Venhuizen in oude ansichten

Venhuizen in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Greuter
Gemeente
:   Venhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4113-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Venhuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Venhuizen bestaat uit de dorpen Hem en Venhuizen. Beide plaatsen strekken zich uit in een lang gerekt lint. De bevolking leefde hoofdzakelijk van veeteelt. Bij het stijgen van de welvaart konden allerlei werken ter hand genomen worden, die de gemeente uit haar isolement verloste en een moderner aanzien gaf. De belangrijkste veranderingen na de eeuwwisseling waren: de aanleg van de spoorwegverbinding Hoorn-Enkhuizen omstreeks 1913, na enkele jaren gevolgd door een geregelde busdienst; verder de oprichting van de veilingvereniging "De Zuiderkogge" en niet te vergeten de aanleg van elektrisch licht, gas en waterleiding. Om de snel groeiende bevolking een blijvende werkgelegenheid te bieden, werden vele veeteeltbedrijven veranderd in tuinbouwbedrijven. Het sociale en culturele leven speelde zich in die dagen in en nabij de kerken af. De beschrijvingen met afbeeldingen moge u een indruk geven hoe men hier

in deze plaatsen in dietijd leefde en werkte met de gedachte: "De mens is van deze aarde". Met de intrede van de zich snel uitbreidende techniek is veel fraais voorgoed verloren gegaan bezeten door een drang:

"De aarde is van ons". Natuurlijk is er begrip voor dat belangrijke veranderingen noodzakelijk waren, om een groeiende bevolking met toenemende eisen een plaats in Venhuizen te bieden.

Hartelijk dank aan allen die mij foto's beschikbaar hebben gesteld en zij die mij inlichtingen verschaften, alsmede de uitgever die de totstandkoming van dit boekje heeft willen verzorgen.

Niet alles is in dit boekje vermeld: de inhoud en de beschrijvingen zijn door mij beknopt gehouden. Gaarne sluit ik mij dan ook aan bij enkele dichtregels van een onbekend middeleeuws dichter:

Dat ic gaf es mi gebleve: dat ic hielt heft mi begheve.

/.

, /

r·""'- :.?.

. '

!3LUKfIL;K. ~-/- ,'t?J

1. Gaande vanuit Hoorn riehting Enkhuizen over de provineiale weg (vroeger een basaltweg), komt men, wanneer men de tweede weg naar reehts inslaat, in het dorp Hem. De driesprong op de foto is ongeveer het punt waar de gemeenten Hem, Blokker, Sehellinkhout en Wijdenes aan elkaar grensden. Het boerderijtje aehter de takkenbossen werd bewoond door K. Hansen; het woonhuisje ernaast is van K. Dekker. De vrouw met kinderen op de voorgrond is mevrouw Bakker-Gieling.

2. Elba gezien vanaf de "Hoge Weg". Enkele huisjes zijn blijven staan. Omstreeks 1815 werd door de gemeente een waning aangeboden aan een dakloze inwoner, een zekere De Keyzer. De keizer (Napoleon) was toen net naar het eiland Elba verbannen en sindsdien noemde men de woonplaats van De Keyzer ook "Elba". Si non eben trovato. (Als het niet waar is, is het aardig gevonden.)

<;iroet u it Hem

3. Gezicht nabij de driesprong Meeweg. Op de voorgrond ziet u de weiwagen van vrachtrijder Gerrit Besseling. Bij het paard staat zijn zoon Simon. Op de achtergrond staat de fraaie boerderij van de farnilie Sjerps.

4. Een groepsfoto van rond 1900. De dame in het midden met Westfriese hu1, in die tijd de dagelijkse dracht, is mevrouw Boon- Visje. Links staat de boerderij van de heer Clemens Huisman en op de achtergrond het nu nog bestaande woonhuis van de gebroeders Sjerps.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek