Veghel in oude ansichten

Veghel in oude ansichten

Auteur
:   A.C.J. van der Plas
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2787-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veghel in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

79. Vat gaat er een rust uit van deze foto van de haven met zwaaikom en het geheel door bornen omgeven Havenp1ein. Links ligt de aanlegsteiger van de rederij .Koopvaart" er wat verla ten bij hoewel daar normaal veel schepen meerden; de foto zal daarom wel op zondag zijn genomen. Links gedeeltelijk zichtbaar het kantoortje van de rederij dat werd gevoerd door A.M. de Graauw die naast hct kantoor een cafe had. Men behoefde overigens begin 1900 langs de haven bepaald geen dorst te lijdcn; boven de steiger ziet men cafe Van Berkel. daarnaast cafe Schutgens, terwij1 achter de bomen cafe "De Keulse Kar" schuil gaat.

80. Op 22 december 1915 besloot de algemene ver,gadering van de cooperatieve handelsvereniging van de N.C.B. geen verdere uitbreiding te geven aanhaar vestiging in Woensel maar ten behoeve van de uitbreidende behoeften een nieuw magazijn te stichten in Veghel omdat dat aan groot vaarwater lag met de mogelijkheid voor spoor- en tramaansluiting. De nieuwe inrichting, bestaande uit graansilo, veevoederrnagazijn, maalderij en veekoekenfabriek met een klein kunstmestmagazijn werd op 20 augustus 1918 namens de comrnissaris der koningin geopend door het lid van gedeputeerde staten mr. Th. Smits van Oyen. Hier het complex bij de opening.

ZUID- EN NOORDKADE, VEGHEL

81, In 1920 geeft de haven bovenstaand beeld; op de achtergrond zijn de eerste gebouwen van de C.H.V. zichtbaar, welk bedrijf voor de ontwikkeling van Veghel van groot belang lOU blijken .te zijn, terwijl op de Zuidkade de hoogbouw van de graan- en meelhandel van Van den Bergh zichtbaar is., Rechts de grote wagens van de Meijerijse tram; de goederentram Veghel-Oss had de laadplaats aande Zuidkade even voorbij de ingang van de huidige Lelielaan, waar de heer P. Gerbrandts chef gocderenvervoer was.

-1104 '. Go,. n- ? ? .,

82. Inkijk begin 1900 vanaf het Havenplein in de Sluisstraat. Het grote huis rechts was van G. van Hout die hier naast verkoop van steenkool handel dreef in kalk, pannen, plavuizen, Waal- en Llsselsteen, riet, cement en tras. Links het winkel-woonhuis van A.P. van Hout waaruit het thans daar gevestigde winkelbedrijf zal groeien.

VEGBEL. Cafe de Zwaan.

83. De Sluisstraat, gezien in de richting van de haven, begin 1900. Cafe "De Zwaan" was voor het personenvervoer het eindpunt van de Meijerijsc tram, die komende van Sint Oedenrode via Sluis 4 en Oude Sluisweg naar de Sluisstraat reed; voor goederenvervoer reed de tram door naar de Noordkade. Deze trammaatschappij had in Veghel, in tegenstelling tot de andere, geen remise. Het gebouwtje met de halfronde deuren (thans winkel op hoek (Sluisstraat/Havenstraat) was het brandweerhuisje en werd later bestemd voor kantoortje van de Meijerijse tram; stationschef was de heer Swinkels.

84. Opnieuw de Sluisstraat, nu in de andere richting gezien. In 1909 werd cafe "De Zwaan" afgebroken en verdwenen ook de mooie bomen waarin het uithangbord hing; de witte zwaan kreeg nu een plaats hoog boven de deur van het nieuwe cafe. De weg rechts is de Oude Sluisweg, Achter het cafe is, vanaf de oprichting in 1865, de handboogschutterij "De Unie" gevestigd geweest tot 1964, toen deze haar doelen kreeg bij cafe "De Barriere"; thans zijn ze geplaatst bij hotel "De Gouden Leeuw ", De molen, een bergmolen uit 1843, is in 1924 gesloopt omdat hij onrendabel werd wegens te geringe windvang.

85. De N.C.B.-laan van 1927 was wei even anders dan die welke wij nu kennen; de officiele naarn was to en echter nog Dorshout. De weg was toen echter kennelijk ook al verkeersgevaarlijk, getuige dit ongeluk dat de heer Th. v.d. Crornmert het leven kostte. Tussen de bornen rechts is vaag het cafe van R. van Erp te zien.

86. In 1916 werd aan de Zuid Willemsvaart deze geheel uit beton opgetrokken kunstmestfabriek gebouwd in opdraeht van de heren H. Coenen en J. Schoenmakers die een gunstige vestigingsplaats zoehten voor een grotere fabriek dan die welke zij in 1882 in Uden hadden gestieht. De Veghelse raad verbood eehter in augustus 1914 de voorgenomen bouw, zoals boze stemmen fluisterden door enkele raadsleden uit zuiver eigenbelang doorgedreven. De fabrikanten wisten eehter bij koninklijk besluit van 2 juli 1915 vernietiging van het raadsbesluit te verkrijgen waarna met de bouw van de fabriek kon worden begonnen. De tijden zijn wei veranderd.

87. Gedurende de mobilisatie 1914/18 was in Veghel het derde regiment huzaren ("rode huzaren") gelcgerd, compleet met stafmuziekkorps te paard. Bet bureau van de commandant, kolonel baron Van Heemstra, was gevestigd in het gemeentehuis; was dcze aanwezig dan hing daar een kleine blauw-witte regimentsvlag uit. De militairen konden het met de Veghelse bevolking goed vinden en lieten zich graag met hen fotograferen, zoals hier met het gezin van Driek van Eindhoven in het Dorshout.

88. De huzaren hadden niet alleen paarden maar waren ook voorzien van "moderne" vervoermiddelen. De burger naast de "auto" is smid Van Grunsven, die aan de Sluisstraat zijn bedrijf had. Op de achtergrond de gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Vooral door het ijveren van burgemeester De Kuyper kreeg Veghel al in 1862 zijn gasfabriek, gelegen "aan de hoogeinde ".

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek