Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Vianen in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   F.J.Th. Baars
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5732-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De houtzagerij en borstclhoutrnakerij van G. van der Kwast en Zonen. Voorste rij , zittend, van links naar rechts: Teunis Ras, Aart Veen, Herman Sterk, Ries, Peek, Willern , Copier, Henk Verheul, daarachter het hoofd van Jas van Maurik , Jo den Hartog en Gijs Maasland. Staand, van links naar rechts: WiJlem Hoogendoorn, Jan Oosterbeek , Wim de Bock, G. van der Kwast Jzn., daarachter het hoofd van Aart Versluis, firmant P. H. van der Kwast, daarachter het hoofd van Gijs Steehouder, Peter Krouweel, daarachter het hoofd van Marinus Verkerk, Peter van Veen, Henk Witkamp en WiJlem Veen.

60. Het personeel van de steenoven De Hoogeblieker. die heeft gestaan op de uiterwaard op de grens van Vianen en Hagestein, daarwaar nu de brug van de A27 over de Lek gelegen is. Van links naar rechts, staande:

Mevrouw Warman, mevrouw Kooij man, Dri kus Kooi jrnan , C. Compier , Warman, Z wiers-v .d. Zei j den, een kind, Antoon v.d. Zeijden, W. van Geffen, Goof van Benturn, Jan Dirk v.d. Zeijden, Albert van Bornrnel. Puth van Zanten, Bertus v.d. Zeijden, Thijs de Wit, Thijs van Zanten, Govert Kooijman en Mien van Garcum. Zittend: 't , een kind, Cornelia van Zanten, Peter Otter, 't , Johan Steenis en nog twee onbekenden.

61. Een wei zeer mooie foto (uit 1928) van het winkelpand van G.J. v.d. Wal aan de Voorstraat, met zijn unieke benzinepomp. Daarnaast staat rechts Rud v.d. Wal, toen 12 jaar oud, en links zijn oudere broer Jan van de Wal, die vele jaren het bedrijf van zijn vader heeft voortgezet. Het pand rechts was voor de verkoop en het herstellen van rijwielen en links was een kruidenierswinkel met klornpen, zoals u ziet; dat pand was voorheen een cafe.

62. Hier het cafe en logement Het Gorcums Veerhuis op de hoek van de Kanaalweg en de Langendijk. Hier nogin zijn volle glorie bij de l ste of wel de kleine sluis van Vianen, die in 1918 werd beheerd en bewoond door Simon van Straaten, die tevens bezorger was van hct vrachtgoed dat de Culernborgsche Raderboot voor Vianen meebracht. In 1968 werd het pand afgebroken om meer ruimte te maken voor het verkeer.

7219 Uiig G v Eijndthoven

63. Ook passagiersboten met toeristen brachten in Vianen nogal eens een bezoek; vooral in de kersentijd was Vianen bekend om zijn goede kwaliteit kersen in de vele boomgaarden in deze streek. Hier komt het schip aan wal bij de kleine sluis, in de nabijheid van het cafe Het Gorcums Veerhuis aan de Kanaalweg. De foto is van 1903.

64. Een prachtige foto van de Langendijk. Deze foto moet van voor 1920 zijn, want het hoekhuis, een winkel van huishoudelijke artikelen, is later een kruidenierswinkel geworden van Noordenne. Daarnaast was een opgang naar het bovenhuis, dat later ook winkel is geworden. Het mooie , historische pand werd destijds bewoond door secretaris Kees Numans, daarna was het de burgemeesterswoning van burgemeester Pelikaan. Het hoekhuis links was de smederij van Meeuwenberg, vandaar ook de wagen die waarschijnlijk voor reparaties voor de deur staat. De kippen lopen nog gewoon op straat.

65. Zoals her bovenraam van de deur aangeeft is hier de slagerij van Leen Groeneveld sr, aan de Varkensmarkt. De heer Groeneveld Sf. was toen al overleden, zijn weduwe zette de slagerij met hulp van velen toch voort. Hier wordt een paaskoe getoond; dat was voorheen een gewoonte van de slagers in Vianen, zo toonden zij aan de inwoners hun paasvlees. Met het be est wandelde men dan door de straten. Hier poseren, van links naar rechts: Toon Groeneveld, die zelf een slagcrswinkcl hadop de Voorstraat nu nummer 16; Frits Jocherns, mevrouw Groeneveld, Jacoba Groeneveld, de kleinste zoon is Jo en daarachter zien we Leen.

66. Nogmaals een paaskoe van Groenevelds slagerij , maar nu vijftien jaar later. Hier is zoon Leen geen jongen meer en hij kan de koe al vasthouden. Naast hem Piet Veen , een slager uit Vreeswijk , naast hem zijn hulp en daarnaast Jo Groeneveld, Gert van Eijk , die getrouwd was met een dochter van Groeneveld, en mevrouw Groeneveld. Het huis is hier een echt winkeJpand geworden.

67. De Tuindcrsvereniging van Vianen en omstreken heeft menigmaal tentoonstellingen van groenten, fruit en bloemen georganiseerd. Hier toonde in 1935 de heer Th. Tukker zijn vakbekwaamheid. De opstelling was in een gedeelte van de grote tent aan de Lijnbaan.

68. Een prachtige foto van de openbare school van 1909. Onderwijzeres was juffrouw Dirksma en onderwijzer de heer Luca, die op een kamer bij de familie Gosman aan de Voorstraat 26 woonde , waar nu "De Graaf van Brederode", een restaurant, is gevestigd,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek