Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. De vererugmg, waarover weI eens schamper werd gesproken omdat zij een rooms katholieke geitenfokvereniging was, liet van haar stamboekdieren in elk geval een welsprekende foto maken. Veghel had vroeger dan ook niet voor niets zijn "guitenhoek", waarmede het gebied werd bedoeld dat we] werd genoemd Hoofdstraat Ill, te wet en vanaf bakker Coppens aan de Blauwe Kei tot aan de Heuvelstraat.

60. De HeuvelstraatTn de eerste jaren van deze eeuw, toen 't Hezelaar genoemd. De molen, een standerdmolen, werd omstreeks 1850 gebouwd door molenaar Van Mill en was laatstelijk eigendom van de heer H. Sommers. Slijtage was er de oorzaak van dat de molen in 1931 werd afgebroken. Ter plaatse van de molen loopt nu de provinciale weg Veghel-Uden. Links de tramrails van de lijn naar Helmond.

61. Het typisch Meijerijse huisje, genaamd "Het Zeeltsje", ongeveer veertig jaar geleden afgebroken omdat de tand des tijds er allang aan knaagde. Jammer, het stond nu anders midden in plan Zuid. Het huisje werd het laatst bewoond door de familie Waals.

62. Terug naar het centrum op de vrolijke klanken van de harrnonie, Voor de nodige afleiding zorgde in de twintiger jaren mede de kerkelijke harrnonie "De Eendracht", die werd opgericht in 1923 en onder lei ding stond van de heer 1. v.d. Weijden; voorzitter was de heer A. Franssen. De harmonie werd in 1953 gereorganiseerd en heet sindsdien harrnonie "Frisselstein". Hier trekt de harmonic, gezien de grote belangstelling waarschijnlijk na een concert op de kiosk, de Hoogstraat in. Het wereldlijk gezag is daarbij vertegenwoordigd door de veldwachters "Kobussie" Embrechts (links) en Linders (rechts).

I)egne,. flaorug

63. De Aa-brug, rand 1920 gezien vanuit de Hoogstraat. De brug werd gebouwd door if. De Kruijff en voltooid in 1865. De reehts van de gewone brug gelegen trambrug van de tramverbinding met de haven was van jongere datum en werd nodig als gevolg van de in 188 I verleende eoncessie voor de aanleg van een stoomtramlijn Den Bosch-Veghel-Helmond. Na vele strubbelingen werd de trambrug in 1886 voltooid. Hier is duidelijk te zien dat de pomp op de Markt oorspronkelijk drie lantaarns had.

64. In 1933 moest de pomp wijken voor de permanente kiosk, die later door de gemecnte werd verkocht aan de gemecnte Pijnacker. Hierdoor cn mede omdat de zware lindebomen verdwenen, verloor dc Markt veel van haar aanvankelijke charmco

/1a - Brug - Veqhe}.

65. Omdat de zeventig jaar oude brug een obstakel werd in het steeds toenemende verkeer werd een nieuwe gebouwd die op 2 september 1934 werd geopend. Zij werd gedragen door achtenveertig gewapende betonnen palen, varierend van zesenhalf tot acht meter; aan de brug was zes kubieke meter graniet verwerkt. Haar was echter geen lang leven besehoren want de Nederlandse genietroepen lieten haar, evenals aile andere bruggen in Veghel met uitzondering van het bruggetje over de Aa ter hoogte van de huidige Julianastraat/Hertog Janstraat dat zij vergaten, bij de nadering van de Duitse troepen op 10 mei 1940 in de lueht vliegen.

eghel. nab 9

66. De Aa-brug, gezien vanaf de Markt. Het mooie met klimop begroeide huis werd destijds gebouwd door burgemeester De Kuyper; ten tijde van deze foto woonde er B.H. Volker, eigenaar van een leerlooierij, terwijl daarna burgemeester Eliens het huis bewoonde. Het werd in mei 1940 verwoest door het springen van de Aa-brug. Rechts de voorgevel van het postkantoor.

l7eghe!. Hoogslraal

67. Naast het vorige huis stond deze grote dubbele woning; in het linker gedeelte woonde H. Volker, in het rechter gedeelte M. Muysers die daar een drogisterij had. De doorgang tussen beide woningen voerde naar de melkproduktenfabriek van de heer Volker. Aehter de bomen links verschuilt zich "Huize Rustplaats"; de daarnaast gelegen boerderij van Steenbakkers is afgebroken ten behoeve van de Colonel Johnsonstraat en het Airbornemonument. Rechtsvoor de slijterij van H. Perree met daarnaast achter de bomen de bakkerij van Richard v.d. Linden. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen dat deze zijn "taartjes" nog verkocht voor drie cent per stuk.

68. Achter het huis van de heer Volker stond zijn melkproduktenfabriek langs de toen nog niet gekanaliseerde Aa; de bouwvallen van de fabriek werden na de tweede wercldoorlog afgebroken voor de aanleg van het Julianapark. Hoewel praktisch alle gemeenten in de om trek toen al een cooperatieve zuivelfabriek hadden moest Veghel daarop wachten tot 1926; gebrck aan volledige of onvoldoende samenwerking onder de boeren heeft de oprichting van een cooperatieve melkfabriek tegengehouden.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek