkelijk eenvoudiger is dan die welke op de Markt staat. Met name ontbreken hier de gaslantaarns; let weI op de gaslantaarns van de straatverlichting. In het herenhuis links woonde J.F. Deelen die samen met H. van Vroonhoven de eerste directie vormde van de sedert 1918 in Veghel gevestigde C.H.V. Rechts staat de bakkerij van H. v.d. Sande.

C;;ro~ten uit Yeghel Stationstraat

52. Het grote pand rechts was van A. Scheij, graan- en meelhandelaar. "Op den hoek bij Toontje Scheij ligt 'ne groten blauwe kei en maokt den tram 'ne scherpen drei" heette het rond 1900. Die draai was zo scherp dat de stoker - 's avonds met een vlammende oliekan als fakkel - voor de tram uitholde om hetverkeer (! ) stil te leggen. De tram reed zo dicht langs de huizen dat, toen de fietsen steeds meer in zwang kwamen, de stoker soms handenvol werk had om de tegen de huizen staande karretjes uit de weg te ruimen; niettemin sneuvelde menig vehikel. Erger was echter dat "De goede moordenaar" op deze wijze ook mensenlevens eiste.

53. Gaan we verder de Molenstraat in (hier nog Stationstraat genaamd) dan zien we dat vooral de rechter straatwand sedert 1920 nogal is veranderd. Ret rechtse pand is de winkel van Willem de Goede - De Greeff die naast een galanterieenhandel ook een boekhandel had. Veel van de in deze uitgave voorkomende ansichten werden destijds door hem in omloop gebracht. Het middelste huis was de slagerij van Chretien de Greeff en voordat het door slager Pennings werd gekocht nog korte tijd hotel "De Kroon". Het huis met de palencrvoor, thans boekhandel Schellen, was de bakkerij van "Pieterke" van de Steijn.

54. Waar nu de HEMA is gevestigd stond tot 1936 "Hotel Van der Leeden", een flink dorpshotel met veel vaste gasten vooral onder vertegenwoordigers die cost-Brabant bewerkten. Het rechtergedeelte (hier met zichtbaar) is tijdelijk verhuurd geweest aan de ontvanger der registratie en domeinen; in 1923 verhuisde deze naar het gemeentehuis. In september 1932 werd het hotel, dat op de eerste etage veertien kamers had en over een bioscoopzaal beschikte, verkocht aan J .F. Benkers die het uitbreidde met een biljartzaal. In januari 1936 tenslotte werd het verkocht aan de heer Sanders-Cunen uit Oss die er een Kofa-winkel in vestigde.

qroeten uii Veghel Hotel van dar Leeden Hoofdstraat

55. De eerste T-Fords versehijnen in het straatbeeld, hier ter hoogte van de in 1820 gebouwde hervormde kerk, welke reehts aehter de boom is gelegen. Na verbouwingen in 1848, 1879 en 1902 werd tenslotte in 1929 een eonsistoriekamer bijgebouwd. Reehts staat het huis van houthandelaar J. van Son; op de plaats van zijn naast zijn huis staande loods is nu de meubelzaak gevestigd van de firma Van Herwaarden. Naast het hotel Van der Leeden was een filiaal gevestigd aan de firma Aukes, welk bedrijf in 1917 zou opgaan in het EDAH grootwinkelbedrijf (Ebben-Dames-Aukes-Hettema).

56. De Hoofdstraat ter hoogte (links) van de tegenwoordige Blauwe Kei, In het huis met de slijpstenen op de stoep dreef J. Klomp (die later de naam van zijn vrouw Bucters aan de zijne toevoegde) een smederij en ijzerhandel; aan de Blauwe Kei bouwde hij een fabriek voor zeskant vlechtwerk, de voorganger van de latere draadindustrie Klomp Bueters aan de Noordkade. Rechts het huis van expediteur Th. Hendriks met daarnaast de woningen van respectievelijk M. Wolf (kalverenhandelaar) en bakker Van Meltvoort. Let op hoe thai de slanke toren van de Lambertuskerk hier het dorpsbeeld beheerst.

I/eghel. T ra station Oll er

57. Hier gaat de Hoofdstraat over in de Hezelaarstraat. De tramrails rechtdoor gaat naar Oss, rechtsaf de lijn door de Heuvelstraat naar Helmond. Het cafe links (nu cafe Heesters) was het tramstation "Oliver", zo genoemd naar de kastelein tevens bakker, waar de "olliebaer" - zijn karretje staat voor de deur- waarschijnlijk een borreltje pikt. In de bocht van de weg draait de rails naar links, naar de daar gelegen remise; deze is nog aanwezig, zij het dan dat het nu een autoshowroom is.

58. Hetzelfde punt, nu gezien vanuit de Hezelaarstraat. Heel duidelijk is hier de keibestrating te zien, also ok dat de tramlijn aanzienlijk hoger ligt dan het wegdek. Ook hier weer een pomp, een zeer eenvoudige zonder bak. Naast de gaslantaarn een van de eerste modellen wegwijzers van de in begin 1900 nog jonge A.N.W.B. Het winkeltje midden op de foto draagt de weidse naam "Filiaal De Bijenkorf"; het was echter een kruidenierszaak. Het linker pand is van slager Ties Verbruggen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek