Veldhoven in oude ansichten

Veldhoven in oude ansichten

Auteur
:   W. Klaasen
Gemeente
:   Veldhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0431-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Veldhoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Veldhoven in oude ansichten" beslaat een periode van ongeveer 75 jaar. De helft der afgebeelde prentbriefkaarten en foto's dateert nog uit de tijd der voormalige gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven-Meerveldhoven. De indeling van dit boekje correspondeert met de compositie dezer drie oude gemeenten, resp. vier oude dorpen in de huidige gemeente Veldhoven: Oerie, Zeel st, Veldhoven en Meerveldhoven. Bij het vaststellen van de volgorde hebben de samenstellers zich laten leiden door de mate van historische belangrijkheid der genoemde oude gemeenschappen. De onderverdeling geschiedde op grond van de plaatselijke opeenvolging van straten en pleinen.

In het bestek van deze inleiding zou het te ver voeren, ook maar een korte historische schets van deze vier oude gemeenschappen te geven. Hiervoor raadplege men de inleiding op de inventaris der oude archieven van Veldhoven door W. Klaasen. In 1921 werden de voormalige gemeenten Oerle, Zeelst en VeldhovenMeerveldhoven tot één gemeente samengevoegd. Deze nieuwe gemeente beleefde van 1921 tot 1930 het hoogste percentage van de toeneming der bevolking en in de daarop volgende decennia kan men spreken van een

regelmatig hoger niveau der jaarlijkse expansie. Industrie en ambacht zorgden voor ruime werkgelegenheid en trokken de Kempische bevolking van heinde en ver naar deze bronnen. Ook de grotere werkgelegenheid in het onmiddellijk aan Veldhoven grenzende Eindhoven was hieraan debet.

De oude prentbriefkaarten en foto's laten ons thans nog een en ander uit dit meer en minder recent verleden proeven. De samenstellers hebben getracht, uit het aanwezige materiaal (gemeentearchief) oude typerende situaties te reproduceren en met korte beschrijvingen te verduidelijken. Veel ingezetenen uit die jaren konden worden geïdentificeerd evenals de meeste oude percelen van de toenmalige bewoners. Het boekje heeft dus niet de pretentie, een stukje kroniek in beeld weer te geven. Het roept enkel herinneringen wakker aan situaties van oude straten, pleinen, gebouwen en het leven der mensen van rond 1895 tot 1960. "Veldhoven in oude ansichten" wil u enige levensechte, kostelijke kiekjes uit dit verleden presenteren.

De samenstellers.

OERLE

Schets van de oude kerk te Oerle in 1788. De oudste voorgangster van deze kerk werd in het begin der dertiende eeuw gebouwd. De premonstratenzer monniken van Floreffe waren de eerste bedienaren. In 1519 werd de kerk met twee zijkoren vergroot (het was dus oorspronkelijk geen kruiskerk). Op 9 mei 1754 werd zij door brand verwoest en in 1755 zonder kruisarmen weder opgebouwd, waarbij het priesterkoor maar tot op zekere hoogte werd opgetrokken.

Groet uit Oerle

R. K. Kef": en Pastene

6

Kerk en pastorie van Oerle omstreeks 1900 (Koepelkerk).

Coöp: Stoomzuivelfabriek 11 1. Jan ti.

Oerle, Veldhoven, Wintelre en Zeelst.'

Coöperatieve stoomzuivelfabriek "St.-Jan" aan de St.-Jansstraat omstreeks 1920, thans K.l.-station.

7

8

Pensionaat "O.L.V. van Lourdes" aan de Oude Kerkstraat omstreeks 1930.

Nieuwe Kerkstraat omstreeks 1920. De huizen op de voorgrond zijn van links naar rechts van F. van de Ven en L. van de Wildenberg.

9

10

Het eeuwenoude marktplein van Zandoerle, eens het hart van de heerlijkheid en vrijheid Oerle, waar ook nu nog als een bewijs van de vroegere bloei van dit markt centrum de Eindhovense- en Antwerpsebaan uitkomen. De huizen zijn van links naar rechts de boerderijen van Jan van Mol en Lambertus van den Berk en de woning van de timmerman Aclrianus TieJemans.

De oude korenwindmolen te Oerle omstreeks 1915, waarvan (volgens nr. 4 inventaris Veldhoven) in 1790 Jan van Heeswijck eigenaar was.

]2

Terrein te Half Mijl, waarin vier grafheuvels gevonden zijn. Deze grafheuvels dateren uit de bronstijd en vormen een archeologisch monument.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek