COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Venray in oude ansichten

Venray in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.P.H. Camps
Gemeente
:   Venray
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0435-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Venray in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Venray - )1arkt.

De Markt gezien in de richting van de Hoenderstraat. Aan de rechterzijde van de Markt ligt het café "Het Hert", dat in de vorige eeuw nog een boerderij, tevens brouwerij was. Ook dit huis is zeer oud. Oudere mensen spraken van "het Hart", en in een verhaal rond 1800 wordt het .Le Coeur Rouge" genoemd. Ca. 1920.

23

I nterieur van de Grote kerk, zoals het in hoofdzaak nu nog is. Alleen de neogotische beschildering van de pilaren is na de restauratie terecht niet meer aangebracht. Dit neogotisch bijwerk was overigens niet storend en deed geen afbreuk aan de prachtige harmonie van bouwen beeldwerk (speciaal de twaalf apostelbeelden en het rnarianum), alles uit de vijftiende of begin zestiende eeuw. Ca. 1925?

Venraij HO&t'lderstr88t

De Hoenderstraat - een van de oudste straten van Venray - van de Markt af gezien. De naam is moeilijk te verklaren, maar komt merkwaardigerwijze ook elders voor. Het huis met de fraaie gevel op de achtergrond was het woonhuis van de arts Ellerbeck. Ca. 1914.

25

26

Yenraij Elnd.tr.at

De Eindstraat had haar naam van de buurt het Eind, die ook haar naam gegeven heeft aan een van de drie schutterijen die Venray vroeger bezat. Ca. 1914.

Overloonscheweç - Venray.

De Overloonseweg met het oude gasthuis. Zoals het hier te zien is, is het gebouwd (of beter verbouwd en uitgebreid) in 1868-1869. Als stichting is het Venrayse gasthuis reeds bekend in de vijftiende eeuw. Gasthuizen waren oorspronkelijk kerkelijke, liefdadige stichtingen die weinig gemeen hadden met de moderne ziekenhuizen, al zijn deze er uit ontstaan. Ca. 1920.

27

28

Het St.-Josephgesticht dankt Venray indirect aan Bismarck. Enkele Duitse religieuzen die door de "Kulturkampf' uit Duitsland verdreven waren, kregen in 1877 tijdelijk onderdak in het gasthuis. Het werd een nieuwe stichting. Reeds in 1880 kreeg deze een eigen onderdak. In 1909 werd de stichting sterk uitgebreid en ook de kapel gebouwd. De zusters zijn op velerlei terrein werkzaam geweest, onder andere op dat van de ziekenverpleging, maar de voornaamste taak was de verzorging en opvoeding van verweesde en verwaarloosde kinderen. Ca. 1920.

Pensionaat "Jerusalem"

Het klooster Jerusalem is gesticht in de vijftiende eeuw. De zusters leefden volgens de regel van Sr.-Augustinus. In 1802 werd het klooster opgeheven en de gebouwen bleven leeg staan totdat in 1838 de zusters Ursulinen van Thildonk er een nieuwe communiteit vestigden. De oude gebouwen werden in 1888 door brand gedeeltelijk verwoest. Het ontwerp voor de nieuwe gebouwen werd gemaakt door dr. P. J. Cuypers. Ca. 1920.

29

Klooster-Pensionaat - Venraij.

30

J erusalem van de zuidzijde gezien. Op de voorgrond het oude convent, dat bij de brand van 1888 gespaard bleef, evenals de daarachter gelegen kapel. Rechts op de achtergrond het klooster St.-Michel. Rechts de hoge gebouwen van het pensionaat en de school, door Cuypers na de brand opgetrokken. Ca. 19107

Het hoofdgebouw van het St-Annagesticht, een psychiatrische inrichting voor vrouwen. De bouw werd begonnen in 1908 en was in 1911 voltooid. Ca. 1915.

31

Grootestraat.

T

Venraij

32

Het begin van de Grotestraat gezien vanaf hel hoekpand van de Markt. De bestrating met keien, die men op deze opname goed kan zien, is aangelegd in 1884. Trottoirs kwamen er eerst in 1921. Ca. 1905.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek