Vessem, Wintelre en Knegsel in oude ansichten

Vessem, Wintelre en Knegsel in oude ansichten

Auteur
:   J.J.A. Smetsers
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4477-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vessem, Wintelre en Knegsel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Onder dankzegging aan allen die op een of andere manier hebben bijgedragen tot het welslagen van deze uitgave.

opgedragen aan: burgemeesterAi J, M. Smulders

1. Het hierboven afgebeelde pand was van 1774 tot 1898 in gebruik als gemeentehuis. .Raadhuiis te doen stelle en opbouwen op den Dries genaamt Bartels bogt", .Vermits alhier geen bequaam Raadhuijs is waarinne aile vergaderinge, Regtdaage en voorts alles wat de Respective gemeentens betreft gehoude konne worden en booven dien geen bequaame plaats is alwaar de Banks en dorps papieren in

een behoorlijke ordre en veiligheijd konne bewaard worden" "Dat de model sal worden genoomen

naar het Raadhuijs van Veldhoven en dat diens volgens met de aanbesteeding ten spoedigsten zal werden voordtgegaan" (uitgesproken tijdens de vergadering van officier en scheepenen van Vessem Wintelre en Knegsel, donderdag 2 december 1773). Het raadhuis werd aanbesteed op 23 maart 1774 en gebouwd op "grond van Jan Vissers, inwoonder alhier", Later werd het als woning gebruikt en in 1970 is het afgebroken. Het gebouw stond tussen de pandenJan Smuldersstraat 32 en 34.

2. Pastoor Eycken werd in 1900 benoemd als pastoor in Knegsel. Hij kan als heroprichter van de parochie worden beschouwd. Voorheen bestond de parochie Knegsel we] maar de pas toor van Steensel was belast met de zielzorg van Knegsel. De hiernaast afgebeelde kerk dateert van omstreeks 1790. (Sedert de zeventiende eeuw had er in Knegsel geen kerk meer gestaan). De kerk werd tijdens het pastoraat van pastoor Eycken met sacristie en toren uitgebreid terwijl de muren werden opgetrokken en het dak voorzien werd van leien. De atbeelding geeft de indruk dat de kerk op dezelfde plaats heeft gestaan als de tegenwoordige. Dit is onjuist. De Calvarieberg van de tegenwoordige begraafplaats is gebouwd op de fundering van de oude toren. Pastoor Eycken bouwde eerst de pastorie. Thans is de pastorie via een gang met de kerk verbonden. Op de afgebeelde foto staan langs de pastorie onder andere Francisca (Sus) Neutkens en de pastoorsmeid (met mutsje) Mina Kusters. Pastoor Eycken overleed op 23 oktober 1925.

r;roef uif Xnepsel

Onname &. ultzave J. Blinenc Kunsth!l1J.del 'Yaal.m

3. Het H. Hart monument te Knegsel aan de Pastoor Eyckenweg. Dit monument is opgericht op de plaats waar het eerste kerkje met kerkhof stond (van het begin van de dertiende tot het midden van de zeventiende eeuw). Het oorspronkelijke H. Hartbeeld had de armen uitgespreid. De tegels rond het monument geven de contouren aan van het kerkje, terwijl de tegels, aangebracht op het monument, een afbeelding bevatten van het oude kerkje naar een tekening van Hendrik Verhees (1744-1813), landmeter van het kadaster die van alle kerken en kapellen uit de gehele omtrek tekeningen maakte. De tekeningen zijn gebundeld in het "Schetsenboek van Hendrik Verhees", het origineel hiervan bevindt zich in de bibliotheek van de paters kapucijnen in 's-Hertogenbosch, Op dit kerkhof zijn pastoor Eycken en zijn voorgangers begraven.

4. In 1900 is het afgebeelde pand (hoek Kuilenhurk-Jan Smuldersstraat) gebouwd om als boterfabriek dienst te doen. Voorheen, vanaf de negentiger jaren, was als boterfabriek in gebruik een verbouwde boerderij (zie nr. 9). Adr. v. d. Ven, aannemer/kuiper, had deze boerderij gekocht van Franken die naar Oirschot vertrok. De heer v. d. Ven verhuurde het pand tot 1900. Hiema ging hij zelf het pand bewonen, nadat het als cafe ("Dorpszicht") was verbouwd. Tevens ging hij fietsen verkopen en began zijn zoon Johan een rijwielherstelplaats.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek