Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   F.J.Th. Baars
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5732-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een dagje uit met het breischooltje van mevrouw Hogendoorn. Ze gingen naar Scheveningen, met de bus van Piet Verwers uit Vianen; dat was de eerste plaatselijke bus, aileen bestemd voor het maken van tochtjes en op zondag vervoerde de bus kerkgangers van Hagestein naar Vianen, meestal met de heer Hassel, die ook wagenmakerskneeht was bij Piet Verwers. We zien hier, van links naar rechts, eerste rij, zittend: Greet van Lit, Tonia van Lit, Pietje Meywaard, Dien Verwers, NeJ van den Berg, Marie Verwers en Sjaan Verhoef. Tweede rij: Greetje Verwers, Beb Verwers, mejuffrouw Marie Arendonk , Door Kalden en mevrouw Hogendoorn. De drie grote dames die staan, zijn van links naar rechts: mejuffrouw Raves uit Vreeswijk , Marie van Maurik en mevrouw J. Verwers-Baars, de echtgenote van Piet Verwers.

40. Hier zien we de bloemist Theo Tukker met zijn versierde rijwiel, op een wei heel bijzonder plaatsje in de Molenstraat. Het winkelraam is van het hoekhuis nabij de Voorstraat, de uitbouw was bestemd voor licht in de kelderruimte onder de woning, wat mogelijk was door het sterk verlaagde grondniveau tussen de stadsmuur en de gracht. Dit is ornstrceks 1928 verdwenen.

41. Dit winkelhuis is het bekende "Goedkoopje" op de hoek van de Lijnbaan en de Heul over de gracht. De winkel was wei klein, maar had een groot assortiment en was zelfs overvol. Mevrouw Meydam bediende de klanten. Door brand is dit pandje verdwenen en er staat nu een nieuw pand dat als woning gebruikt wordt. Er is een gevelsteen ingemetseld met de tekst "hier stond eens her Boterhuis".

VIAI'lEN, - Voorstraat.

5212

42. Nog een afbeelding van de Voorstraat; er was geen rnooiere straat in Nederland dan de Voorstraat in deze stijl. De twee ronde waterpompen zijn in 1910 geplaatst om alvast goed drinkwater te bieden, omdat er nog niet voldoende leidingen waren aangesloten aan de woningen. Wat een rust op deze straat; in het midden een groenteventwagen en rechts daarvan huifkar en paard van manufacturier Henk van Amstel. Hiermee reisde hij de hele omtrek af am zijn goederen aan de man of vrouw te brengen.

43. In 1910 werd de eerste lijndienst van Vianen naar Utrecht door de N. V. Utrechtse Personen en Goederendienst geopend. Dit was een bus die leek op een tramwagon met ijzeren wielen en massief rubberen banden, en met een ijzeren ketting als aandrijving. Ze waren geel van kleur en werden dan ook al gauw het gele gevaar genoemd. Ze hebben maar een jaar op Vianen gereden, toen kwarnen de bussen van de Tram en Bagagedienst het personenvervoer verzorgen. Directeur was de heer De Ruiter uit Jutphaas. Hier zien we op de Voorstraat bij het postkantoor de bushalte. Dat was ook omdat vanaf die tijd de post met deze bussen naar het hoofdpostkantoor in Utrecht werd gebracht.

44. Zo was het vroeger met de melkboeren of wei melkslijters. Met zo'n hoog op de wielen staande melkventwagen, met een trekhond eronder, werd heel wat afgereden, van de ene straat naar de andere, want in iedere straat had men wei een paar klanten; de concurrentie was erg groot, niet in de prijzen maar in de gunsten, Hoogstwaarschijnlijk zien we hier notaris J.e. Koedam voor zijn woonhuis-kantoor, Eimert Peek met pet af als melkboer voor de deur van een klant en de transportfiets met grate mand van kruidenier-bezorger Cor Wingelaar.

Voorstraa{' VIA.NE~

45. Stalhouderij-uitspanning Hotel Hartman aan de Voorstraat. Wat een rust en een sfeer gaat er vanuit, al de gebouwen ernaast zijn nog in de oorspronkelijke stijl. Bij dit hotel was aan de achterkant een vrij grote zaal met een podium. waar vaak uitvoeringen werden gegeven. De paardestal met enige koetsen erin was aan de Achterstraat, maar dat is nu allemaal verdwenen. Beheerders destijds waren de heer en mevrouw Van Soest. Let eens op de mooie hardstenen grenspaal rechts, daarvan staat er nog een op de Voorstraat aan de oostkant bij huisnummer 88.

46. Vier zeer bekende Buitenstadbewoners: met kruiwagen Aart Kooijrnan, een vakkundig groenteteler (foto links). Op de reehter foto: op de voorgrond Ernst Voorboom, een bekwaarn metselaar; daarachter verscholen Toon Bosman, een groentehandelaar. Hij deed voornamelijk zaken op de Handelskade in Vreeswijk met de schippers die daar dagelijks met vele schepen aanrneerden. Verder zien we met hoed Bertus Verwers, hij heeft ook stokken, want hij had zijn heup gebroken; hij was in hoofdzaak kolenboer, maar ook seizoenplukker van kersen en appels.

47. Het toneelgroepje van volkstoneel in Vianen is een dag op reis geweest, maar voor het naar huis gaan, gingen ze nag even op de foto. Zittend, van links naar rechts: Mien Blankenstein, Jan Florie, Cor Florie-de Graaf, Aart Stoffelen en Eeltje VI at. Staand, van links naar rechts: Gerrit Veen, Beb Veen-Veen, Henk de Jong, mevrouw v.d. Hoek-de Vaal, Gerrit Vlot, mevrouw Bet Vlot-Merton, mevrouw Stortelen-Tijsiger, Wim Veen, mevrouw Riet Veen-Prins, ? de Graaf en Bertus Stoffelen. De bus is van de Twee Provincien en de chauffeur is Geijtenbeek.

48. Groot en machtig staat hier de zweefmolen van de kermis op de Voorstraat. Precies achter de zweefmolen is het postkantoor. Links daarvan is het winkeltje van Van Mill, ook wei Broekje van Mill genoemd. Hij verkocht stenen pijpen, tabak, sigaren en diverse andere artikelen. Hij verkocht een keer aan iemand sigaren voor zes cent per stuk; toen de koper thuis kwam en het sierbandje eraf haalde stond er op de banderol vijf cent. Hij ging terug naar Broekje en rnaakte hem eropmerkzaam op. "Och", zei Broekje "dat is de inkoopsprijs". Naast de winkel van Van Mill de schoenmakerij van Geuzer, later van Knoop.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek