Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Vianen

Voorstraat. .canopoort

Wij kijken nu naar de overzijde van de straat. Roos, de bakker, staat een luchtje te scheppen, het was zo warm in de bakkerij, want hij heeft extra moeten werken, daar het de volgende dag wel druk zou worden. Wij zien nl. al de palen, waaraan de paarden vastgezet worden, voor de paardenmarkt. Het perc eel naast hem is gelukkig nog in dezelfde staat als toen (fa. Paul), daarnaast de woning waarin nu de familie Poot woont. Hiernaast de boerderij van de heer G. van Hees. De volgende foto laat dit pand in volle glorie zien.

< .;J

?

23

24

Hier ziet u dan de boerderij van de heer G. van Hees wat dichterbij, Deze foto is van omstreeks 1890. Dit pand werd in 1907 afgebroken, aangezien de Levensverzekering Maatschappij "Zuid-Holland" op die plaats een kantoor met woning liet bouwen. (later betrokken door notaris J. C. Koedam) De oude muurankers uit de boerderij zijn de enige overblijfsels, die daaraan herinneren.

WU lopen tot voorbij de kerktoren. Wij bezien de plaats waar tot 1870 de Landpoort heeft gestaan, kijken naar het winkeltje "Het Goedkoopje" op de hoek. Tegen kerk en toren zijn nog enige huizen zichtbaar. Deze werden afgebroken en op dezelfde plaats verrees het huis, waarin fotograaf van Eijndthoven woonde. Een arts alhier zag eens rniserabele foto's voor het raam hangen, zei tegen de fotograaf: "man, hoe durf je zulks te Jaten zien". Fotograaf: "dat durf ik gerust, ik kom voor miin fouten uit, maar de jouwe gaan de grond in." Arts, zonder iets te zeggen, snel weg.

26

Wij zullen dezelfde straat teruglopen, doch eerst werpen wij nog een blik rechts over de stadsgracht. Wat een prachtig geboomte. Aan de linkerkant kijkt het koepeltje met zijn rieten dak, behorende tot de pastorie van de N.H. kerk, geestig boven de stadsmuur uit. Wat een rust. Jammer is het dat de eens sierlijke ijzeren brugleuningen verdwenen zijn en de brug nu voorzien is van een dom stenen muurtje met ijzeren buizen. Lelijker kan het niet. Wat is hier toch veel verknoeid.

Het beeld van de straat is weer geheel anders. Nu sluit de Lekpoort, met zijn geestig spitsje, de straat af. Links de societeit "De Eendracht", waarin tot in de dertiger jaren verschillende cu1ture1e manifestaties plaatsvonden. Ik denk daarbij aan de avonden van de afde1ing der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, opgericht door Ento Janse Mecima, burgemeester van Vianen 1825-1838 en notaris alhier. Hij was ook dichter. Naast dit niet zo fraaie gebouw zien wij de woningen van de families Dupper, later van Ittersum, mejuffrouw Stuart, de Bock, van Houten, Mijn1ieff, Hoeufft, Noorduyn en Thorbecke.

27

Voorstraat- Kantonqerecht en Postkanioor.

Greet uii Via~.

~~

28

Deze woning met zijn mooie pilastergevel is in 1807 door Mr. Jan Hendrik Op den Hooff, wiens vader pandhouder van de Bank van Lening was, gebouwd. De eerste steen werd gelegd door Johannes, de latere Mr. Johannes Op den Hooff, Vice-Voorzitter van de Hoge Raad der Nederlanden en volksvertegenwoordiger. In de vorige eeuw werd hierin het kantongerecht gevestigd. Thans is het ook in gebruik door de Rijkspolitie. Naast dit gebouw stond tot 1911 het postkantoor. Op de stoep, 2e van links, zien wij de toenmalige directeur, de heer H. van der Meijden, staan.

VoortwandeJend zien wij voor het stadhuis de vrijwilJige brandweer opgesteJd. Ook weer een zoekplaatje naar oude bekenden.

29

KERMfS -"'C

30

De tekenaar van dit beeld van Vianen heeft wei iets anders dan melk gedronken. Let u maar op stadhuis, Lekpoort en overige huizen. De maan hangt aan de lueht met een bitterfles aan de mond. Het liedje op deze kaart werd in de jaren 1914-1918 bij het opvoeren van een revue, genaamd "In het riool", gezongen.

Vianen

Paardenmarki. Voorstraat (Westzijde) met LeIlpoort

Zo stonden de paarden op de Voorstraat tijdens de paardenmarkt, die alhier begin oktober gehouden werd. Hier is de markt nog in volle fleur, doch na 1940 is deze praktisch geheel verdwenen, zoals in zoveel gemeenten. In een akte van 1271 krijgt Sweder van Bosinchern, Heer van Helsloit, dat later Vianen wordt, van de bisschop van Utrecht het recht om twee jaarmarkten te houden. De paardenmarkt zal hieraan weI zijn ontstaan te danken hebben. N a de Voorstraat in verschillende facetten te hebben gezien gaan wij de Langendijk op.

31

CITC7. NA<:TA, ,,"ELSE}!. 1611.

Naast het leuke trapgeveltje, dat waard is gerestaureerd te worden, het winkeltje met klornpenmakerij van Middelkoop, met nog stoep en bank. Waar de boerewagen staat was de boerderij van Wiggers. Links, waaraan de gaslantaarn is bevestigd, het logement "Neerlands Welvaren", waar de bekende patriot Daendels, in 1795, zijn hoofdkwartier zou hebben gehad. Bij de twee lindebomen de woning van zalmvisser Toon van Straten. Ook hier nog een stoep met bank. Halverwege de straat links, een particulier weeshuis, dat na ge-

32 deeltelijke afbraak, de Spaarbank "Vianen" werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek