Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Het was vooral te danken aan het volhardend ijveren van de toen zevenenzeventigjarige Bern. v.d. Tillaart dat in 1926 de cooperatieve zuivelfabriek St.-Lambertus kon worden geopend. Deze in 1937 gestorven ijveraar voor de boerenbelangen stichtte onder andere in 1896 samen met de bekende "boerenpater" Van den Elsen de Veghelse afdeling van de N .C.B. en was van 1896 tot 1923 lid van de gemeenteraad, waarvan ruim zestien jaar wethouder. Voor zijn vele verdi ens ten voor de boerenstand ontving hij het gouden erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice".

Hoozstraat -

70. Ter plaatse van de tuin tussen beide huizen loopt nu de Beatrixsingel. Het linkerhuis op de foto waar "meester" Vissers, dirccteur van de kweekschool, woonde is opgenomen in de meubelzaak van de firma Dirkse. Naast het witte huis van de familie Van Hout woonde Jokter Verbeek nadat hij zijn praktijk had overgedaan aan dokter Kersemakers. Het huis is ingebouwd in de nieuwbouw van de firma Van Deursen.

71. Voordat hij zijn praktijk neerlegde woonde dokter Verbeek in de door hem gebouwde villa "Huize Rustplaats", nu Hoogstraat 8, welk huis in de tweede wereidooriog een belangrijke rol speeide in het verzet en gedurende de bevrijdingsdagen hoofdkwartier was van kolonel Johnson, commandant van de lOist Airborne Division.

72. Dokter J .H. Verbeek, geboren 1 juni 1863-en te Veghel overleden op 25 februari 1950, vestigde zich in 1889 in Veghel, komende uit Groningen. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, jonkvrouwe M. de Kuyper, huwde hij met Agathe Numan van Son, met wie hij hier is gefotografeerd op de tot het farniliebezit behorende Hamse Hoeve onder Erp. Links van het rijtuig zijn zoon mr. Eduard Verbeek, geheel rechts jonkheer Otto de Kuyper. Dokter Verbeek, een zeer bekwaam arts en initiatiefnemer voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, is door het gemeentebestuur geeerd door in Vijverplan II een straat naar hem te noemen.

geshel. Woonhu:s Eer ?.. .,. Broede:s.

73. Op 2 juni 1879 vestigden de broeders van onze lieve vrouw onbevlekte ontvangenis (breeders van Maastricht) zich in Veghel. Zij begonnen in de Nieuwstraat met drie breeders onder moeilijke omstandigheden; de burgerij gaf hen wat huisraad en zij waren volledig aangewezen op hulp van het kerkbestuur en van goede gevers. De tijden beterden zich en in 1922 kocht de congregatie huis en tuin van de erven Smits aan de Hoogstraat. In de tuin, waar de familie Smits een brouwerij had, werd de huidige Aloysiusschool gebouwd terwijl door aanbouw aan het bestaande huis een klooster werd verkregen.

74. Een heerlijke foto uit "de goede oude tijd". Een uitverkoop bij de manufacturenzaak van Jacques Winters, volgens de reclameborden gevestigd: Hoogstraat bij de haven.

VEGHEL.

Havenplein.

75. Nogmaals de Hoogstraat waar deze overging in het Havenplein, sedert 1924 H. Hartplein genaamd. De halfronde voorwerpen op de voorgrond zijn veevoederketels, liggende voor de winkel van Willem van Haaren. Bij de haven rijdt, in een wolk van stoom en rook, de goederentram van de lijn Vcghel-Oss. Met deze tram worden, omdat Oss zelf geen haven had, onder andere goederen aan- en afgevoerd voor Jurgens' margarinefabrieken in Oss.

76. Een kermis, zoals zovele dorpen in de om trek sinds jaar en dag vieren, werd in Veghel na de tweede wereldoorlog heringevoerd nadat de kerrnis wegens de daarbij optredende misbruiken in de tachtiger jaren bij raadsbesluit was af'geschaft. Daarna was het koninginnefeest het dorpsfeest bij uitstek en oranjegezind als Veghel was werd ook aan het vjjfentwintig-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 6 september 1923 grote aandacht besteed met onder andere een grootse optocht. Hier de praalwagen van de buurtschap Haven waarop de "radjah van Soekaboerni" met zijn "harem". Radjah was de heer A. van Hout.

77. Voor het zilveren priesterfeest van deken Franssen (van 1920 tot 1948 werkzaam in Veghel) werd door de parochianen geld bijeen gebracht voor een heilighartbeeld dat op 25 mei 1924 door monseigneur A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, plechtig werd onthuld en ge rntroniseerd. Op het moment waarop dezc foto werd gemaakt was het nog volop zonnig; enkele minuten later brak een hevig onweer los dat de bisschop en de aanwezigen letterlijk van het plein spoelde. Het beeld dat aanvankelijk midden op het plein stond moest in 1955 wijken voor het verkeer en het werd toen verplaatst naar de plaats waar het nu staat.

"".

Haven - Veghel.

~.

78. Van zeer groot belang voor de ontwikkeling van Veghel was de totstandkoming van de Zuid Willemsvaart, gegraven in de jaren 1822/26. Dit kanaal zan volgens de aanvankelijke plannen via Boxtel en Eindhoven naar Limburg lopen, maar in samenwerking tusscn de gemeenten Veghel en Helmond werd de loop gewijzigd en kwam Veghel aan goed vaarwater te liggen. Burgemeester Van Roy zag zijn werk bekr oond met het in 1825 doen graven van een haven van een kilometer lengte, welke tot in de korn van het dorp doorliep. Er is in 1900 langs de haven nog weinig groot-industriele bebouwing; de C.H.V. zal zich pas in 1917 langs de haven vestigen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek