Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Over de kruising met de Ringdijk-Zomerdijk staan wij voor de Lekpoort. Een torenachtig poortgebouw uit de 15de eeuw. Aan deze zijde zien wij twee uitgekraagde torentjes. Het geheel he eft een schilddak, bekroond met een open spits torentje, waarin nog een Hemony klokje hangt. Dit poortgebouw is met enige restanten van de stadsmuur nog een overblijfsel van de verdedigingswerken,

.Buifensfad, gezichl op de .£ekpoort - Vianen.

Voorstraat - Vianen

Door de poort heen zien wij opeens die prachtige brede Voorstraat en om deze straat nog beter te kunnen overzien gaan wij even aan bij de familie de Groot, die boven de drogisterij van de heer Wijnand Verkerk woont. Deze drogisterij was vroeger het logement "Het Hof van Brederode". Vanuit het zijraam hebben wij een prachtig uitzicht over de gehele straat. "De Straat", waar Mevrouw Ina Boudier-Bakker haar roman laat spelen. Links zien wij de huizen van de families Stuart en van den Berg, thans de zaak van de fa. Sluys.

Na vriendelijk dank gezegd te hebben aan de bewoners van dit bovenhuis, gaan wij weer de straat op. Daar korntjuist een optocht, naar aanleiding van de geboorte van Prinses Juliana, de Kortendijk uit. Voorafgegaan door fanfare en begeleid door de rijksveldwachter van Toorn en de gerneenteveldwachter Vleerning, stapt de schooljeugd de Voorstraat op. Voor geboren Vianezen een aardig zoekplaatje, Aan deze straat stond, ornstreeks 1850, het gebouw van de Vrijrnetselaarsloge; nu reedsjaren verdwenen.

~R'EK/

".I .

15

16

"Hotel Hartman", voorheen logement "De Roos", was destijds een der oudste uitspanningen, tevens cafe en hotel, van Vianen. In 1701 bestaat het reeds. Omstreeks 1850 werden er al in de zaal, die deze uitspanning bezat, concerten gegeven door het plaatselijk orkest "De Harmonie", onder leiding van de heer Dietz. Van 1912-1920 werden er de bijzonder goede uitvoeringen gegeven door het echtpaar Enderle met hun leerlingen,

Op deze foto, van omstreeks 1923, genomen in de tuin van "Hotel Hartman", ziet men het fanfarekorps "Excelsior", onder leiding van zijn toenmalige dirigent, de heer Zingel. Wie van u kent er nag iernand van?

17

STALHOUDCRY

?

18

Wanneer men v66r 1910 naar Utrecht moest, ging men wandeJend of per omnibus naar Vreeswijk en vandaar per paardetram of bootje verder. Hierin trachtte de N. V. Utrechtse Personen en Goederendienst, door middel van een autobus, verbetering te brengen. Deze eerste busdienst was maar een kort leven beschoren. Men achtte het veeJ te gevaarlijk om met zo'n duivels ding te rijden. Op de foto herkennen wij o.a. de heren A. G. Bakker en Wilstra, de gemeenteveJdwachter.

Het Stadhuis heeft in 1905 een enorme hagelbui te trotseren gehad. De meeste ruiten zijn gesneuveld. Het is een laat-gotisch gebouw, opgetrokken uit baksteen met een hoge voorgevel van Namense steen. De afdekking met torentje is 18de eeuws. Aan de zijkant een aehtkantige traptoren. Boven de kruisvensters zijn de wapens van Valkenburg, Brederode, van der Marek en van Borselen aangebracht. Boven de deur, onder het bovenlieht, het wapen van Vianen, drie zuilen van sabel op een zilver veld met de spreuk: "Audi alteram partern". Het geheel is gelukkig gerestaureerd en gereedgekomen september 1960.

20

Wij klimmen de trap in de toren op en lopen naar het zijraam van de bovenvoorzaal. Hierin zetelde, tot 1903, mijn vader, als secretaris-penningmeester van het Hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden. Thans is het de raadszaal. De straat ligt hier in al haar voorname rust voor ons. Let u eens op de nokrichting van de meeste gevels. Zij lopen evenwijdig met de straat. Zeer karakteristiek. Rechts, tussen de huizen 4 en 5, was een gangetje, waarin men naar de R.K. kerk ging. Deze kerk stond in de tuin van het 5e huis, de toenmalige R.K. pastorie, thans de zaak D. J. Schram.

In deze straat liet in 1662 Louise Christine, gravin van Solms-Braunfels, ter gedachtenis van haar echtgenoot Johan Wolfert, Heer van Brederode die zijn leven gewijd heeft aan de bevrijding van ons land, een monumentale pomp oprichten. In 1895 besloot men deze uit het stadsbeeld te doen verdwijnen. Ze kreeg een plaats in het Rijksmuseum. In 1949 heeft zich een comite gevormd tot het herkrijgen van deze pomp. Aangezien de juiste plaats nog niet kon worden gevonden is dit plan nog niet tot uitvoering gebracht.

( .

~ .

-.

:.;a. ~;-;

- r"

- ,tl'

~""r

Pilot P. ,;. ("J~hu:~ ...?. 'ro.stc.J:"d.axn..

22

Gedeelte Voorstraat tussen Keizerstraat (vroeger Kapoenstraat) en Korte-Kerkstraat van omstreeks 1895. Dit gedeelte is sterk veranderd, zeker wat de gevels betreft. Links achter de gaslantaarn, de bakkerswinkel met uitstalkast van Wingelaar, thans geheel verdwenen. De laatste twee panden, t. w. dat van de heer Wolswijk en dat van de wed. van Elteren zijn eveneens verdwenen terwille van het nieuwe postkantoor, dat in april 1911 werd geopend. Even voor deze panden een leuke trapgevel, thans ingang van de Chr. school.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek