Vianen in oude ansichten deel 1

Vianen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.W.H. Baggerman
Gemeente
:   Vianen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4478-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Vianen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Achterstraat was in 1730 een der deftigste straten van Vianen, o.a. woonden hier Ds. Rappardus, Ds. Lemker, deWaalse predikant, Mr. Gerard CaJlenburg Baartmans, een zeer vurig patriot. Op de plaats, waar nu de R.K. kerk staat en de directe omgeving daarvan, woonde in 1625 Steven Gans, Herr zu Putlitz, die gehuwd was met Helena, vrouwe van Brederode, zuster van Johan Wolfert, Heer van Brederode. Het huis werd genaamd "Het Huys Putlitz" en het stond er nog tot begin l Sde eeuw. Het stond dicht bij het siot "Batensteijn" .

43

44

Onder pastoor Geerdink werd de bouw van de nieuwe R.K. kerk tot stand gebracht. Aangezien deze pastoor bevriend was met G. W. van Heukelom, pastoor van Jutphaas, lag het voor de hand, dat architect Tepe, de bouwer van zoveel kerken in het Sticht, de opdracht kreeg om het plan te maken. Gebr. Dumolin bouwden de kerk. Eerste steen werd gelegd door Jan Goes, die ook in 1807 de eerste steen van de vorige kerk gelegd had. De kerk werd 1-7-1 879 geconsacreerd. Wegens gebrek aan geldrniddelen kreeg deze kerk geen toren.

Het interieur van de R.K. kerk, zoals zij er uitzag voor haar latere verfraaiing en restauratie. Zelfs de eerste gebrandschilderde ramen in het koor zijn nog niet aangebracht.

45

46

Uit de kerk komende werpen wij nog een blik op het inrijhek "De Blauw Poort", Via Stalstraat gaan wij naar het Hofplein, het plein, waar eens het rnachtige door Gijsbrecht van Vianen gebouwde slot "Batensteijn" stond. De hoofdingang van het slot was aan de zijde van de Kortendijk. Het is in 180 I, 1828 en 1829 voor atbraak verkocht. Thans is het geheel plantsoen. Aan de noordzijde van het plein bouwde men een openbare lagere school, bij de meesten nog bekend als de school van "Meester Boersma". De heel' Boorsma was van 1867-1911 hoofd van deze school.

Na de opheffing van deze school werd zij voor verschillende doeleinden gebruikt, zo o.a. in de periode 1914-1918, toen was er het bevoorradingsmagazijn van de distributiedienst in gevestigd. Op deze foto ziet u dat verschillende winkeliers met kaas bevoorraad zijn. Wij herkennen nag vele inwoners o.a. de heren Vleeming (veld wachter), de Jong, Ververs, van Mill, Wiggers, Rijnberk, van Veen, van Loa, Wingelaar, van Asch en mevrouw Rombout.

47

Waar eens de enorme zware donjon Saint Pol van het slot .Batensteiin" gestaan heeft, grotendeels al afgebroken in 1771, is men in 1909 begonnen met het bouwen van de afschuwelijke watertoren, die in het silhouet van de stad totaal detoneert. Hij werd in 4 maanden gebouwd door de Kon. Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij voorheen van Waning & Co. te Rotterdam, geheel in gewapend beton uitgevoerd onder direetie van de heel' Roelof Kuipers, ingenieur te Den Haag.

Hojp/em met Hojpoorl em Bate.t In

Gedeelte van het Hofplein met het alleraardigste pompje, gedateerd 1648. Bekend is, dat omstreeks 1750 een zekere Theodorus van Gulpen, een geneesheer, in een gedeelte van .Batensteiin" badgasten trachtte te krijgen, want zo zei hij, de bron door hem ontdekt, zou geneeskrachtig water geven. Het geheel is op niets uitgelopen. Op de foto, rechts van de mensen, was de ingang, die leidde naar een zeer oude waning met trap, in de volksmond "De Koepel" geheten.

49

50

De Hofpoort was de westeJijke inrijpoort van "Batensteijn", eens de residentie van de souvereine Heren van Vianen. Die poort dateert uit de 2e helft van de 17de eeuw, is gebouwd van baksteen, afgewisseld door zandsteen en bekroond met twee jachthonden als schildhouders. Wij zien hier de binnenplaats nog met bomen beplant. Voor de witte nissen stonden in 1795 nog beeJden. Door de poort heen, op de hoogte van het mannetje op de dijk, stonden twee oude kanonnen, omgeven door een hek. Oak deze zijn reedsjaren verdwenen.

Door de poort lopend hebben wij links een prachtig uitzicht op een gedeelte van de voormalige tuin van .Batensteiin". Van dit punt af beginnen de dreven (lanen) die "Batensteijn" met "Ameliasteijn" in het Vianense bos verbonden. (Wanneer wordt de naam "dreef' weer in ere hersteld? Deze be naming houdt Bolstra op zijn kaart van I 744 ook aan) Even staan wij in twijfel of wij een wandeling door de dreven zullen maken, doch wij besluiten even te gaan kijken bij de kanonnen, die hun dienst deden bij het kruien van het ijs om het gevaar van dijkdoorbraak te voorkomen.

Gczicht up den Korenmolen met den nlgelboolJ/gClanl.

1. OLl"IE R F., Yianen, Uitgave vnn de Vijf hcereulauden, de Leerdarusche Courant, de Oudewarersche Courant. de 1.,:.eI!)[einc:r en de Vechtsrreek ,

Liehtdruk van H. KLE):~IA~X ~ Co. Haatlem.

52

Na dit fraaie staaltje van kanonnen- en klokkegieterswerk bekeken te hebben, slaan wij rechts af, de Ringdijk op. Hier hebben wij een mooi uitzicht over de uiterwaarden. 0001'lopend zien wij aan onze rechterhand de voormalige tuin van het oude slot, met als achtergrond het stadje en zijn Lekpoort. De watertoren is echter een hinderlijk dissonant. Verder lopend horen wij opeens commando's. Op een open terrein staat daar Vianens Weerbaarheid (schutterij) aangetreden met als commandant de heer Gerlings.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek